Vårt hållbarhetsarbete

​​​​Att vara långsiktigt hållbara

Som försäkringsbolag är vi stolta över att vara med och skapa möjligheter för våra kunder att förverkliga sina drömmar och leva sina liv fullt ut. Men som företag har vi också ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar framtid där våra barn och barnbarn kan växa upp och fortsätta utveckla sina drömmar.

Fokus på trygghet och hållbarhet

För oss på Trygg-Hansa ska trygghet och hållbarhet genomsyra allt vi gör, från utveckling av produkter och tjänster till vår skadehantering, vårt skadeförebyggande arbete och våra kundkontakter. Allt utgår självklart från hur vi själva agerar varje dag. ​

Minska vår miljöpåverkan

Vi arbetar även för att integrera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i vår egen verksamhet och i vårt arbete med att hantera skador. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv, med engagerade och motiverade medarbetare, och att minska vår egen miljöpåverkan är en grund för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och på ett trovärdigt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. 

Förebygga olyckor

Att förebygga olyckor i hemmet, på fritiden och i trafiken, är något som både vi och våra kunder prioriterar högt. Ett av Trygg-Hansas fokusområden inom hållbarhet har till exempel sedan länge varit säkerhet i och kring vatten.

Bidra till mer hållbara konsumtionsmönster​

För att vara långsiktigt hållbara är det självklart också viktigt vi med vår affär kan möta nya trender i samhället och bidra till mer hållbara konsumtionsmönster hos våra kunder.​

Våra fyra fokusområden

 

Ansvar och engagemang

 

Hållbar skadehantering

 

Trygghet och skadeförebyggande

 

Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​


Vår hjärtefråga

​​Vi arbetar för att skapa trygghet för dem som är vår framtid: våra barn och unga. ​Tillsammans skapar vi en tryggare framtid och ett hållbarare samhälle!​​

Lär känna oss och v​ad vi gör för barn och unga​

​​

Trygg-Hansas forskningsstiftelse

Trygg-​​Hansas Forskningsstiftelse främjar sedan 1981 forskning inom försäkringsnära områden som syftar till att förhindra och förebygga skador och sjukdomar på både personer och egendomar. Målsättningen är att resultaten från forskningsprojekten ska bidra med viktiga insikter för Trygg-Hansa och våra kunder. Det kan till exempel handla om att fördjupa kunskapen om olycksrisker vid cykling, forskning om fosterdiagnostik, skolbränder och omhändertagande/behandling av barn som skadats på grund av trauma. ​

​​

Forskningsprojekt

Stiftelsen delar ut cirka två miljoner kronor i forskningsanslag varje år. 2020 beviljades bland annat ett forskningsprojekt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ekonomiskt bidrag av Trygg-Hansa. Projektet som heter Validering och implementering av WHO ICF Core Sets for autism och ADHD bedrivs av Kind vid Karolinska universitetssjukhuset under ledning av Sven Bölte. Fokus för forskarna är att skifta fokus från diagnos till funktion i klinik och samhälle vid neuropsykiatriska funktions­nedsättningar, något förenklat handlar det om att titta på personers förmågor och att hitta en metod/modell för det istället för att enbart titta på hinder och barriärer, (ICF är WHO:s klassifikation av funktion.)

Styrelsen och nämnden

Styrelsen i Trygg-Hansas forskningsstiftelse består av tre ordinarie ledamöter som utses och förnyas av Trygg-Hansas vd på treårsbasis. En forskningsnämnd med externa representanter från bland annat universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer är knuten till forskningsstiftelsen. ​ Forskningsnämnden har en rådgivande roll gentemot stiftelsens styrelse och har i uppgift att inför varje utlysning av forskningsanslag ge förslag på områden där anslag kan vara lämpliga att ges. Alla områden ska vara försäkringsnära.

Vid frågor om Trygg-Hansas forskningsstiftelse, kontakta oss på: forskningsstiftelsen@trygghansa.se

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Har du synpunkter eller idéer som du vill dela med oss?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.