Försäkring för tungt släp

Teckna försäkring för ditt släp
Med vår försäkring för tungt släp kan du känna dig trygg om något händer. Se ditt bästa pris och teckna online, eller ring oss på 0752 - 430 600.
Se ditt bästa pris

​​​​​​Tungt släp

Vår försäkring för tungt släp är anpassad för dig som har ett eller flera släp. Den är ett bra komplement till lastbilsförsäkringen.

.

 

Hjälp snabbt

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsätta

.

 

Enkelt att anmäla skada

Smidig skadeanmälan på det sätt som passar dig

.

 

Skräddarsy din försäkring

Skräddarsydd försäkring efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig


Vår försäkring för tungt släp

Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Här ger vi några exempel på hur du kan ha nytta av försäkringen

Snabb hjälp om släpet blir stående

Med vår halvförsäkring får du bland annat hjälp om släpet skadas i en brand, stjäls eller utsätts för skadegörelse. Om släpet blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

Bra skydd om du backar in i en stolpe

Teckna vår helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på släpet, till exempel om du kör ner i ett dike eller backar in i en stolpe.

Ersättning om lastanordningen strejkar

Med helförsäkringen kan du även få ersättning för skador på en lastanordning som är monterad på släpet. Det kan till exempel vara en kran eller någon annan anordning som du använder för att lasta eller lossa gods som transporteras med släpet.

Förstärk ditt skydd med tilläggsförsäkringar

Med vår tilläggsförsäkring kan du öka tryggheten i företaget genom att mildra konsekvenserna av ett avbrott i verksamheten.. Tillägget Avbrott kan ge ersättning med ett fast dagsbelopp om ditt släp stjäls eller skadas så att det inte kan användas i verksamheten.


Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

HalvHel
Brand
 
Ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.

Kan också ge ersättning skador orsakade av kortslutning i kablar och i ledningar samt direkta följdskador på strömförbrukare.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du får ersättning om släp stjäls eller för skador på släp i samband med inbrott eller stöld.
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du får ersättning för skador på fordonet efter en uppsåtlig skadegörelse.
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om företaget hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av fordonet eller reparation.

Du kan till exempel få ersättning för företagets advokatkostnader och motpartens kostnader om företaget förlorar tvisten.
  
 
  
 
Vagnskada
 
I vår Helförsäkring ingår, förutom en halvförsäkring, även Vagnskada. Vagnskada ersätter skador på fordonet vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
 
  
 

Valbart tillägg

Förstärk din försäkring med en tilläggsförsäkring. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Avbrott
 

Med tillägget Avbrott kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om släpet stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten.

  Tillägg
 


Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna  företagsförsäkring​en.
Till Tjänster & tillverkning

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss?
Ring våra experter på kundservice.​​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder