Flytande försäkring

För bilhandel och fordonsverkstad
Vår flytande försäkring är anpassad för dig som är bilåterförsäljare eller har en verkstad. Försäkra dina fordon hos oss.
Få en offert

​​​​​​​​​​​​​Flytande försäkring

Försäkringen är uppdelad i trafik-/trafikansvars-, halv- och helförsäkring. Du väljer själv vilken omfattning du ska teckna. Du kan även komplettera med en eller flera tilläggsförsäkringar

.

 

Snabb hjälp

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsätta.​

.

 

Anmäl skada enkelt

Smidig skadeanmälan på det sätt som passar dig.​

.

 

Försäkring efter dina behov

Skräddarsydd försäkring efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig om något oväntat händer

Då ser vi till att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Här ger vi dig några exempel på hur.

Hjälp om något händer med fordonsparken

För bilhandel gäller försäkringen både för egna fordon och för fordon som ni har till försäljning genom ett avtal, till exempel med en generalagent. Om ni har avställda fordon eller hyrbilar behöver du teckna en tilläggsförsäkring.

För fordonsverkstad gäller försäkringen för fordon som ägs av någon annan och som ni har tagit emot för reparation eller service.

När du tar hjälp av en underleverantör

Brukar du som bilreparatör anlita andra företag, till exempel för lackering? Om fordonet skulle försvinna när det är hos din underleverantör, så kan du få ersättning för förskingring.

Tilläggsförsäkringar för bilhandel och verkstad

Har du hyrbilar eller ett fordonslager i bilhallen? Med våra tilläggsförsäkringar kan du anpassa och utöka din försäkring så att du har precis det skydd du behöver.

Om bilen stjäls vid provkörning

För dig som har en bilhall ingår ett skydd för bedrägeri vid provkörning. Du behöver alltså inte teckna en tilläggsförsäkring för att få ersättning om en bil stjäls vid provkörning.

Läs mer om innehållet i försäkringen

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Innehållet i försäkringen - bilhandel

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du välja halv- eller helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med våra tilläggsförsäkringar. Läs mer i För- och efterköpsinformationen.
TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter vissa typer av skador i trafiken.
Du kan får ersättning för skador som drabbar föraren, passagerare eller medtrafikanter.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Kan ge ersättning för skador på fordon orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Kan ge ersättning för fordon som stjäls och skador på fordon i samband med inbrott eller stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Kan ge ersättning för skador på ett fordon efter en skadegörelse.
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Gäller för personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil, när de är i trafik. Om en släpvagn är kopplad till fordonet gäller försäkringen även den. Kan ge ersättning för bärgning till närmaste verkstad, om ett fordon inte går att köra vidare.
 
  
 
  
 
Bedrägeri vid provkörning
 
Kan ge ersättning för personbil och lätt lastbil som provkörs och sedan inte lämnas tillbaka till bilhandeln (dvs. bedrägeri).
 
  
 
  
 
Restskuld
 
Gäller när bilhandeln har sålt ett fordon som skadas eller blir stulet innan köparen har betalat hela köpesumman, om köparen inte har en egen försäkring som täcker skadorna. Restskuldförsäkringen täcker ett värde som motsvarar den skuld som köparen har till bilhandeln.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om företaget hamnar i en tvist som kan prövas av domstol, till exempel i samband med en trafikolycka.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Kan ge ersättning för skador på ett försäkrat fordon vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
 
 
  
 

Valbara tillägg

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Hyrbil
 

Med tillägget Hyrbil försäkrar du som bilåterförsäljare även de personbilar och lätta lastbilar som är registrerade som hyrbilar.

  Tillägg
 
Fordonslager
 

Du kan också utöka försäkringen med ett tillägg för ditt fordonslager. Då har du samma skydd för fordonen i lager som för de fordon som är i trafik.

  Tillägg
 

Innehållet i försäkringen - fordonsverkstad

För att få ett bra skydd bör du välja halv- eller helförsäkring. Då ingår även den nödvändiga trafikansvarsförsäkringen. Du kan även förstärka skyddet med en tilläggsförsäkring.  Läs mer i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafikansvar
 
Trafikansvarsförsäkringen gäller bara för fordon som redan har en egen trafikförsäkring.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Kan ge ersättning för skador på fordon orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Kan ge ersättning för fordon som stjäls och skador på fordon i samband med inbrott eller stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Kan ge ersättning för skador på ett fordon efter en skadegörelse.
 
  
 
  
 
Förskingring vid reparation
 
Försäkringen ger ersättning för Fordon som fordonsverkstaden tagit emot för reparation och som sedan förskingrats när fordonsverkstaden lämnat det till ett annat företag som ska utföra en del av reparationen, t.ex. lackering eller rekonditionering.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om företaget hamnar i en tvist som kan prövas av domstol, till exempel i samband med en trafikolycka.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Kan ge ersättning för skador på ett försäkrat fordon vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
 
 
  
 

Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera. Läs mer och teckna företagsförsäkringen för butik och e-handel​ för ​​bilverkstad.

Läs mer om företagsförsäkringen​

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder