Rehabiliteringsförsäkring

Ansök om Rehabiliteringsförsäkring
En snabbare väg tillbaka! Som arbetsgivare får du ett aktivt stöd genom dina anställdas rehabiliteringsprocesser.
Ansök om försäkring

​Rehabiliteringsförsäkring för företag 

REHAB är en unik försäkring som hjälper dig  som arbetsgivare genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess så att dina anställda snabbare kan komma tillbaka från en sjukskrivning.

​Rehabilitering​ – en väg tillbaka

Tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Forskning visar att sjukfrånvaron är lägst i företag som har tydliga rutiner och fungerande processer.

Med REHAB identifierar vi orsaker och sätter in åtgärder vid sjukskrivningar över 14 dagar, upprepad korttidsfrånvaro eller om den anställde själv begär det.

Snabbt tillbaka med Rehabiliteringsförsäkring

Som arbetsgivare får du ett aktivt stöd och underlag till plan för återgång i arbete eller rehabiliteringsplan som du enligt lag är skyldig att medverka till. Dina anställda får ett professionellt omhändertagande och stöd så att de snabbare kan komma ur sin sjukskrivning, eller risken för sjukskrivning.


 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in


Allt om försäkringen

Läs det här innan du ansöker om Rehabiliteringsförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa mer detaljerad information i det fullständiga villkoret.

 QuickQuotePlaceHolder


Ok, jag förstår