Förebygg skada - brand

​​​Så undviker du brand i företagets lokaler

Försäkringsgivarna betalar varje år 3-4 miljarder kronor i skadeersättningar för direkta brandskador. Många stora bränder orsakas av att någon antänder brännbart material som förvaras utomhus nära bygg­naden eller din lokal.

Branden sprider sig snabbt och katastrofen är ett faktum med stora kostnader för dig och Trygg-Hansa. Du stoppar skadan om du följer några enkla regler.

Här ser du hur du ska hantera utomhusförvaring av brännbart material för att få ersättning om det börjar brinna.

Vi ger dig även tips på brandskydd och på hur du kan förbättra ditt företags förvaringsutrymmen. ​

Informationsblad​​

Anlagd brand
ATEX-utredning
Besiktning och skötsel av brandlarmsanläggning
Besiktning och skötsel av vattensprinkleraranläggning
Brandcellsindelning​​
Brandfarlig vätska i lösa behållare​
Brandskydd vid sprutmålning​
Bran​dskydd vid träbearbetning
Brandskyddsutbildning
Cellplast
Checklista Brandskyddskontroll (ifyllbar)
Datamedia och IT
Elsäkerhet
Elsäkerhet belysningsarmaturer
Elsäkerhet timer
Förbränningsmotordrivet fordon
Frånkoppling brandskyddsystem (ifyllbar)
Gasolanläggningar
Gassvetsutrustning
Heta arbeten
Kontinuitetsplanering
Ordning och renhållning
Revisionsbesiktning
Rökning
Släckutrustning
Systematiskt brandskyddsarbete
Tillfällig avstängning brandskyddssystem
Truckladdning
Utomhuslagring (flis, bark, etc.)

​​

 • ​​Det här ska du spara och dokumentera

  Har du koll på vad du bör tänka på när ni inskaffar nya saker till erat företag? Om ditt företag råkar ut för ett inbrott eller en brand behöver ni kunna verifiera vad som stulits eller brunnit upp.

  Förvara bokföring och viktiga papper på ett brandsäkert ställeGör regelbundna backuper på lagrad data och förvara dessa på ett säkert ställeFotografera och/eller videofilma lokaler och inventarier och spara detta i ett bankfack, på annan plats utanför företaget eller i ett kassaskåp.Glöm inte att plocka fram kameran när du köper något nytt!

 • Lastkaj, varuintag, under skärmtak

  På lastkaj, vid varuintag eller under skärmtak får inte brännbart material förvaras under annan tid än normal arbetstid eller öppethållande. Föreskriften gäller inte om godkänd sprinkler finns.

  Tips om förbättring:
  Skapa rutiner för bortforsling av avfallInformera personalAnslå förbudsskylt på lastkaj (tillhandahålls av Trygg-Hansa)Ordna om möjligt inbyggd lastkaj.

 • Inbyggd lastkaj, varuintag, under skärmtak

  Om förvaringsplatsen är inbyggd med täta väggar får brännbart material förvaras där om samtliga öppningar är låsta eller reglade på insidan under annan tid än normal arbetstid eller öppethållande.

  Tips om förbättring:
  Ordna rutiner för låsning.Exempel på godkänd låsning är godkänt hänglås med beslag.Exempel på reglingsanordning är kraftig bom ej åtkomlig från utsidan.Beakta brandförsvarets utrymningskrav.

 • Upplag av brännbart material 

  Brännbart material får inte placeras närmare än 6 meter från byggnad. Här räknas även skärmtak och andra utbyggnader.

  Tips om förbättring:
  Informera personal, entreprenörer och andra berörda.Ordna om möjligt fast upplagsplats minst 6 meter från byggnad med skyltning.