Vad kostar sjukfrånvaron i ditt företag?

Visste du att två dagars sjukfrånvaro kostar ungefär lika mycket som sjukvårdsförsäkring gör i ett år? Du ska inte behöva vänta för att få träffa en specialistläkare eller för att få tid för operation – det påverkar både ditt jobb- och privatliv. En sjukvårdsförsäkring har en förebyggande effekt, eftersom den gör det lättare för dig och dina anställda att söka vård innan det blir för sent.

En sjukskrivning kostar företaget pengar

Om någon av dina anställda blir sjukskriven kostar det ditt företag betydligt mer än vad en sjukvårdsförsäkring kostar. Som arbetsgivare är du skyldig att betala 80 % i sjuklön dag 2–14 av sjukskrivningen. Därefter får den som är sjukskriven sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt många kollektivavtal har man även rätt till 10 % av lönen dag 15–90 av sjukskrivningen. Både semesterlön och arbetsgivaravgifter ingår i sjuklönen. Företaget är dessutom skyldig att betala för rehabilitering och återgång till arbetet.

Andra kostnader som kan uppstå vid sjukskrivning

Det finns en rad andra kostnader som kan drabba företaget i samband med en sjukskrivning:

  • rekrytering
  • konsulter och vikarier
  • övertidsarbete
  • minskad produktion eller produktionstakt
  • minskad omsättning då produktionen kan minska
  • fasta utgifter för tjänster och utrustning
  • övrig administration i samband med sjukskrivningen.

Så hjälper sjukvårdsförsäkringen

När ni har sjukvårdsförsäkring får du eller dina anställda:

  • Snabb kontakt med specialistläkare - Den anställde får kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar, och tid för operation inom 14 arbetsdagar.​
  • Ersättning per dag - Om den anställde inte får rätt kontakt i tid betalar vi 1 500 kr i ersättning per dag i vårdgaranti.
  • Medicinsk rådgivning - Snabb tillgång till rådgivning via erfarna sjuksköterskor som kortar ner sjukfrånvaron.


Sjukvårdsförsäkring för dig och dina anställda​

Läs mer om vår sjukvårdsförsäkring för företagare​

Läs mer​