Företagsförsäkringar sjukdom och olycksfall

 

Sjukvårds­försäkring

Med sjukvårdsförsäkring kan du korta ner sjuktiden, minska företagets kostnader och ge din personal en uppskattad förmån.

 

Personalpaketet

Ett paket som hjälper dig att ta hand om dina anställda. Innehåller Olycksfall-, sjukvård- och rehabiliteringsförsäkring för alla anställda.

 

Sjukvård Olycksfall

Med Trygg-Hansas Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk.

 

Rehab

REHAB är en unik försäkring som hjälper dig och dina anställda att genom en rehabiliteringsprocess snabbare komma tillbaka från en sjukskrivning.

 

Krisförsäkring

Många arbetstagare är idag utsatta för våld och hot av olika slag på sina arbetsplatser. Försäkringen ersätter olika behandlingskostnader för olika händelser.

 

Sjukavbrott

Genom att teckna en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, skaffar du ditt företag ett skydd som bidrar till att täcka kostnaderna.

 

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen omfattar dig och alla dina anställda vid resor eller uppdrag för företagets (försäkringstagarens) räkning.