Rättsskydd

​Rättsskydd

Rättsskyddet är en kostnadsförsäkring som kan ersätta kostnader för ett juridiskt ombud.

En försäkringstvist kan ibland avgöras i domstol. I många av våra försäkringar ingår därför ett rättsskydd. Rättsskyddet är en kostnadsförsäkring som kan ersätta en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud.

Under Rättsskyddsförsäkring i den här ordlistan kan du läsa mer om villkoren och hur du gör för att utnyttja rättsskyddsförsäkringen.

Tingsrätten kan ge mer information

Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om du är en av parterna i en försäkringstvist. Bland annat kan tingsrätten avgöra om de kan handlägga ditt ärende genom ett förenklat förfarande - då blir processen billigare för dig.