Vårt hållbarhetsarbete

​Vårt hållbarhetsarbete​

Som försäkringsbolag har vi god insikt i vad våra kunder råkar ut för idag och vad som skapar oro och osäkerhet i människors liv. Samtidigt behöver vi blicka framåt och vara redo att möta relevanta samhällstrender.  Klimatförändringar, demografi, urbanisering, digitalisering och resursbrist, är exempel på trender som långsiktigt kommer att påverka samhället och därmed våra kunder och vår affär. ​

Under 2016 genomförde vi intervjuer med intressenter om vad vi borde rikta in vårt hållbarhetsarbete på och analyserade vår påverkan på samhälle och miljö. Utifrån de insikter vi har idag om vår påverkan och möjlighet att påverka, våra intressenters förväntningar och relevanta samhällstrender har Trygg-Hansas ledningsgrupp sedan beslutat om en hållbarhetsstrategi, indelad i fyra fokusområden: Ansvar och Engagemang, Trygghet och skadeförebyggande, Hållbar skadehantering och Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​

Att förebygga olyckor i hemmet, på fritiden och i trafiken, är något som både vi och våra kunder prioriterar högt. Ett av Trygg-Hansas fokusområden inom hållbarhet har till exempel sedan länge varit säkerhet i och kring vatten. 

Vi arbetar även för att integrera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i vår egen verksamhet och i vårt arbete med att hantera skador. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv, med engagerade och motiverade medarbetare, och att minska vår egen miljöpåverkan är en grund för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och på ett trovärdigt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. 

För att vara långsiktigt hållbara är det självklart också viktigt vi med vår affär kan möta nya trender i samhället och bidra till mer hållbara konsumtionsmönster hos våra kunder.​