Krisförsäkring

​Krisförsäkring för ditt företag​​

Många arbetstagare är idag utsatta för våld och hot av olika slag på sina arbetsplatser, till exempel i samband med vapenhot.

För att förhindra och minska konsekvenserna efter inträffade traumatiska händelser som drabbat utsatta arbetstagare är det viktigt att alla företag har en bra beredskap. I dag är detta till och med ett arbetsmiljökrav enligt lag.

Slipp krånglet

Samla dina försäkringar hos oss. Smidigare skadereglering och hjälp dygnet runt var du än befinner dig i världen.

Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnad till följd av:

RånskadaÖverfall utan samband med rånBrand eller explosion på arbetsplatsenInbrott på arbetsplatsenDödsfall eller svårare olycksfall som drabbat anställd/arbetskamrat på arbetsplatsen vid tjänsteutövningDödsfall eller svårare olycksfall som drabbat make/maka/sambo eller barn till anställd

Sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring