Budbilsförsäkring

Vill du teckna budbilsförsäkring?
Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar som används som budbilar i yrkesmässig verksamhet. Du kan också ringa oss på 0752-430 600 om du vill ha hjälp.
Få offert

​​​​Budbilsförsäkring för eget företag

Vår budbilsförsäkring är anpassad för dig som har en budfirma. Vi vet att allt måste rulla på. Ingen bil får bli stående och leveranserna ska komma fram i tid. Försäkra dig hos oss så hjälper vi dig att göra ett bra jobb.

.

 

Snabb hjälp

Om något händer så kan verksamheten kan fortsätta.

.

 

Smidig skadeanmälan

Smidig skadeanmälan på det sätt som passar dig, ring eller anmäl online.

.

 

Skräddarsydd försäkring

Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig.

Om bilen inte rullar som den ska

Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Här ger vi några exempel på vilken nytta du kan ha av försäkringen:

Snabbt vid din sida om budbilen stannar på vägen

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp med bärgning till verkstaden om budbilen stannar på vägen. Om budbilen inte går att köra på ett tag kan du få ersättning om du har tecknat tillägget Avbrott.

Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka

Efter en trafikolycka eller ett överfall kan föraren må psykiskt dåligt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av budbilsförsäkringen.

Bra skydd om du backar in i en stolpe eller någon repar lacken

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på budbilen, till exempel om det ramlar ner is och snö på budbilen eller om den utsätts för skadegörelse.

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Allt om försäkring

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter vissa typer av skador i trafiken. Bilen måste vara trafikförsäkrad enligt lag.

Du kan få ersättning för skador som drabbar förare, passagerare, medtrafikanter eller annans egendom.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Vad ersätter försäkringen? Några exempel:
  
• Bil eller utrustning som stjäls.
• Skador på bil och utrustning i samband med inbrott eller stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du kan få ersättning för skador på bilen efter en uppsåtlig skadegörelse.
  
 
  
 
Djurkollision självriskreducering
 
Gäller om fordonet skadas när du kolliderar med ett djur som plötsligt och oförutsett kommer ut på vägen.
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Vad får ni hjälp med och ersättning för? Några exempel:

• Bärgning till närmaste verkstad, om bilen inte går att köra vidare.
 
  
 
  
 
Rån
 
Om föraren blir rånad under ett körpass med bilen ersätter vi växelkassa, dagskassa och mobiltelefon som tillhör företaget samt chaufförens kläder och glasögon som skadas.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Gäller om förare, passagerare eller maka/make till förare eller passagerare behöver stöd i samband med en skada som ersätts av försäkringen.

Vad ersätter försäkringen?
• 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog, som vi hänvisar till.
• En timmes juridisk rådgivning på telefon.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av bilen eller reparation.

Vad ersätter försäkringen? Några exempel:
• Dina advokatkostnader.
• Motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Kan ge ersättning för skador på bilen vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, till exempel om snö eller is rasar ner på bilen eller om föraren kör på en lyktstolpe.

Kan också ge ersättning för skada som uppstått när bilen transporterats på ett annat fordon.
 
 
  
 


Valbara tillägg​

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar.  Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

​ ​ ​
Avbrottsförsäkring
 

Med vår Avbrottsförsäkring kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om budbilen stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten.

  Tillägg
 
​​​​​ 

Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna  företagsförsäkringen för Tjänster & tillverkning.
Till Tjänster &​ tillverkning
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

​Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs förköpsinformationen innan du tecknar din budbilsförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret. QuickQuotePlaceHolder