​​

Företagsförsäk​ringen
Redovisning och bokföring

Få den perfekta försäkringslösningen för just ditt bolag

Se ditt bästa pris Läs mer
Fyll i ett giltigt organisationsnummer

Genom att gå vidare bekräftar du att du haft möjlighet att ta del av hur Trygg‑Hansa behandlar personuppgifter.

Sök ditt organisationsnummer (extern länk)


 
 

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystartad får du ytterligare 20 % !​


Försäkringen för dig som sköter
andras ekonomi


Bokföring, finansiell rådgivning eller redovisning? Vi känner till riskerna i just din bransch. Om du råkar ut för en olycka, ger fel råd eller gör andra misstag kan vi ge dig rådgivning och ersättning. Om ditt företag förändras ser vi också till att uppdatera din försäkring.

Några av dina fördelar med vår företagsförsäkring:

 • En av marknadens lägsta självrisker på 1 500 kr om företagets egendom skadas vid inbrott, brand eller vattenläcka.
 • Hjälp med advokatkostnader om du hamnar i en rättstvist med en kund.
 • Vi utreder om du är skadeståndsskyldig för att en kund drabbas ekonomiskt av ett fel du gjort och vi betalar skadeståndet (ingår i paketen Mellan och Stor).

Innehåll i försäkringen​Se paket för Redovisning och bokföring
 • Liten

 • Mellan

 • Stor

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 10 miljoner kr

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring.

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du
   hamnar i tvist med ett annat företag angående varumärkesintrång.
   Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande,
   och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

  • Vad kan du få ersättning för?

  • • Kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Brand

  • Brand

  • Brand

  Brand

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Skador på företagets egendom vid brand, åsknedslag, storm, översvämning och snölast.

  • För omfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter, se Förköpsinformationen under Egendomsskydd, Brand.

  • Vattenskada

  • Vattenskada

  • Vattenskada

  Vattenskada

   Du får ersättning för skador som kan uppstå om det oförutsett börjar strömma ut
   till exempel vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Vattenförsäkring.

  • Inbrott

  • Inbrott

  • Inbrott

  Inbrott

   Du får ersättning för skador vid stöld och skadegörelse genom inbrott på företagets egendom.

   För omfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter, se Förköpsinformationen.

  • Avbrott

  • Avbrott

  • Avbrott

  Avbrott

   Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand,
   inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera

   • Eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett.

  •   

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Avbrottsförsäkring.

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

   Du får ersättning om något på arbetsplatsen plötsligt skadas av en oförutsedd händelse.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Allriskförsäkring.

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  Förändringsskydd

   Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier,
   bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning.
   Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.

   För mer information, se Förköpsinformationen.

  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  Tjänsteresa

   Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall,
   akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda
   vid resor som görs i tjänsten.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader

   • Förlorat och försenat resgods

  • • Överfall

   • Kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  Kristerapi

  • Vad får du ersättning för?

  • Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda,
   efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall,
   när något av detta har drabbat er i arbetet.

   Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, IT-konsult

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, IT-konsult

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, IT-konsult

  Ansvar – ren förmögenhetsskada, IT-konsult

  • Skadestånd för ekonomisk förlust

  • Försäkringen gäller om du är ansvarig för att ha orsakat ekonomisk skada hos en kund,
   utan att någon person eller egendom har skadats.
   Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver
   skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 500 000 kr

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Datakonsultansvar och ren förmögenhetsskada.

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, skadeståndskrav

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, skadeståndskrav

  • Ansvar – ren förmögenhetsskada, skadeståndskrav

  Ansvar – ren förmögenhetsskada, skadeståndskrav

   Försäkringen gäller om du är ansvarig för att ha orsakat ekonomisk skada hos en kund,
   utan att någon person eller egendom har skadats. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig,
   förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 500 000 kr

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring, ren förmögenhetsskada.

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  Olycksfall

   Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal.
   Ange bara hur många anställda företaget har (1-100) så ingår alla i samma försäkring.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Läke-, rese- och tandskadekostnader

   • Bestående funktionsnedsättning och ärr på grund av olycksfall

  • • Dödsfall

   • Kristerapi

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Företagsolycksfall.

  • Ansvar – Teknisk konsult

  • Ansvar – Teknisk konsult

  • Ansvar – Teknisk konsult

  Ansvar – Teknisk konsult

  • Skadestånd för ekonomisk förlust

  • Det här skyddet är anpassat för dig som är teknisk konsult som arkitekt, byggingenjör eller maskiningenjör.
   Villkoret är anpassat standardavtalet ABK. Det gäller om du krävs på skadestånd
   för att du gett felaktiga råd som orsakar ekonomisk skada för din kund, till exempel på grund av
   dina anvisningar, beräkningar, ritningar eller beskrivningar.

   Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 120 basbelopp

  • Cyberförsäkring

  • Cyberförsäkring

  • Cyberförsäkring

  Cyberförsäkring

   ​​​​​​​Cyberförsäkringen skyddar dig vid dataintrång där din information spärras eller förloras, om företaget drabbas av skadeståndskrav
   ​pga dataläc​kage ​eller -intrång samt om din verksamhet går ner eller står still​

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

   ​Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls,
   även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern.

   Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och
   täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.

  • Juristhjälpen

  • Juristhjälpen

  • Juristhjälpen

  Juristhjälpen

   ​​​​​​​​​​​​​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. ​Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.​

  • Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver

  • ​• vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga

   • hjälp med avtal kring ägande av företag

   • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist

   • rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist


  • ​​
  • Kundolycksfall

  • Kundolycksfall

  • Kundolycksfall

  Kundolycksfall

   Det här skyddet kan ge ersättning om någon av dina kunder skulle skada sig i din lokal
   på grund av ett olycksfall eller överfall. Gäller utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  Ansvar vid nyckelförlust

   Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring.

    

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

   Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är
   ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall,
   akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Mediahantering

  • Mediahantering

  • Mediahantering

  Mediahantering

   Vi ersätter kostnader för att anlita en PR-konsult i syfte att rädda företagets varumärke.
   En förutsättning är att det har hänt något som du har anmält till oss, och som kan
   ersättas av din företagsförsäkring.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

   Om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt,
   till exempel stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång,
   kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång).

   • Eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd.
   Trygg-Hansa för din talan under rättegången.

  • • Databrott av både anställda och utomstående.

  • För detaljer och undantag, se Förköpsinformationen under Förmögenhetsbrott.

​ ​ 

Omsätter ni mer eller behöver hjälp?

​​
Har ni en omsättning över 10 miljoner eller känner att ingen av branscherna passar er, ring oss gärna istället.

Ring oss på 0771-11 11 10​​ ​​
Ok, jag förstår