Diverse belopp och tider

​Belopp och tider

Bil
Tåg
Båt
Flyg
Spedition

UTRIKES

CMR

CIM

Haag-Visby

Montreal

INRIKES

VTL

Sj Normalv.

Sjölagen

LBL

NSAB 2000

Beloppsbegränsningar vid skada eller förlust

8,33 SDR/kg (CMR) 150 SEK/kg (VTL)

17,00 SDR/kg (CIM) 150 SEK/kg (SJ)

667 SDR/kolli eller 2,00 SDR/kg

19,00 SDR/kg

8,33 SDR/kg

Beloppsbegränsningar vid dröjsmål

Fraktens belopp

3 x fraktens belopp

enligt ovan

enligt ovan

avtalad ersättning

 Reklamationsfrist vid skada

Genast/inom 7 dagar

Genast/inom 7 dagar

3 dagar

Genast/inom 7 dagar

Genast/inom 7 dagar

 

Reklamationsfrist
vid dröjsmål

Skriftligt, inom 21 dagar

Inom 60 dagar

Inom 3 dagar

Inom 14 dagar

Utan oskäligt uppehåll

Preskriptionstider

1 år

1 år

1 år

2 år

1 år