Försäkring för bygg & entreprenad

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystart​ad får du ytterligare 20 %!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Entreprenadförsäkring - större trygghet för din verksamhet​

En kund som kräver dig på skadestånd, maskiner som går sönder eller utrustning som stjäls. För dig som småföretagare inom bygg, entreprenad eller liknande kan det bli både dyrt och jobbigt. Därför hjälper vi dig om det händer något allvarligt och stöttar dig när du behöver råd. Och det gäller oavsett om du precis startat eget eller hängt med ett tag.​

.

 

Låga självrisker​

​Om något går sönder eller blir stulet.

.

 

Olycksfallsförsäkring​

Ersättning om du själv eller någon av dina medarbetare råkar ut för en olycka under arbetet.​

.

 

Det perfekta skyddet​

Med tre olika paket täcker vi in det lilla företagets alla behov.​


​​​Vad ing​​​år i en entreprenadförsäkring

Vår företagsförsäkring för bygg och entreprenad​ skyddar det mesta i ditt företag. Men vad innebär det? Vi rätar ​ut dina frågetecken. För mer information och viktiga undantag – läs För- och efterköpsinformationen.​​​

Företags-försäkringFöretags-försäkring Stor​
Allriskförsäkring​– arbeten​​​​
 
Du får ersättning när området du arbetar med skadas av en oförutsedd och plötslig händelse.​
  
 
  
 
Allriskförsäkring – hjälpmedel​
 
Du får till exempel ersättning för maskiner, redskap eller verktyg som plötsligt skadas av en oförutsedd händelse. Skyddet gäller också för din beställare (till exempel byggherren).​​
  
 
  
 
ROT-försäkring​
 
Skyddet gäller för dig som entreprenör vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete (ROT-entreprenad).

Du kan till exempel få ersättning för:

• oförutsedd skada på beställarens befintliga byggnad, anläggning eller lösa egendom
​ • ​o​förutsedd skada på lös egendom som tillhör hyresgäst eller bostadsrättshavare.​
  
 
  
 
Avbrottsförsäkring​
 
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand, inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader. ​

Du kan till exempel få ersättning för:​

• fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera
​• ​eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett.​
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Rättsskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du hamnar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Du får till exempel ersättning för:​

• kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.
  
 
  
 
Ansvarsförsäkring
 
G​äller om ditt företag blir skadeståndsskyldigt för skador på person eller föremål. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du får till exempel ersättning för:
 • rättegångskostnader
 • eventuellt skadestånd.

  Högsta ersättning: 10 miljoner.
 •   
   
    
   
  Förändringsskydd​
   
  Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier, bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning. Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.​​​
    
   
    
   
  Cyberförsäkring​
   
  En cyberförsäkring som hjälper dig att komma igång igen:

  • vid dataintrång där din information spärras eller förloras
  • om företaget drabbas av skadeståndskrav pga dataläckage eller -intrång
  • ​om din verksamhet går ner eller står still.

  Det totala försäkringsbeloppet är 300 000 kr där 150 000 av dessa ersätter kostnader. Om du behöver försäkra för mer än så kan du kontakta kundservice på 0771-111 700 för att teckna vår mer omfattande cyberförsäkring.​
    
   
    
   
  Juristhjälpen​
   
  ​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.

  Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver

  • vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
  • hjälp med avtal kring ägande av företag
  • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
  ​• ​rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist. 
    
   
    
   
  Allriskförsäkring – kontor​
   
  Ersättning om något du har på ditt kontor plötsligt och oförutsett skadas.​
    
   
    
   
  Allriskförsäkring – verkstad/lager​
   
  Du får ersättning om något du har i din verkstad eller i ditt lager plötsligt och oförutsett skadas.​
    
   
    
   
  Kristerapi
   
  ​Du får ersättning för:​

  ​​​Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda, efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall, när något av detta har drabbat er i arbetet. Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.
    
   
    
   
  Stöld ur fordon
   
  Du får ersättning för:

  • stöld ur transportmedel
  ​• oförutsedd skada på egendom under transport eller vid lastning och lossning ur transportmedlet.
    
   
    
   
  Olycksfallsförsäkring​
   
  Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal. Ange bara hur många anställda företaget har (1–100) så ingår alla i samma försäkring.

