Inbrottsskydd

​Gäller inbrottskyddet på ditt företag?

Du kan själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav genom att ta del av informationen.

Är du tveksam och behöver råd och hjälp med låsanordningar och annat inbrottsskydd kan du kontakta en fackman inom respektive område.

Det finns tre olika skyddsklasser, de ställs olika krav beroende på vilken verksamhet du bedriver. Vilken skyddsklass du har ser du i ditt försäkringsbrev/försäkringsvillkor.

Informationsblad

Brytskydd
Elektromekanisk låsning
Forceringsskydd
Förebygg inbrott på arbetsplats/arbetsområde
Inbrottslarm övervakad överföring
Kameraövervakning
Låsning av container
Låsning av nödutrymningsdörr 
Nödutrymning via granne
Skillnad mellan larmklasser
Godkänd värdeförvaringsenhet
Utomhusförvaring

Foldrar skyddsklasser

Skyddsklass 1   
Skyddsklass 2  
Skyddsklass 3


Vad ska jag spara?

Om ditt företag råkar ut för ett inbrott eller en brand behöver ni kunna verifiera vad som stulits eller brunnit upp.

Förvara bokföring och viktiga papper på ett brandsäkert ställeGör regelbundna backuper på lagrad data och förvara dessa på ett säkert ställeFotografera och/eller videofilma lokaler och inventarier och spara detta i ett bankfack, på annan plats utanför företaget eller i ett kassaskåp. Glöm inte att plocka fram kameran när du köper något nytt!


Tänk på att

Kraven på inbrottsskydd som finns noterade i försäkringsvillkor, försäkringsbrev, besiktningsrapport eller särskilt brev ska alltid vara uppfyllda.

Du kan hitta kompletterande information i SSF 200 "Regler för mekaniskt inbrottsskydd" utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)​.

Stäng
Ok, jag förstår