Anmäl annan skada eller förlust

​​​​​​​​Anmäl annan skada eller förlust

​​​Om det till exempel ​​​har inträffat en maskinskada, förlust eller skada på tjänsteresa eller annan plötslig oförutsedd förlust eller skada (allriskskada)​. Gäller även alla övriga skador.

Anmäl nu

Gör så här om du är fastighetsägare, sitter med i en BRF-styrelse eller äger en bostadsrätt med kollektiv försäkring

Som fastighetsägare är du ansvarig för att återställa skador på installationer, maskiner eller sanitetsgods (toalettstolar, tvättställ med mera) enligt hyreskontrakt och hyreslag.

Om det har uppstått en skada på installation, maskin eller sanitetsgods i en bostadsrättsförening är det stadgarna som fördelar ansvaret för återställningen. Som bostadsrättshavare kan ni inte nyttja ROT-avdrag vid återställning av skada som ersätts av försäkringen.

För att anmäla en skada på installationer, maskiner eller sanitetsgods som fastighetsägare, BRF-styrelse eller bostadsrättsägare med kollektiv försäkring, mejla din anmälan till ftgskador@trygghansa.se eller ring oss på 0771-111 110.​

När du anmäler behöver vi följande uppgifter från er:

  • Uppgifter om vad som har skadats och hur skadan uppkom.
  • Uppgifter som var skadan har skett (adressuppgifter).
  • Ålder på det som har skadats.
  • Fotografi på det som skadats.
  • Information om entreprenör som kommer anlitas för återställningen samt offert om det finns (alternativt uppge om ni önskar att Trygg-Hansa förmedlar kontakten med en entreprenör).
  • Kontaktuppgifter till fastighetsägare eller förvaltare alternativt styrelserepresentant/förvaltare eller bostadsrättshavare.
  • Stadgar alternativt hyreskontakt med ansvarsfördelning.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har anmält en skada till oss kommer vi att gå igenom anmälan och återkomma till dig med besked om vad försäkringen kan ersätta, vad självrisken är samt nästa steg. Vi kan ofta ge besked inom några arbetsdagar, men ibland kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter och då kan det ta lite längre tid.

Ok, jag förstår