Ansvarsförsäkring för företag

​​​​Ibland blir det fel. Därför ingår ansvars­försäkring i vår företagsförsäkring. Genom ansvars­försäkringen kan du få hjälp om någon kräver ditt företag på skadestånd och ersättning om du blir skyldig att betala.

Det här kan vi hjälpa dig med

Ansvars­försäkringen kliver in om någon kräver dig på skadestånd. Då kan vi

  • utreda om du är skadeståndsskyldig
  • förhandla med den som kräver dig på skadestånd
  • betala rättegångskostnaderna
  • ersätta dig för skadeståndet om du blir skyldig att betala.

Skadestånd när en person eller saker blir skadade

De flesta ansvarsförsäkringar gäller om ditt företag blir krävt på skadestånd för att ha skadat en person eller någon annans egendom – det kallas för personskador och sakskador.

Till exempel om en kund halkar och slår sig i din butik, om du som hantverkare spiller färg på kundens parkettgolv när du ska måla väggarna eller om du välter en dyrbar vas när du är på kundmöte.

Ansvarsförsäkringen för person- och sakskador ingår i alltid i våra företagsförsäkring​ar för företag med en omsättning på upp till tio miljoner kronor.

Om din kund skadas ekonomiskt

Det finns också ansvarsförsäkringar för så kallade rena förmögenhetsskador. De kan vara ett viktigt skydd om ditt företag arbetar med rådgivning, till exempel som datakonsult, teknisk konsult eller inom PR. Du kan få hjälp om en kund kräver företaget på skadestånd för en rent ekonomiskt skada, till exempel för felaktig programmering, felaktig konstruktionsritning eller felaktig redovisning.

Hur mycket ditt företag kan få i ersättning varierar mellan 500 000 och 120 basbelopp, beroende på bransch. Läs mer om ersättning och aktsamhetskrav på sidan om företagsförsäkring!

  

Någon begär skadestånd – vad gör du då?

Ibland blir det fel. Om något har gått snett och någon kräver ditt företag på skadestånd ska du kontakta oss direkt. Börja inte förhandla och gå inte med på något utan att ta hjälp från våra experter. Våra jurister hjälper dig att bemöta skadeståndskravet och att utreda om du är skyldig att betala. Gör din skadeanmälan här på webben, eller ring oss på nummer 0771-111 110  vardagar mellan 8 och 17.

Anmäl skadeståndskrav nu​


Välj rätt försäkring till företaget

Hitta rätt försäkring till ditt företag. Läs mer om våra försäkringar eller kontakta oss så berättar vi mer.Ring oss på nummer 0771-111 110  vardagar mellan 8 och 17.

Våra försäkringar​