Anmäl inbrott

​Anmäl inbrott

Om det till exempel har uppstått en skada, förlust eller stöld i samband med inbrott i en lokal, fastighet eller egendom som ert företag äger eller hyr. Gäller också om du sitter med i en styrelse i en förening eller äger en bostadsrätt som är försäkrad med en kollektiv försäkring.

Bra att veta för dig som fastighetsägare

Du som fastighetsägare är ansvarig för att återställa skador som har uppstått på grund av inbrottet. Om ett företag som har sin verksamhet i fastigheten, eller lokalen, har blivit påverkad av inbrottet är det företagets eventuella försäkring som ger besked om ersättning.

​Vid inbrott i en bostadsrättsförening är det stadgarna som fördelar ansvaret för återställningen. Om du äger en bostadsrätt där det varit inbrott, och det i samband med inbrottet även blev stöld av bohaget, kan du söka ersättning för det från din eventuella hemförsäkring. Som bostadsrättshavare kan du inte nyttja ROT-avdrag vid återställning av skada som ersätts av försäkringen.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har anmält en skada till oss kommer vi att gå igenom anmälan och återkomma till dig med besked om vad försäkringen kan ersätta, vad självrisken är samt nästa steg. Vi kan ofta ge besked inom några arbetsdagar, men ibland kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter och då kan det ta lite längre tid.​