Söndag 24/10 mellan kl 04-16 uppdaterar vi ​våra system. Under denna tid kan det tidvis vara problem att teckna en fordonsförsäkring.​

Försäkring för företagsbil

Försäkra företagsbilen nu
Det är viktigt att ha en bra försäkring som ger ersättning om företagsbilen skulle bli stulen eller skadas. Förutom bilen skyddar den dig själv och dina passagerare.
Få pris & teckna

​​Försäkring för företagsbil och lätt lastbil

Bilförsäkringen består av tre delar: trafik-, halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du komplettera med en halv- eller helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar.

.

 

Drulle ingår

Om du t.ex. tappar bort dina bilnycklar. Drulle ingår i vår halv- och helförsäkring.

.

 

Ett av branschens bästa skydd

Ett av branschens bästa skydd för skador på motor, elektronik, växellåda och klimatanläggning ända upp till 15 000 mil under förutsättning att din bil inte är äldre än 8 år.​

.

 

10 % rabatt

Teckna nu och få 10 % i onlinerabatt!


Välkommen till vår försäkring för företagsbil och lätt lastbil

Vår motsvarande försäkring för privatägda bilar är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan april 2018.

Så väljer du rätt innehåll

Bilförsäkringen består av tre delar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du komplettera med en halv- eller helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar efter olika behov.

Bärgning dygnet runt

Du får bärgning till närmaste verkstad om din bil inte går att köra. Genom vårt journummer kan du bli bärgad dygnet runt. Vi ersätter också kostnaden för att du och dina passagerare tar er tillbaka dit resan började eller till resans mål, beroende på vad som ligger närmast.

Rabatt för dig som är småföretagare

Har du ett småföretag eller egen firma? Med vår företagsförsäkring Trygga Firman får du rabatt på företagsbilen. Teckna bilförsäkringen via webben så får du både onlinerabatten på tio procent och företagsrabatten automatiskt.

Starkare skydd med tilläggsförsäkringar

Du kan komplettera grundskyddet i försäkringen Företagsägd bil med ett eller flera av våra tillägg. På så sätt kan du få precis det skydd ditt företag behöver. Tillägget Hyrbil är räddaren i nöden om vardagen stannar utan bilen. Självriskrabatt 3 000 kr lindrar den ekonomiska smällen vid skadegörelse om din bil blir repad eller om du kör på ett djur.Behöver du en märkesförsäkring till din bil?​

Vi har även försäkringar till dig som har märkesbil. Vi erbjuder äkta märkesförsäkringar för Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Chrysler, Citroën, DS, Tesla och specialanpassad försäkring för Mitsubishi.
Hitta märkesförsäkringen till din bil.

​​

Om du vill teckna bilförsäkring som privatperson så gör du det här.

Har du ett lätt släp? Då kan du teckna vår släpvagnsförsäkring här.


Vad ingår i bil​försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafikförsäkring​
 
Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst, eller för skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.

Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 miljoner kronor. Den kan dock aldrig ersätta skador på din egen bil.​
  
 
  
 
  
 
Brand​
 
Du får ersättning om bilen skadas av brand, blixtnedslag eller explosion.​
​ 
  
 
  
 
Glasrutor​
 
Du får ersättning för att laga eller byta vind-, sido- eller bakrutor som har spräcks eller krossas.

Om rutan går att laga är självrisken endast 100 kronor.​
 
 
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott​
 
Du får ersättning om bilen eller biltillbehör stjäls, eller om bilen eller tillbehör skadas i samband med inbrott eller stöld.

Du får också ersättning om fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls ur bilen, till exempel cd-spelare eller GPS.​
 
  
 
  
 
Motor och elektronik 8 år​
 
Du får ersättning för skador på motor, elektronik, växellåda och klimatanläggning ända upp till 15​ 000 mil under förutsättning att din bil inte är äldre än 8 år.

Tecknar du Bilförsäkring stor gäller skyddet upp till 10 år och 15 000 mil.​
 
  
 
  
 
Drulle​
 
Du får ersättning om något skadas i personbilen eller i lastbilens förarkupé, eller om du blir av med bilnycklarna på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.

Vi står också för bärgningskostnaden till verkstad och rengöring av tanken om du har tankat fel drivmedel.​
 
 
 
  
 
  
 
Bärgning​
 
Du får bärgning till närmaste verkstad om bilen inte går att köra.

Vi ersätter också kostnaden för transport av förare och passagerare till en plats där resan började eller till resans mål, beroende på vad som  ligger närmast​
 
 
 
  
 
  
 
Rättsskydd​
 
Du får ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av bilen.

Du får ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kronor.
 
  
 
  
 
Krishjälp​
 
Om du drabbas av en krisreaktion efter en skada får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.​
 
  
 
  
 
Vagnskada​
 
Du får ersättning för yttre skador på din bil vid krockar trafikolyckor, viltolyckor skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser. Till exempel om ett träd faller över bilen eller du backar på en lyktstolpe.​
 
 
 
 
  
 
Vård och ersättning efter trafikolycka​
 
Tillägget Privat vård och ersättning vid medicinsk invaliditet ger ersättning och hjälp till både förare och passagerare efter en trafikolycka. Alla skadade kan få ersättning för bestående skador (nedsatt funktionsförmåga).

Alla 16–64 år kan få ersättning för och tillgång till privat vård hos specialistläkare (efter remiss från offentliga vården) och annan privat behandling, t.ex. fysioterapi.
  Tillägg
 
  Tillägg
 
  Tillägg
 
Hyrbil​
 
Vi ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din egen bil blir stulen eller skadas så att du inte kan använda den. Du kan få ersättning för upp till 65 dagar.

Om du inte behöver en hyrbil får du i stället kontantersättning.​
 
  Tillägg
 
  Tillägg
 
Egendom i ​bil
 
För dig som transporterar och ansvarar för egendom i ditt yrke. Du får ersättning för egendom som du äger eller hyr i företagets verksamhet. Dessutom gäller den även för egendom som tillhör dina kunder och anställda.​
 
  Tillägg
 
  Tillägg
 
Självriskrabatt 3 000 kr
 
Självriskrabatt 3 000 kr reducerar din vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisk med 3 000 kr om du råkar ut för skadegörelse, k​rockar med ett djur eller får en godkänd parkeringsskada.

Två gånger per år reducerar vi också självrisken med 1500 ​kr om din bil behöver bärgas.​
 
  Tillägg
 
  Tillägg
 


Vårt bästa skydd för din företagsbil ​

Bilförsäkring stor
 

Vill du ha vårt bästa skydd för din bil? Välj Bilförsäkring stor. Den är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan april 2018. Skydd för din bil, dina passagerare och dig som kör.

Vad ingår i bilförsäkring stor?
I bilförsäkring stor ingår Tilläggsförsäkringarna Vård och ersättning efter trafikolycka, Hyrbil och Självriskrabatt 3000, plus extra fördelar:

Självriskrabatt 50 %
Vi sänker självrisken med 50 % vid skador som ersätts av Trafikförsäkringen eller av Brand, Glasrutor, Stöld och inbrott, Motor och elektronik eller Drulle.

Motor och elektronik 10 år
Du får ersättning för skador på motor, elektronik, växellåda och klimatanläggning ända upp till 15 000 mil under förutsättning att din bil inte är äldre än 10 år.

En helt ny bil i ersättning
Du kan få en helt ny bil i ersättning om din fabriksnya bil blir stulen eller totalförstörd de första två åren. Skyddet gäller bara för dig som är bilens första ägare, och tills bilen är 2 år eller har körts 4 000 mil. Läs mer i för- och efterköpsinformationen!

  Tillägg
 
​​​ 

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt
på Mina sidor.​

Logga in


Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder

Ok, jag förstår