Cyberförsäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vår försäkring skyddar ditt företag vid databrott

Vad händer om en medarbetare råkar hantera personuppgifter felaktigt eller om någon gör intrång i företagets nätverk? Med vår cyberförsäkring får ditt företag hjälp vid både dataläckage och ​databrott.

Vi hjälper dig att komma igång snabbt efter ett dataintrång eller dataläckage. Våra specialister finns tillgängliga för dig dygnet runt på
+ 46 (0) 200 883 993​. Vi ersätter dig dessutom för förlorade intäkter när verksamheten inte fungerar som den ska eller står still.​


Exempel på vad som ingår i din cyberförsäkring

Skadeanmälan dygnet runtHjälp av IT-experter att utreda intrånget och att komma igång igen
Ersättning för förlorad inkomst när verksamheten står still eller inte fungerar som den skaHjälp med ersättning om du blir skyldig att betala vid brott mot GDPR eller oavsiktligt databrott.
Hjälp med juridisk rådgivning och mediehantering när du drabbats​
Hjälp att underrätta alla kunder som du är skyldig att informera vid dataläckage eller brott mot GDPR
Hjälp att utreda och förhandla vid skadeståndskravBetalning av skadeståndet om du blir skyldig att betala


Så minskar du risken för nätverksintrång eller databrott

Skydda ditt nätverk mot intrång genom att följa säkerhetsföreskrifterna i vår cyberförsäkring. Följer du säkerhetsföreskrifterna minskar du risken för att nätverks- eller dataintrång  dessutom minskar du risken för nedsatt ersättning om ett brott mot säkerhetsföreskrifterna skulle förvärra skadan. Några av cyberförsäkringens säkerhetsföreskrifter:

Håll din programvara uppdateradSäkerhetskopiera din data ofta och regelbundetAnvänd certifierade och uppdaterade virusskydd och brandväggar.Förhindra obehöriga med hjälp av en loggad åtkomstkontroll​

Testa din cybersäkerhet och certifiera din verksamhet

Använd Stöldskyddsföreningens enkla test för att ta reda på hur säker din verksamhet är genom att svara på några frågor inom sex olika områden.

Får du alla rätt kan du gå vidare och certifiera din verksamhet så att fler kan se att verksamheten har en säker och trygg informationshantering. Certifieringen sker hos Stöldskyddsföreningens dotterbolag – Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Läs det här innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i För- och efterköpsinformationen, det är en sammanfattning av försäkringsvillkoret. Kontakta vår kundservice på 0771-111 110 eller mejla foretag@trygghansa.se för att beställa de fullständiga villkoren.

Trygg-Hansa sparar dina personuppgifter
För- och efterk​öpsinformation Cyberfö​rsäkring

Om du har några frågor eller vill ha hjälp att teckna försäkringen, ring oss gärna på 0771-111 110​.​