Anmäl vattenskada

​​​Anmäl vattenskada

Om det till exempel har uppstått en vattenskada i en fastighet, lokal eller egendom som ert företag äger eller hyr. Gäller också om du sitter med i en styrelse i en förening eller äger en bostadsrätt som är försäkrad med en kollektiv försäkring.

Bra att vet​a för dig som fastighetsägare

Vid en vattenskada är du som fastighetsägare ansvarig för att återställa fastigheten, lokalen eller egendomen. Om du har hyresgäst/er är ansvaret för återställning av ytskikt ofta reglerat i hyreskontraktet. Om ett företag som har sin verksamhet i fastigheten, eller lokalen, har blivit påverkad av vattenskadan är det företagets eventuella försäkring som ger besked om ersättning.

Vid vattenskada i en fastighet eller lokal som ägs av en bostadsrättsförening är det stadgarna som fördelar ansvaret för återställningen. Ni som bostadsrättsförening är ansvarig för undersökning, utrivning och uttorkning samt återställning av stommen. Berörda bostadsrättshavare ansvarar för återställning av ytskikten och eventuella installationer enligt stadgarna.

Om vattenskadan har uppstått på grund av läckage från en trycksatt vattenledning är det enligt bostadsrättslagen föreningens fastighetsförsäkring som kan ge ersättning för återställningen i sin helhet. Det gäller även ytskikten som bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla enligt stadgarna.

Som bostadsrättshavare kan du ​inte nyttja ROT-avdrag vid återställning av skada som ersätts av försäkringen. Om du, som bostadsrättshavare, eller dina eventuella hyresgäster inte kan bo kvar i fastigheten eller lokalen under återställningen är det respektive boendes hemförsäkring som kan ge ersättning​.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har anmält en skada till oss kommer vi att gå igenom anmälan och återkomma till dig med besked om vad försäkringen kan ersätta, vad självrisken är samt nästa steg. Vi kan ofta ge besked inom några arbetsdagar, men ibland kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter och då kan det ta lite längre tid.