Anmäl transportskada

​​​​​​Vad är en transportskada?

Det finns  olika typer av transportskador beroende på er verksamhet. Om ditt företags varor, eller någon annans varor som du har hanterat, skadas under en transport (inklusive lastning och lossning) är det en typisk transportskada som i de flesta fall täcks av någon av våra transportförsäkringar. Det kan till exempel handla om att en kund kräver er på ersättning för skador på varor som har uppstått under transport, terminalhantering, magasinering, lyftuppdrag, stuveri, eller flyttuppdrag som ni har utfört.

Kom ihåg att vända er direkt till oss om ni krävs på ersättning till följd av en transportskada.​ Ta inte på er något ansvar för inträffad skada då ansvarsfrågan är en del av vår utredning.

Anmäl transportskada på varor som ägs av någon annan

Gör så här om ni har vår transportöransvarsförsäkring och en kund, eller någon annan, kräver er på ersättning för skador på varor som ert företag har hanterat (det kan till exempel handla om skador som har uppstått under transport, terminalhantering, magasinering, lyftuppdrag, stuveri, eller flyttuppdrag som ni har utfört):

Anmäl skadan genom att fylla i blanketten Skadeanmälan Transportör- och speditöransvarsförsäkring, spara ner den och mejla den till ftgskador@trygghansa.se​. Du kan också skicka den ifyllda blanketten per post till:

Trygg-Hansa
Box 340
901 07 Umeå

Förklara händelseförloppet så tydligt som möjligt och skicka med den dokumentation som står beskriven längst upp på den ifyllbara blanketten.

Anmäl t​ransportskada på varor som ni äger

Gör så här om det har uppstått skador på egna varor som skadats under transport, lastning eller lossning:

Anmäl skadan genom att fylla i blanketten Skadeanmälan Varuförsäkring, spara ner den och mejla den till ftgskador@trygghansa.se. Du kan också skicka den ifyllda blanketten per post till:

Trygg-Hansa
Box 340
901 07 Umeå

Förklara händelseförloppet så tydligt som möjligt och skicka med den dokumentation som står beskriven längst upp på den ifyllbara blanketten.

Vad händer efter anmälan?

När vi tagit emot er skadeanmälan börjar vi utreda ärendet och tar kontakt med er, och andra eventuella inblandade parter, för att inhämta mer uppgifter om det behövs.

Om ni äger varorna som har skadats och vi, efter utredningen, kommer fram att ni har rätt till ersättning under er varuförsäkring, utbetalas ersättning till den part som är ersättningsberättigad. Om det blir aktuellt påbörjas därefter en så kallad regress, det vill säga återkrav av ersättning, från den part som anses vara ansvarig för skadorna.

Om varorna ägs av någon annan och vi efter utredningen kommer fram till att ni är ansvariga för skadan enligt gällande lagar och bestämmelser (och kravet därmed kan ersättas under er transportöransvarsförsäkring) ersätter vi den eller de som drabbats. Om vi efter utredningen bedömer att ni inte ansvarar för skadan företräder vi er även vidare mot kravställaren. Om det blir aktuellt påbörjas därefter en så kallad regress, det vill säga återkrav, av ersättning från den part som anses vara ansvarig för skadorna.