Försäkring för tung lastbil


Vår försäkring för tung lastbil ger ett bra skydd dina fordon. Vi vet att allt måste rulla på. Ingen lastbil får bli stående och leveranserna ska komma fram i tid. Försäkra dig hos oss så ser vi till att du kan göra ett bra jobb.

Det finns många fördelar med vår lastbilsförsäkring:

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsätta Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi digSpecifika fördelar för SÅ-medlemmar

Ring oss på 0752 - 430 600 eller teckna din försäkring här:

Se ditt bästa pris

​​​​ ​​​
Se ditt bästa prisMedlem i SÅ?

Som medlem i SÅ kan du teckna en särskilt förmånlig försäkring. Den är framtagen i samråd med Sveriges Åkeriföretag för att ge ett extra bra skydd för ditt fordon och ditt företag. Läs mer om lastbilsförsäkringen för SÅ-medlemmar.


 • ​Så hjälper vi dig om inte allt går som det ska

  ​Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet och transporterna påverkas så lite som möjligt. Här ger vi några exempel på vilken hjälp du kan få från försäkringen:

  Snabb hjälp om lastbilen blir stående

  Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp om din lastbil stjäls eller blir utsatt för skadegörelse.

  Om lastbilen blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

  Ersättning om lastanordningen plötsligt strejkar

  Med helförsäkringen kan du även få ersättning för skador på lastanordningar som är monterade på lastbilen. Det kan till exempel vara bakgavelhiss, kran, tipp och andra anordningar som du använder för att lasta eller lossa gods.

  Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka

  Efter en trafikolycka kan föraren må psykiskt dåligt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av försäkringen.

  Du kan också teckna tillägget Utökad personskada. Då kan föraren även få stöd i rehabiliteringen för att komma tillbaka till arbetet.

  Bra skydd om du backar in i en stolpe

  Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på lastbilen, till exempel om du backar in i en stolpe eller krockar med ett annat fordon.

  Enkel skadehantering

  Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats​. Under dagtid når du oss även på telefon.


 • ​Innehållet i försäkringen

  ​Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du välja halv- eller helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med våra tilläggsförsäkringar.

  TrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
  Trafik
  Brand
  Glasrutor
  Stöld och inbrott
  Skadegörelse
  Bärgning
  Persontransport 
  ​Rån
  Resgods
  Krishjälp
  Rättsskydd fordon
  Vagnskada


  Lägg till några av våra  tilläggsförsäkringar så kan du känna dig extra trygg.

Läs det här innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Läs För- och efterköpsinformationen innan du bestämmer dig för försäkringen. Där har vi sammanfattat de fullständiga villkoren.
  
För- och efterköpsinform​​ation Tung lastbil
För- och eft​erköpsinformation Tung lastbil SÅ
Fullständiga villkor Försäkring för tung lastbil

Vilken försäkring passar din verksamhet? Missa inte att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera. Läs mer och teckna Trygga Firman för dig som jobbar inom​ transport och åkeri.

Vill du prata med oss? Ring våra experter på kundservice.
Tel: 0752-430 600.

Du glömmer
väl inte företaget?

 

Missa inte att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera.
Läs mer och teckna:
Trygga Firman för dig som jobbar inom​ transport och åkeri