Anmäl brandskada

​​​​​​Anmäl brand- eller rökskada

Om det till exempel har uppstått en skada på grund av brand, rök, strömavbrott eller explosion i en fastighet, lokal eller egendom som ert företag äger eller hyr. Gäller också om du sitter med i en styrelse i en förening eller äger en bostadsrätt som är försäkrad med en kollektiv försäkring.

Bra att vet​a för dig som fastighetsägare

Vid en brand är du som fastighetsägare ansvarig för att återställa byggnaden och eventuellt skadade ytskikt. I en bostadsrättsförening är det, enligt bostadsrättslagen, föreningen som är ansvarig för återställningen i sin helhet (med ersättning från den fastighetsförsäkring föreningen har tecknat). Om du, som bostadsrättshavare, eller dina eventuella hyresgäster inte kan bo kvar​ i lägenheten eller huset under återställningen är det respektive boendes hemförsäkring som kan ge ersättning.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har anmält en skada till oss kommer vi att gå igenom anmälan och återkomma till dig med besked om vad försäkringen kan ersätta, vad självrisken är samt nästa steg. Vi kan ofta ge besked inom några arbetsdagar, men ibland kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter och då kan det ta lite längre tid.

Ok, jag förstår