Vårt hållbarhetsarbete

​​​Att vara långsiktigt hållbara

Som försäkringsbolag har vi god insikt i vad våra kunder råkar ut för idag och vad som skapar oro och osäkerhet i människors liv. Samtidigt behöver vi blicka framåt och vara redo att möta relevanta samhällstrender.  Klimatförändringar, demografi, urbanisering, digitalisering och resursbrist, är exempel på trender som långsiktigt kommer att påverka samhället och därmed våra kunder och vår affär. ​

En hållbarhetsstrategi, indelad i fyra fokusområden

Under 2016 genomförde vi intervjuer med intressenter om vad vi borde rikta in vårt hållbarhetsarbete på och analyserade vår påverkan på samhälle och miljö. Utifrån de insikter vi har idag om vår påverkan och möjlighet att påverka, våra intressenters förväntningar och relevanta samhällstrender har Trygg-Hansas ledningsgrupp sedan beslutat om en hållbarhetsstrategi, indelad i fyra fokusområden: Ansvar och Engagemang, Trygghet och skadeförebyggande, Hållbar skadehantering och Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​.​

Minska vår egen och våra partners miljöpåverkan

Vi arbetar även för att integrera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i vår egen verksamhet och i vårt arbete med att hantera skador. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv, med engagerade och motiverade medarbetare, och att minska vår egen miljöpåverkan är en grund för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och på ett trovärdigt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. 

Förebygga olyckor

Att förebygga olyckor i hemmet, på fritiden och i trafiken, är något som både vi och våra kunder prioriterar högt. Ett av Trygg-Hansas fokusområden inom hållbarhet har till exempel sedan länge varit säkerhet i och kring vatten.

Bidra till mer hållbara konsumtionsmönster​

För att vara långsiktigt hållbara är det självklart också viktigt vi med vår affär kan möta nya trender i samhället och bidra till mer hållbara konsumtionsmönster hos våra kunder.​

Rapporter hållbarhetsarbete

Varje år publicerar Trygg-Hansa en hållbarhetsrapport (CSR-rapport), som beskriver hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor direkt kopplade till vår affärsstrategi. Rapporten ger en bra bild av hur långt vi har kommit i vårt arbete med att integrera hållbarhet i verksamheten, från utvecklingen av nya produkter till vår skadehantering när olyckan har varit framme. Samtidigt har vi tagit fram en rad konkreta råd och hjälpmedel till våra kunder för att minska antalet skador.​


Trygg-Hansas Forskningsstiftelse​​

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse bildades 1981 och har som mål att främja forskning som på något sätt rör försäkringsrelaterade områden. Det kan till exempel handla om att förebygga olika typer av skador – på människor eller egendom – och sjukdomar..

Forskningsnämnden

Till forskningsstiftelsen är en forskningsnämnd knuten. Nämnden består av experter inom olika områden, från till exempel universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer. De tar emot ansökningar, utvärderar dem i enlighet med stiftelsens stadgar, föreslår projekt för stiftelsen och följer sedan upp de utvalda projekten.

Kontakta forskningsfonden

Att stödja viktig forskning är en del av vårt hållbarhetsarbete, där vi vill bidra till att driva utveckling och att minska skador och skadornas konsekvenser. För mer information ta kontakt via e-post: forskningsfonden@trygghansa.se eller kontakta Desiré Lundqvist på 075-243 18 55.​​​

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Har du synpunkter eller idéer som du vill dela med oss?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

​​Hållbarhetsansvarig