Vårt samhällsansvar

Vår vision är att försäkra en hållbar framtid

I praktiken innebär det att vi använder vår kunskap och erfarenhet för att förebygga olyckor och skador. Vi vill skapa en säkrare framtid - inte bara för våra kunder och medarbetare utan även för samhället, miljön och klimatet.

Att förebygga olyckor i trafiken, hemmet och på fritiden är något som våra kunder prioriterar högt. Det gäller inte minst barnolyckor, där vi vill bidra med vår kunskap och verka förebyggande redan på ett tidigt stadium. Att ta socialt ansvar är centralt för hur vi fungerar som företag och något våra kunder förväntar sig att vi gör. Vi integrerar därför socialt ansvar i hela vår värdekedja: från utveckling av nya produkter till hur vi reglerar en skada.

Vi fokuserar på säkerhet och klimat

I vår CSR-strategi fokuserar vi på två teman; säkerhet och klimat. Men förutom dessa strategiska teman, arbetar vi med följande fokusområden: våra kunder, medarbetare, samhället, miljön och våra leverantörer. Vi gör detta för att se till att vi är flexibla i vårt ansvarsarbete och att vi involverar rätt intressenter.

Läs mer om vår CSR-strategi här.

Varje dag hjälper vi våra kunder att upptäcka och hantera risker i vardagen, så att de kan leva säkrare och undvika skador.

Läs mer om vårt fokusområde Säkerhet

Under senare år har vi sett tydliga risker med det förändrade klimatet. Extremväder har blivit vanligare, och både samhället och individer drabbas hårt av skadorna. Behovet av lösningar är större än någonsin, och vi vill vara med och bidra.

Läs mer om vårt fokusområde Klimat 

Du kan läsa mer om vad vi gör inom hållbarhet i vår senaste hållbarhetsrapport:

Hållbarhetsrapport 2016 (pdf)


Vattensäkerhet

Varje sommar finansierar vi runt 400 sommarsimskolor där får fler än 20 000 barn ökad vattenvana.

Se filmen om sommarsimskolorna, klicka här.

Hitta din simskola

  

 

Vattensäkerhet - Sommarsimskolor

Varje sommar finansierar vi runt 400 simskolor där fler än 20 000 barn får ökad vattenvana.

Läs mer om vattensäkerhet

Vi arbetar med hjärtat

Våra medarbetare kan lägga två arbetsdagar per år på volontärarbete. Och de gör det.

Läs mer om vår engagerade medarbetare