Företagsförsäk​ringen
Reparationsföretag

Få den perfekta försäkringslösningen för just ditt bolag

Se ditt bästa pris Läs mer
Fyll i ett giltigt organisationsnummer

Genom att gå vidare bekräftar du att du haft möjlighet att ta del av hur Trygg‑Hansa behandlar personuppgifter.

Sök ditt organisationsnummer (extern länk)

 
 

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystartad får du ytterligare 20 % !​


Vad händer om du råkar ha sönder istället för att fixa?

​​​

Elapparater, hushållsartiklar eller maskiner? Vad du än reparerar så gör vi allt vi kan för att hjälpa dig – om något oväntat skulle hända. En brand eller ett inbrott ska inte behöva sätta stopp för ditt företag. Hos oss kan du få både stöd och ekonomisk hjälp.

Några av dina fördelar med vår företagsförsäkring:

 • Ekonomisk hjälp om du behöver stänga ett tag på grund av inbrott, brand eller vattenskada.
 • Snabb ersättning om du eller en medarbetare råkar ut för en olycka.
 • Endast 1 500 kr i självrisk om företagets egendom skadas vid inbrott, brand eller vattenläcka.
 • Hjälp med ersättning om din reparation orsakar en skada som du hålls ansvarig för.

Innehåll i försäkringen​Se paket för Reparationsföretag
 • Liten

 • Mellan

 • Stor

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 10 miljoner kr

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring.

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du
   hamnar i tvist med ett annat företag angående varumärkesintrång.
   Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande,
   och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

  • Vad kan du få ersättning för?

  • • Kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Avbrott

  • Avbrott

  • Avbrott

  Avbrott

   Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand,
   inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera

   • Eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett.

  •   

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Avbrottsförsäkring.

  • Brand

  • Brand

  • Brand

  Brand

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Skador på företagets egendom vid brand, åsknedslag, storm, översvämning och snölast.

  • För omfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter, se Förköpsinformationen under Egendomsskydd, Brand.

  • Inbrott

  • Inbrott

  • Inbrott

  Inbrott

   Du får ersättning för skador vid stöld och skadegörelse genom inbrott på företagets egendom.

   För omfattning, undantag och säkerhetsföreskrifter, se Förköpsinformationen.

  • Vattenskada

  • Vattenskada

  • Vattenskada

  Vattenskada

   Du får ersättning för skador som kan uppstå om det oförutsett börjar strömma ut
   till exempel vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Vattenförsäkring.

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  • Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

  Allrisk arbetsplatsen – skador på egendom

   Du får ersättning om något på arbetsplatsen plötsligt skadas av en oförutsedd händelse.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Allriskförsäkring.

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  Förändringsskydd

   Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier,
   bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning.
   Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.

   För mer information, se Förköpsinformationen.

  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  Tjänsteresa

   Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall,
   akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda
   vid resor som görs i tjänsten.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader

   • Förlorat och försenat resgods

  • • Överfall

   • Kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  Kristerapi

  • Vad får du ersättning för?

  • Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda,
   efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall,
   när något av detta har drabbat er i arbetet.

   Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  Olycksfall

   Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal.
   Ange bara hur många anställda företaget har (1-100) så ingår alla i samma försäkring.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Läke-, rese- och tandskadekostnader

   • Bestående funktionsnedsättning och ärr på grund av olycksfall

  • • Dödsfall

   • Kristerapi

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Företagsolycksfall.

  • Oljeskador egen egendom

  • Oljeskador egen egendom

  • Oljeskador egen egendom

  Oljeskador egen egendom

   Försäkringen gäller för oljeskador på ditt företags egen egendom och på mark, sjö, vattendrag eller en vattentäkt som tillhör ditt företag. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning för oljehantering eller från fordon som ditt företag äger eller disponerar.


   För omfattning och undantag se Förköpsinformationen.

  • Cyberförsäkring

  • Cyberförsäkring

  • Cyberförsäkring

  Cyberförsäkring

   ​​​​​​​Cyberförsäkringen skyddar dig vid dataintrång där din information spärras eller förloras, om företaget drabbas av skadeståndskrav
   ​pga dataläc​kage ​eller -intrång samt om din verksamhet går ner eller står still​

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  • Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

  Mobiltelefon, surfplatta och bärbar dator

   ​Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls,
   även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern.

   Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och
   täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.

  • Juristhjälpen

  • Juristhjälpen

  • Juristhjälpen

  Juristhjälpen

   ​​​​​​​​​​​​​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. ​Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.​

  • Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver

  • ​• vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga

   • hjälp med avtal kring ägande av företag

   • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist

   • rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist


  • ​​
  • Epidemiavbrott

  • Epidemiavbrott

  • Epidemiavbrott

  Epidemiavbrott

   ​Du som har en verksamhet som hanterar livsmedel ​får ersättning för vissa fasta kostnader om en myndighet stänger ner just din verksamhet för att den drabbats av smitta i livsmedel.

   För omfattning och undantag, se i Förköpsinformation.


  • Kundolycksfall

  • Kundolycksfall

  • Kundolycksfall

  Kundolycksfall

   Det här skyddet kan ge ersättning om någon av dina kunder skulle skada sig i din lokal
   på grund av ett olycksfall eller överfall. Gäller utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  Ansvar vid nyckelförlust

   Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring.

    

  • Egendom i kyl och frys

  • Egendom i kyl och frys

  • Egendom i kyl och frys

  Egendom i kyl och frys

   Du får ersättning om företagets egendom i en kyl- och frysanläggning
   plötsligt och oförutsett skadas på grund av en temperaturändring,
   utströmmande vätska eller kylmedel.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

   Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är
   ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall,
   akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

   Om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt,
   till exempel stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång,
   kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång).

   • Eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd.
   Trygg-Hansa för din talan under rättegången.

  • • Databrott av både anställda och utomstående.

  • För detaljer och undantag, se Förköpsinformationen under Förmögenhetsbrott.

  • Oljeskada tredje man

  • Oljeskada tredje man

  • Oljeskada tredje man

  Oljeskada tredje man

   Försäkringen gäller för oljeskador på egendom såsom till exempel mark, sjö, vattendrag och vattentäkt som tillhör annan än den försäkrade. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning som ditt företag äger eller disponerar.


   För omfattning och undantag se Förköpsinformationen.​​
​​
​​
 

Omsätter ni mer eller behöver hjälp?

​​
Har ni en omsättning över 10 miljoner eller känner att ingen av branscherna passar er, ring oss gärna istället.

Ring oss på 0771-11 11 10​​ ​​
Ok, jag förstår