Rehabiliteringsförsäkring

​Rehabilitering​ – en väg tillbaka

Tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Forskning visar att sjukfrånvaron är lägst i företag som har tydliga rutiner och fungerande processer.

REHAB är en unik försäkring som hjälper dig och dina anställda att genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess snabbare komma tillbaka från en sjukskrivning.

Med REHAB identifierar vi orsaker och sätter in åtgärder vid sjukskrivningar över 14 dagar, upprepad korttidsfrånvaro eller om den anställde själv begär det.

Snabbt tillbaka med Rehabiliteringsförsäkring

Som arbetsgivare får du ett aktivt stöd och underlag till plan för återgång i arbete eller rehabiliteringsplan som du enligt lag är skyldig att medverka till.

Som anställd får du ett professionellt omhändertagande och stöd så att du snabbare kan komma ur din sjukskrivning, eller risken för sjukskrivning.

Försäkringen i översikt

Här kan du ladda ner För- och efterköpsinformation, för att få en kortfattad information om REHAB-försäkringen. Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

För- och efterköpsinformation REHAB-försäkring
Villkor - Rehab 
 Ansök om REHAB

Sjukvårdsförsäkring

Läs mer om vår Sjukvårdsförsäkring