  Du får till exempel ersättning för:

  • läke-, rese- och tandskadekostnader
  • bestående funktionsnedsättning och​ ärr på grund ​av olycksfall
  • dödsfall
  • kristerapi.
    
   
    
   
  Oljeskadeförsäkring – egen egendom
   
  Försäkringen gäller för oljeskador på ditt företags egen egendom och på mark, sjö, vattendrag eller en vattentäkt som tillhör ditt företag. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning för oljehantering eller från fordon som ditt företag äger eller disponerar.​
    
   
    
   
  Oljeskadeförsäkring – annans egendom
   
  Försäkringen gäller för oljeskador på egendom såsom till exempel mark, sjö, vattendrag och vattentäkt som tillhör annan än den försäkrade. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning som ditt företag äger eller disponerar.​
    
   
    
   
  Mobil, surfplatta & laptop​
   
  Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls, även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern.

  ​Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.​
    
   
    
   
  Tjänsteresa
   
  Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall, akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.

  Du får till exempel ersättning för:

 • nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
 • förlorat och försenat resgods
 • överfall
 • ​​kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister.
 •  
    
   
  Förlust av kunds nycklar​
   
  Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.​
    
   
   
    
   
  Avbeställningsskydd​
   
  Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.​
   
   
   
    
   
  Förmögenhetsbrott
   
  Gäller ​om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt. Exempelvis stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång. Då kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.​

  Du kan till exempel få ersättning för:

  • företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång)

  ​ • eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd. Trygg-Hansa för din talan under rättegången

  • ​databrott av både anställda och utomstående.
  ​ 
    
   
  ​​​


  Utökat ansvarsbelopp för företag inom bygg & entreprenad

  Första januari 2023 höjer vi ansvarsbeloppet från 10 MSEK till 200 prisbasbelopp i alla gällande ansvarsförsäkringar för företag med entreprenadverksamhet! Det betyder att ditt företag kommer att fortsätta ha ett försäkringsbelopp som räcker till verksamheten.​

  ​​​​​​Juristhjälpen

  Ett skydd som ger dig juridisk rådgivning vid bland annat kapning av bolags- eller personuppgifter, nyanställningar samt avtal och tvister. Du slipper leta och betala timarvode för juristhjälp; i försäkringen finns stöd som bara är ett samtal bort. Det sparar dig både tid, bekymmer och pengar.

  Juristhjälpen är ditt stöd när du behöver:

  • vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
  • hjälp med avtal kring ägande av företag
  • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
  • rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist.​


  Vanliga frågor & svar om entreprenadförsäkring

  Vad kostar en entreprenadförsäkring?
   

  Priset på din försäkring beror på hur omfattande entreprenaden är, vilken typ av arbeten det är och värdet på det som ska försäkras.

  Vad är en entreprenadförsäkring?
   

  Entreprenadförsäkring är ett samlingsnamn på flera försäkringar anpassade för företag inom bygg, anläggning och entreprenad. Försäkringen följer byggbranschens allmänna bestämmelser och innehåller bland annat ansvarsförsäkring, skydd mot skador vid pågående arbeten och mot skador på maskiner och verktyg.


  Är det någon bindningstid på försäkringar för bygg eller entreprenad?
   

  En försäkring gäller från att du tecknar den och ett år framåt. Tänk på att teckna försäkring innan du påbörjar en entreprenad. Det är dessutom ofta ett krav från uppdragsgivaren.

  Frågor om försäkringen?​

  Om du t.ex. undrar vilken verksamhet du ska välja eller hur du ska göra om företaget omsätter mer än 10 miljoner – hör av dig till oss. ​

  Ring oss på 0771-111 700

  Andra företagsförsäkringar
  ​​​

  ​​  

  Sjuk- och olycksfall​​​

  Ta hand om dig och dina medarbetare med uppskattade förmåner inom vård & rehab.​​

   

  Fordons-försäkringar​​

  Bil, lätt lastbil, buss eller skogsmaskin? Vi försäkrar de flesta fordon.

  Allt om försäkringen

  Läs det här innan du tecknar företagsförsäkringen.​

  ​​