Taxiförsäkring

Vår taxiförsäkring är anpassad för dig som har en eller flera taxibilar. Vi vet att allt måste rulla på. Ingen taxi får bli stående och passagerarna ska snabbt komma fram. Försäkra dig hos oss så hjälper vi dig att göra ett bra jobb.

Snabb hjälp om något händer – så att verksamheten kan fortsättaSmidig skadeanmälan på det sätt som passar dig Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov

Ring oss på 0752 - 430 600


Medlem i Svenska Taxiförbundet?

Du som är med i Svenska Taxiförbundet får särskilda förmåner när du försäkrar dig och din bil hos oss. Läs mer om våra försäkringar för Svenska Taxiförbundets medlemmar.

Så hjälper vi dig om allt inte rullar som det ska

Oväntade saker händer. Då ser vi till att ditt arbete påverkas så lite som möjligt. Här är några exempel på hur vi hjälper dig när du är försäkrad hos oss.

Snabbt vid din sida om bilen stannar på vägen

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp med bärgning till verkstaden om taxibilen stannar på vägen. Bärgaren kan ofta hjälpa till på plats, till exempel med batteriladdning eller med hjulbyte vid en punktering. 

Om bilen blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta, kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka eller ett överfall

Efter en trafikolycka eller ett överfall kan man må dåligt psykiskt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av taxiförsäkringen.

Du kan också teckna tillägget Utökad personskada. Då kan du även få stöd i rehabiliteringen för att komma tillbaka till arbetet.

Bra skydd om du backar in i en stolpe eller någon repar lacken

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på bilen, till exempel om det ramlar ner is och snö på den eller om bilen utsätts för skadegörelse.

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Läs vidare

Innehållet i försäkringen

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du utöka till halv- eller helförsäkring. I helförsäkringen ingår allt i halvförsäkringen plus ersättning för vagnskador. Du kan även förstärka skyddet med våra tilläggsförsäkringar.

 • ​Trafikförsäkring

  För att du ska ha rätt att köra bilen behöver du ha en trafikförsäkring. Försäkringen ska ge ersättning till dig själv och dina passagerare om ni råkar ut för en olycka oberoende av vems felet är. Skulle du krocka med någon, ersätts även de skador du orsakar andra fordon eller saker.

 • Brand

  Ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar.

 • Stöld och inbrott

  Ersätter skada om exempelvis bilen eller tillbehör stjäls.
 • Skadegörelse

  Ersätter skadegörelse på fordonet orsakat av annan person.

 • Djurkollision självriskreducering

  Ersätter skada på fordonet som uppkommit genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan.

 • Egendom företag

  Ersätter plötslig oförutsedd skada på egendom som du äger, hyr eller lånar, till exempel inventarieroch utrustning till kontoret och reservdelar till fordonet.

  Försäkringen gäller bara inom Norden och på ditt ordinarie kontor eller i depå för försäkrat fordon.

 • ​Rån

  ​Om föraren blir rånad under ett körpass med bilen ersätter vi
  växelkassa, dagskassa och mobiltelefon som tillhör företaget
  samt chaufförens kläder och glasögon som skadas.

 • Rättsskydd fordon

  Ersätter advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av fordonet.

  Om du förlorar tvisten, ersätter försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

 • Bärgning

  Vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp får du ersättning för bärgning.

 • Passagerares resgods

  Ersätter passagerares medförda resgods som under färd med buss skadas eller förloras genom trafikolycka, brand eller stöld.

  Försäkringen gäller bara om passageraren inte kan få ersättning genom annan försäkring, till exempel hemförsäkring.

 • Krishjälp

  Krisförsäkringen ger möjlighet till samtalsterapi och juridisk rådgivningn efter exempelvis en obehaglig trafikolycka.

  Gäller försäkringstagaren, försäkringstagarens anställda, fordonets förare och maka/make till försäkrad.

 • Vagnskada

  Ersätter skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse och skada som uppstått under transport på annat transportmedel.

​Lägg till en eller flera tilläggsförsäkringar så kan du känna dig extra lugn, till exempel om du inte kan ta uppdrag för att bilen inte går att köra eller för att den försäkrade är sjuk.

Läs det här innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Läs För- och efterköpsinformationen innan du bestämmer dig för försäkringen. Där har vi sammanfattat de fullständiga villkoren.

För- och efterköpsinformation Taxi
Fullständiga villkor Taxi


Vilken försäkring passar din verksamhet? Kontakta oss så skickar vi en offert!

Ring oss på 0752 - 430 600

Vill du prata med oss? Ring våra experter på kundservice.
Tel: 0752-430 600.

Du glömmer
väl inte företaget?

 

Missa inte att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera.
Läs mer och teckna:
Trygga Firman för dig som jobbar inom transport och åkeri