Konsult & rådgivare

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystart​ad får du ytterligare 20 %!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Konsultförsäkring - Få det stöd du behöver som rådgivare

Som rådgivande ​konsult har du ofta ett tungt ansvar. Du kan krävas på skadestånd om kunden drabbas för att du försummar ett uppdrag eller ger fel råd. Dessutom kanske du reser mycket mellan uppdrag. Vår företagsförsäkring är skapad för att möta just sådana risker. Vi ger dig som är rådgivande konsult, IT-konsult eller teknisk konsult ett robust skydd för din verksamhets alla delar.​

.

 

Låga självrisker

Endast 1 500 kr i självrisk vid brand, inbrott eller vattenskada på arbetsplatsen.

.

 

Ansvarsförsäkring

Utredning om du är skyldig att betala för att du t.ex. försummat ett uppdrag. Och vi bekostar skadeståndet.

.

 

Skydda tekniken

Skydd för mobiler, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls, även på semestern.

​​

Det här ingår i försäkringen

Vår företagsförsäkring för konsulter ​skyddar det mesta i ditt företag. Men vad innebär det? Vi rätar ​ut dina frågetecken. För mer information och viktiga undantag – läs För- och efterköpsinformationen.​

LitenMellanStor​
Ansvarsförsäkring​
 
G​äller om ditt företag blir skadeståndsskyldigt för skador på person eller föremål. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du får till exempel ersättning för:

• rättegångskostnader
• eventuellt skadestånd​.

​ Högsta ersättning: 10 miljoner
  
 
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Rättsskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du hamnar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Du får till exempel ersättning för:

​• kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.
  
 
  
 
  
 
Brand, storm m.m.​
 
Du kan till exempel få ersättning för:

​• skador på företagets egendom vid brand, åsknedslag, storm, översvämning och snölast.
  
 
  
 
  
 
V​attenskada
 
Du får ersättning för skador som kan uppstå om det oförutsett börjar strömma ut till exempel vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem.
  
 
  
 
  
 
Inbrott​
 
Du får ersättning för skador vid stöld och skadegörelse genom inbrott på företagets egendom.
  
 
  
 
  
 
Avbrottsförsäkring​​
 
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand, inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader.

Du kan till exempel få ersättning för:

• fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera
​ • eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett.
  
 
  
 
  
 
Allriskförsäkring​
 
Du får ersättning för:

• om något på arbetsplatsen plötsligt skadas av en oförutsedd händelse. Skador som orsakas av brand, vatten eller inbrott täcks av andra försäkringsdelar.
  
 
  
 
  
 
Förändringsskydd​
 
Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier, bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning. Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.​
  
 
  
 
  
 
Cyberförsäkring​
 
En mindre cyberförsäkring som hjälper dig att komma igång igen:

• vid dataintrång där din information spärras eller förloras
• om företaget drabbas av skadeståndskrav pga dataläckage eller -intrång
​ • om din verksamhet går ner eller står still.

Det totala försäkringsbeloppet är 300 000 kr där 150 000 av dessa ersätter kostnader. Om du behöver försäkra för mer än så kan du kontakta kundservice på 0771-111 110 för att teckna vår mer omfattande cyberförsäkring.​
 ​ 
 
  
 
  
 
Juristhjälpen​
 
​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.

Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver:

• vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
• hjälp med avtal kring ägande av företag
• rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
​• ​rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist. ​

 
  
 
  
 
Tjänsteresa​
 
Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall, akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.

Du får till exempel ersättning för:

• nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
• förlorat och försenat resgods
• överfall
​• kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister.
 
  
 
  
 
Kristerapi
 
Du får ersättning för:​

​​Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda, efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall, när något av detta har drabbat er i arbetet. Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.
 
  
 
  
 
Olycksfallsförsäkring​
 
Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal. Ange bara hur många anställda företaget har (1-100) så ingår alla i samma försäkring.

Du får till exempel ersättning för:

• läke-, rese- och tandskadekostnader
• bestående funktionsnedsättning och ärr på grund av olycksfall
• dödsfall
• kristerapi.
 
  
 
  
 
Mobil, surfplatta & laptop​​
 
Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls, även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern. Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.​
 
  
 
  
 
Besöksolycksfall​
 
Det här skyddet kan ge ersättning om någon av dina besökare ​​skulle skada sig i din lokal på grund av ett olycksfall eller överfall. Gäller utan självrisk.
 

 
  
 
Förlust av kunds nycklar​
 
Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.
 
 
  
 
Avbeställningsskydd​
 
Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.
 
 
  
 
Förmögenhetsbrott
 
Gäller om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt. Exempelvis stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång. Då kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.

Du kan till exempel få ersättning för:

• företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång)

​ • eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd. Trygg-Hansa för din talan under rättegången

​• databrott av både anställda och utomstående.
 
 
  
 
M​ediahantering​
 
Vi ersätter kostnader för att anlita en PR-konsult i syfte att rädda företagets varumärke. En förutsättning är att det har hänt något som du har anmält till oss, och som kan ersättas av din företagsförsäkring.​
 
 
  
 
​​


Utökad ansvarsförsäkring ingår i mellan och stor

Ansvarsförsäkringen för konsulter gäller i de fall ​ditt företag är ansvarigt för att ha orsakat ekonomisk skada hos en kund och krävs på skadestånd, utan att någon person eller egendom har skadats. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.​
Ansvarsförsäkring för rådgivande konsult
 

​Försäkringen gäller om du är ansvarig för att ha orsakat ekonomisk skada hos en kund, utan att någon person eller egendom har skadats. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du kan till exempel få ersättning för:

• rättegångskostnader​
​• skadeståndet som du kan bli skyldig att betala.

Högsta ersättning:​ 500 000 kr

​För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring, ren förmögenhetsskada.​

Ansvarsförsäkring för IT-konsult
 

​Skadestånd för ekonomisk förlust
Försäkringen gäller om du är ansvarig för att ha orsakat ekonomisk skada hos en kund, utan att någon person eller egendom har skadats. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du kan till exempel få ersättning för:

• rättegångskostnader
• s​kadeståndet som du kan bli skyldig att betala.

Högsta ersättning: 500 000 kr

För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Datakonsultansvar och ren förmögenhetsskada.

Ansvarsförsäkring för teknisk konsult​
 

​Skadestånd för ekonomisk förlust
Det här skyddet är anpassat för dig som är teknisk konsult som arkitekt, byggingenjör eller maskiningenjör. Villkoret är anpassat standardavtalet ABK. Det gäller om du krävs på skadestånd för att du gett felaktiga råd som orsakar ekonomisk skada för din kund, till exempel på grund av dina anvisningar, beräkningar, ritningar eller beskrivningar. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du kan till exempel få ersättning för:

​• rättegångskostnader
• skadeståndet som du kan bli skyldig att betala.​

Högsta ersättning:​ 120 basbelopp​

​​Juristhjälpen

Ett skydd som ger dig juridisk rådgivning vid bland annat kapning av bolags- eller personuppgifter, nyanställningar samt avtal och tvister. Du slipper leta och betala timarvode för juristhjälp; i försäkringen finns stöd som bara är ett samtal bort. Det sparar dig både tid, bekymmer och pengar.

Juristhjälpen är ditt stöd när du behöver:

  • vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
  • hjälp med avtal kring ägande av företag
  • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
  • rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist.​

Vanliga frågor & svar om konsultförsäkring

Är det någon bindningstid på en försäkring för konsulter?
 

En försäkring gäller från att du tecknar den och ett år framåt.

Vad kostar en konsultförsäkring?
 

Det är olika saker som styr hur mycket en företagsförsäkring för konsulter kostar. Bland annat påverkar

  • vilken typ av verksamhet du har
  • vilken omsättning företaget har
  • vilket försäkringsbelopp du väljer.

Behöver man verkligen en försäkring som konsult eller rådgivare?
 

Ja, alla företag behöver en försäkring. Ett avbrott i verksamheten kan till exempel få stora konsekvenser. En rättstvist med en kund eller leverantör kan bli kostsamt om du står utan försäkring. Jobbar du hemifrån? Visste du att din hemförsäkring inte täcker dator och annan utrustning du köpt till företaget?

Vad är skillnaden mellan en konsultförsäkring och en konsultansvarsförsäkring?
 

En konsultförsäkring är helt enkelt en företagsförsäkring med ett innehåll anpassat för dig som är konsult eller rådgivare. Där ingår bland annat ansvarsförsäkring, rättsskydd, avbrottsförsäkring och hjälp vid brand, vattenskada och inbrott. Tillsammans ger de ett heltäckande skydd. En konsultansvarsförsäkring ger dig skydd om du av misstag gett felaktiga råd eller orsakat ekonomisk skada för din kund. Den är en del av företagsförsäkringen för konsulter.

Har du fler f​rågor om försäkringen?

Om du t.ex. undrar vilken verksamhet du ska välja eller hur du ska göra om företaget omsätter mer än 10 miljoner – hör av dig till oss. ​

Ring oss på 0771-111 700​​​

Andra företagsförsäkringar

 

Sjuk- och olycksfall

Ta hand om dig och dina medarbetare med uppskattade förmåner inom vård & rehab.

 

​Fordons-försäkringar​

Bil, lätt lastbil, buss eller skogsmaskin? Vi försäkrar de flesta fordon.


Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar företagsförsäkringen.​

​​