Försäkring för entreprenadmaskin

Vi ser till att du kan göra ditt jobb.
Vilken försäkring passar ditt fordon? Kontakta oss så skickar vi en offert! Du kan också ringa oss på 0752-430 600 om du vill ha hjälp med försäkringen.
Få offert

​​​​​​​​Entreprenadmaskinförsäkring

Vår försäkring för entreprenadmaskin är anpassad för dig som till exempel äger en traktor, grävmaskin, hjullastare eller dumper. Vi vet att arbetet måste bli klart, ingen maskin får bli stående.

.

 

Snabb hjälp

Om något händer ser vi till att hjälpen kommer snabbt, så att verksamheten kan fortsätta.​

.

 

Smidig skadeanmälan

Gör din skadeanmälan på det sätt som passar dig bäst.

.

 

Skräddarsytt

Vi anpassar försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig.

Välkommen till vår entreprenadmaskinsförsäkring

Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Här ser du några exempel på när du kan ha nytta av försäkringen:

Snabb hjälp om maskinerna står

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp om maskinen stjäls eller utsätts för skadegörelse. Om anläggningsmaskinen blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott

Bra skydd om du backar in i en container

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på maskinen, till exempel om du kör av vägen, backar in i en container eller kör på en annan maskin.

Lättare väg tillbaka efter en olycka

Efter en olycka kan maskinföraren må psykiskt dåligt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi 20 besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av försäkringen.

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Vad ingår i entreprenadmaskinsförsäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
TrafikHalvHel​​
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst, eller för skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.​​
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag och explosion. Du kan även få ersättning för skador som orsakas av kortslutning i kablar och i ledningar samt direkta följdskador på strömförbrukare.
  
 
  
 
  
 
Glasrutor
 
Du kan få ersättning för vind-, sido- eller bakrutor som ​spräcks eller krossas.
 
  
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du kan få ersättning för maskin och utrustning som stjäls, skador på maskin och utrustning i samband med stöld eller inbrott.
  
 
  
 
  
 
Oljeskada fordon
 
Skada genom plötslig oförutsedd utströmning av olja från försäkrat fordon.​
  
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du kan får ersättning för skador på maskinen efter en skadegörelse.
  
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Om förare, passagerare eller maka/make till förare eller passagerare behöver stöd i samband med en skada som ersätts av försäkringen, till exempel en obehaglig trafikolycka eller ett rån så ersätter vi upp till 20 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar till.
  
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Du kan få ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av maskinen eller reparation.
  
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Du kan få ersättning för skador på maskinen vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.​
 
 
 
 
 
 
  
 

Valbara tillägg

Lägg till tilläggsförsäkringar så kan du känna dig extra lugn, till exempel om verksamheten blir stående för att anläggningsmaskinen är stulen.


Avbrott fordon
 

Med det här tillägget kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om din maskin stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten.

  Tillägg
 
Maskinskada
 

Med det här tillägget kan du får ersättning för plötsliga oförutsedda skador på motor, växellåda och kraftöverföring på den försäkrade maskinen och på sådan fast monterad utrustning som kan anses vara normal för maskiner av samma lag och fabrikat som den försäkrade. Tillägget gäller tills maskinen är 5 år.

  Tillägg
 

Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna  företagsförsäkringen för bygg och entreprenad​ för dig som jobbar inom​ gräv och schakt.
Företagsförsäkring Bygg och entreprenad​
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. För- och efterköpsinformationen är en sammanfattning av försäkring​svillkoret.


Medlem i ME?

Som medlem i Maskinentreprenörerna får du en särskilt förmånlig försäkring för dina anläggningsmaskiner. Läs för- och efterköpsinformation här nedanför. Som ME-medlem har du också flera andra förmåner, besök vår sida för ME-medlemmar.


 QuickQuotePlaceHolder