Vårt hållbarhetsarbete

​​​​​​Att vara långsiktigt hållbara

Som försäkringsbolag är vi stolta över att vara med och skapa möjligheter för våra kunder att förverkliga sina drömmar och leva sina liv fullt ut. Men som företag har vi också ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar framtid där våra barn och barnbarn kan växa upp och fortsätta utveckla sina drömmar.

Fokus på trygghet och hållbarhet

För oss på Trygg-Hansa ska trygghet och hållbarhet genomsyra allt vi gör, från utveckling av produkter och tjänster till vår skadehantering, vårt skadeförebyggande arbete och våra kundkontakter. Allt utgår självklart från hur vi själva agerar varje dag. ​

Minska vår miljöpåverkan

Vi arbetar även för att integrera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i vår egen verksamhet och i vårt arbete med att hantera skador. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv, med engagerade och motiverade medarbetare, och att minska vår egen miljöpåverkan är en grund för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och på ett trovärdigt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. 

Förebygga olyckor

Att förebygga olyckor i hemmet, på fritiden och i trafiken, är något som både vi och våra kunder prioriterar högt. Ett av Trygg-Hansas fokusområden inom hållbarhet har till exempel sedan länge varit säkerhet i och kring vatten.

Bidra till mer hållbara konsumtionsmönster​

För att vara långsiktigt hållbara är det självklart också viktigt vi med vår affär kan möta nya trender i samhället och bidra till mer hållbara konsumtionsmönster hos våra kunder.​

Våra fyra fokusområden

 

Ansvar och engagemang

 

Hållbar skadehantering

 

Trygghet och skadeförebyggande

 

Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​

Trygg-Hansas forskningsstiftelse​

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse främjar sedan 1981 forskning inom försäkringsnära områden som syftar till att förhindra och förebygga skador och sjukdomar på både personer och egendomar. Målsättningen är att resultaten från forskningsprojekten ska bidra med viktiga insikter för Trygg-Hansa och våra kunder. 

Forskningsområden

​Stiftelsen delar ut cirka två miljoner kronor i forskningsanslag varje år. Forskningsstiftelsen stödjer forskning inom områden som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kan till exempel handla om vattensäkerhet, att fördjupa kunskapen om forskning om fosterdiagnostik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller behandling av barn som skadats på grund av trauman.​

Utlysning 2024

Utlysning av forskningsmedel för projekt som planeras att starta under 2025 öppnas 1 juli 2024. Sista ansökningsdagen är 1 oktober 2024. Besked om beviljade projektanslag ges i slutet av november. Beviljade projekt förväntas leda till vetenskaplig publicering.

Ansökan om forskningsmedel sker genom att fylla i och skicka in en blankett.

Styrelsen och nämnden

Styrelsen i Trygg-Hansas forskningsstiftelse består av tre ordinarie ledamöter som utses och förnyas av Trygg-Hansas vd på treårsbasis. En forskningsnämnd med externa representanter från bland annat universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer är knuten till forskningsstiftelsen. Forskningsnämnden har en rådgivande roll gentemot stiftelsens styrelse och har i uppgift att inför varje utlysning av forskningsanslag ge förslag på områden där anslag kan vara lämpliga att ges. Alla områden ska vara försäkringsnära.


Vid frågor om Trygg-Hansas forskningsstiftelse, kontakta oss på: forskningsstiftelsen@trygghansa.se

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Har du synpunkter eller idéer som du vill dela med oss?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.