Rehabiliteringsförsäkring

Ansök om Rehabiliteringsförsäkring
En snabbare väg tillbaka! Som arbetsgivare får du ett aktivt stöd genom dina anställdas rehabiliteringsprocesser.
Ansök om försäkring

​​​Rehabiliteringsförsäkring för företag

Rehabförsäkringen hjälper dig som arbetsgivare genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess så att dina anställda snabbare kan komma tillbaka från en sjukskrivning.

  • Dina anställda ges chans att snabbare komma tillbaka från sjukskrivning
  • Vi identifierar och sätter in relevanta åtgärder beroende på den anställdes situation
  • Vi stöttar dig aktivt i att ta fram den rehabiliteringsplan du enligt lag behöver

​Rehabilitering​ – en väg tillbaka

Tidiga åtgärder ökar dina anställdas möjligheter att återhämta sig. Forskning visar att sjukfrånvaron är lägst i företag som har tydliga rutiner och fungerande processer.

Med Rehab identifierar vi orsaker och sätter in åtgärder vid sjukskrivningar över 14 dagar, upprepad korttidsfrånvaro eller om den anställde själv begär det.

Snabbt tillbaka med Rehabiliteringsförsäkring

Som arbetsgiva​re får du ett aktivt stöd och underlag till plan för återgång i arbete eller rehabiliteringsplan som du enligt lag är skyldig att medverka till. Dina anställda får ett professionellt omhändertagande och stöd så att de snabbare kan komma ur sin sjukskrivning, eller risken för sjukskrivning.

Hela premien är avdragsgill

För Rehab-försäkring är hela premien avdragsgill.


Vanliga frågor & svar

Varför ska jag köpa Rehabförsäkringen?
 

Både för att det underlättar din anställdes tillfrisknande, och för att sjukfrånvaro kostar. Med REHAB kan du som arbetsgivare, tack vare tidiga insatser och metoder för utredning, behandling och uppföljning av långtidssjukskrivna, korta sjukskrivningstiden och öka möjligheten att få medarbetaren snabbt tillbaka till arbetet. På så sätt minskar du kostnaderna, behåller kompetensen i företaget och får mer tid att ägna dig åt kärnverksamheten.

Hur tecknar jag försäkringen, och vilka omfattas av den?
 

REHAB tecknas på årsbasis och gäller rehabiliteringsansvaret för samtliga anställda i företaget. En förutsättning är att den anställde är fullt arbetsför när försäkringen tecknas. Annars omfattas han eller hon av försäkringen först efter 30 dagars full arbetsförhet. Den anställde ska också vara inskriven i svensk försäkringskassa och bosatt i Sverige.

Vilka av mina kostnader ersätts av försäkringen?
 

REHAB ersätter 100 % av kostnaderna under utredningsfasen. Vi tar fram en rehabiliteringsplan respektive plan för återgång i arbete och hjälper dig att uppfylla de skyldigheter du har som arbetsgivare. Försäkringen ersätter sedan 50 % av kostnaderna för de åtgärder som behövs för att den anställde ska kunna återgå till arbetet, exempelvis sjukgymnastik, psykoterapi eller missbruksprogram.

Hur stort är försäkringsbeloppet?
 

Den högsta ersättningen är 150 000 kr per skadefall.


 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada​
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du ansöker om Rehabiliteringsförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa mer detaljerad information i det fullständiga villkoret.

 QuickQuotePlaceHolder