Skatteavdrag och förmåns­beskattning

​​​​Regler om skatteavdrag och förmånsbeskattning

Den här informationen avser förmånsbeskattning och skatteavdrag för sjukvårdsförsäkring som tecknas och betalas av arbetsgivaren. All hälso- och sjukvård i försäkringen ska beskattas, däremot inte rehabiliterande och förebyggande behandling.

För sjukvårdsförsäkring är hela premien avdragsgill för företaget, oavsett hur stor del som ska förmånsbeskattas. Även för REHAB-försäkring är hela premien avdragsgill.

Förmånsbeskattning

Sjukvårdsförsäkring

Dessa försäkringsmoment förmånsbeskattas den anställde för:

 • privat läkarvård
 • patientavgifter inom offentlig vård
 • läkemedel
 • operationer
 • sjukhusvård
 • ersättning för väntan på behandling/operation
 • ersättning till och från vård
 • hemhjälp
 • vårdgaranti

Trygg-Hansas sjukvårdsförsäkringar

De genomsnittliga utbetalningarna från sjukvårds¬försäkring som ligger till grund för Skatteverkets schablon innebär följande förmånsbeskattning:

 • Sjukvård Grund 60 % av premien
 • Sjukvård Stor 60 % av premien
 • Sjukvård Operation 100 % av premien
 • Sjukvård Olycksfall 60 % av premien

Du som arbetsgivare ansvarar för att de anställda förmånsbeskattas korrekt.
Skatteverkets ställningstagande

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 % av premien.

Har du frågor?

Har du frågor om beskattnin​g, vänligen kontakta Skatteverket eller din vanliga kontakt i skattefrågor.

Har du frågor om försäkringen, kontakta oss gärna på 0771-111 690.

Ok, jag förstår