Taxiförsäkring

Vill du teckna taxiförsäkring?
Försäkra dig hos oss så hjälper vi dig att göra ett bra jobb. Få en offert online eller ring oss på 0752‑430 600, så berättar vi mer.
Få offert

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vår taxiförsäkring

Vår taxiförsäkring är anpassad för dig som har en eller flera taxibilar. Vi vet att allt måste rulla på. Ingen taxi får bli stående och passagerarna ska snabbt komma fram.

.

 

Försäkring för dina behov

Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov.

.

 

Enkelt att anmäla skada

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

.

 

Snabb hjälp

Du får snabb hjälp om något händer – så att verksamheten kan fortsätta

Så hjälper vi dig om allt inte rullar som det ska

Oväntade saker händer. Då ser vi till att ditt arbete påverkas så lite som möjligt. Här är några exempel på hur vi hjälper dig när du är försäkrad hos oss.

Snabbt vid din sida om bilen stannar på vägen

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp med bärgning till verkstaden om taxibilen stannar på vägen. Bärgaren kan ofta hjälpa till på plats, till exempel med batteriladdning eller med hjulbyte vid en punktering.

Om bilen blir stående så att verksamheten inte kan fortsätta, kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka

Efter en trafikolycka eller ett överfall kan man må dåligt psykiskt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av taxiförsäkringen.

Bra skydd om du t.ex. backar in i en stolpe

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på bilen, till exempel om det ramlar ner is och snö på den eller om bilen utsätts för skadegörelse.

Medlem i Svenska Taxiförbundet?

Läs mer om våra försäkringar för Svenska Taxiförbundets medlemmar.

Allt om försäkring

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter vissa typer av skador i trafiken. Bilen måste vara trafikförsäkrad enligt lag.

Du kan få ersättning för skador som drabbar förare, passagerare, medtrafikanter eller annans egendom.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du får ersättning om taxibilen stjäls eller om bil och utrustning skadas i samband med inbrott och stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du kan få ersättning för skador på bilen efter en uppsåtlig skadegörelse.
  
 
  
 
Djurkollision självriskreducering
 
Gäller om fordonet skadas när du kolliderar med ett djur som plötsligt och oförutsett kommer ut på vägen.
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Bärgning till närmaste verkstad, om bilen inte går att köra vidare.
 
  
 
  
 
Rån
 
Om föraren blir rånad under ett körpass med bilen ersätter vi växelkassa, dagskassa och mobiltelefon som tillhör företaget samt chaufförens kläder och glasögon som skadas.
 
  
 
  
 
Passagerares resgods
 
Passagerares bagage som skadas i trafikolycka, brand eller stöld, och som han eller hon har med sig på färden.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Gäller om förare, passagerare eller maka/make till förare eller passagerare behöver stöd i samband med en skada som ersätts av försäkringen.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av bilen eller reparation.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Kan ge ersättning för skador på bilen vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, till exempel om snö eller is rasar ner på bilen eller om föraren kör på en lyktstolpe.
 
 
  
 

Valbara tillägg​

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar.  Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

​ ​ ​
Glasrutor
 

Med tillägget glasrutor kan du få ersättning för vind- sido- eller bakruta som spräckts eller krossats.

  Tillägg
 
Avbrottsförsäkring
 

Med vår Avbrottsförsäkring kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om taxin stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten.

  Tillägg
 
​ 

Du glömmer väl inte företaget?

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist, så behövs en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Missa inte heller att försäkra företagets lokaler och medarbetare. Läs mer och teckna försäkring för dig som jobbar inom​ Tjänster & tillverkning.
Till​ Tjänster & ​tillverkning​
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar din taxiförsäkring.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.