Försäkring för tung lastbil

Teckna lastbilsförsäkring nu
Vår försäkring för tung lastbil ger ett bra skydd för dina fordon. Se ditt bästa pris och teckna online eller ring oss på 0752 - 430 600.
Se ditt bästa pris

​​​​​​​​​Fördelar med vår lastbilsförsäkring

Vår försäkring för tung lastbil ger ett bra skydd för dina fordon.  Ingen lastbil får bli stående och leveranserna ska komma fram i tid. Försäkra dig hos oss så ser vi till att du kan göra ett bra jobb.

.

 

Snabb hjälp

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsätta.​

.

 

Anpassa försäkringen

Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig.

.

 

Fördelar för SÅ-medlemmar

Som medlem i SÅ kan du teckna en särskilt förmånlig försäkring.

Så hjälper vi dig om inte allt går som det ska

​Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet och transporterna påverkas så lite som möjligt. Här ger vi några exempel på vilken hjälp du kan få från försäkringen.

Snabb hjälp om lastbilen blir stående

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp om din lastbil stjäls eller blir utsatt för skadegörelse.

Om lastbilen blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka

Efter en trafikolycka kan föraren må psykiskt dåligt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av försäkringen.

Ersättning om lastanordningen plötsligt strejkar

Med helförsäkringen kan du även få ersättning för skador på lastanordningar som är monterade på lastbilen. Det kan till exempel vara bakgavelhiss, kran, tipp och andra anordningar som du använder för att lasta eller lossa gods.

Bra skydd om du backar in i en stolpe

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på lastbilen, till exempel om du backar in i en stolpe eller krockar med ett annat fordon.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafik
 
Ersättning för skador som drabbar chaufför, passagerare eller medtrafikanter eller annans egendom.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
 
  
 
  
 
Glasrutor
 
Du får ersättning för att laga eller byta vind-, sido- eller bakrutor som har spräcks eller krossas. Om rutan går att laga är självrisken endast 200 kronor.
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du får ersättning om till exempel lastbil och tillbehör som stjäls eller för skador på lastbil och tillbehör i samband med inbrott eller stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du får ersättning för skador på fordonet efter en uppsåtlig skadegörelse.
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Om fordonet inte går att köra vidare ersätts bärgning till närmaste verkstad, eller till en depå om den kostnaden inte är högre.
 
  
 
  
 
Persontransport
 
Du får ersättning för kostnaden för transport av föraren om fordonet drabbas av ett driftstopp som kan ge ersättning från Bärgning.

Du får också ersättning för kostnaden för transport av förare, som drabbas av ett olycksfall eller plötsligt blir sjuk.
 
  
 
  
 
Rån
 
Du får ersättning för pengar och värdehandlingar som tillhör företaget. Du får också ersättning för chaufförens kläder och glasögon som skadas.
 
  
 
  
 
Resgods
 
Du får ersättning för chaufförens egendom som skadas i trafikolycka, brand eller stöld, och som han eller hon har med sig på färden.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Om du drabbas av en krisreaktion efter en skada får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om företaget hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av fordonet eller reparation.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
I vår Helförsäkring ingår, förutom en halvförsäkring, även Vagnskada. Vagnskada ersätter skador på fordonet vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
 
 
  
 

Valbara tillägg

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Avbrott
 

Med tillägget Avbrott kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om lastbilen stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten.

  Tillägg
 

Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna  företagsförsäkringen för Tjänster &​ tillverkning.
Till ​Tjänster & ​tillverkning​
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss? Kontakta våra experter på kundservice.

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar lastbilsförsäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

Medlem i SÅ?

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du en särskilt förmånlig försäkring för tung​ lastbil och tungt släp. Läs för- och efterköpsinformation här nedanför.  Som SÅ-medlem har du också flera andra förmåner, besök vår sida för SÅ-medlemmar.

 QuickQuotePlaceHolder