Reseförsäkring

Slappna av under resan med rätt försäkring

Ska du ut på semester och kommer tillbaka till Sverige inom 45 dagar behöver du oftast inte teckna en separat reseförsäkring. Då räcker det med det Reseskydd som ingår i vår hemförsäkring.

Reseskyddet gäller för resor upp till 45 dagar och täcker bland annat kostnader om någon i familjen behöver besöka en doktor eller om ni missar avresan på grund av en trafikolycka. Reseskyddet gäller bara på fritid, alltså inte under arbetstid eller skoltid utomlands. Det gäller heller inte i länder som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.

Du hittar en sammanfattning av Reseskyddet i din för- och efterköpsinformation under Mina försäkringar på Mina sidor. Där hittar du också det fullständiga villkoret.

Om du ska resa i mer än 45 dagar

Om du ska resa i mer än 45 dagar behöver du teckna ett Förlängt reseskydd. Det gör du på Mina sidor under Inför resan.

Extra skydd på resan med Utökad reseförsäkring

Vår Utökade reseförsäkring ger dig och familjen ett extra skydd på resan. Försäkringen är ett tillägg till vår hemförsäkring och kan tecknas av dig som har hemförsäkring hos oss. Tillägget gäller för obegränsat antal resor och för de i familjen, som täcks av hemförsäkringen.

Utökad reseförsäkring hjälper dig bland annat med:

Om du behöver avboka en resa, en hyrd stuga eller lägenhet för att du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för resan eller hyreskostnaden. Ersättningsresa (en ny resa) om du måste åka hem under resans första hälft på grund av sjukdom eller olycksfall.Dessutom ersätter tillägget halva självrisken för Reseskyddet som ingår i hemförsäkringen.
Läs mer om Utökad reseförsäkring i din För- och efterköpsinformation på Mina sidor.