Anmäl ansvars- och entreprenadskada

​Anmäl ansvarsskada

Om någon riktar ett skadeståndskrav mot ditt företag eller på annat sätt kräver dig på ersättning, kan du vända dig direkt till oss. Du anmäler en ansvarsskada genom att ladda ner och fylla i blankett för ansvarsskada. Spara sedan ner den ifyllda blanketten och mejla den till ftgskador@trygghansa.se.

Förklara så tydligt som möjligt vad som har hänt och vad som har legat till grund för skadan. Om det finns avtal, bilder eller annan dokumentation av skadan, bifoga dem tillsammans med anmälan.

Om du hellre vill skicka din anmälan per post kan du göra det till:​
Trygg-Han​sa
Box 340,
901 07 Umeå​

Anmäl entreprenadskada

Om skador uppstår på det egna entreprenadarbetet kan du vända dig direkt till oss. Du anmäler en entreprenadskada genom att ladda ner och fylla i blankett för entreprenadskada​. Spara sedan ner den ifyllda blanketten och mejla den till ftgskador@trygghansa.se.

Om en skada har inträffat på annat än din entreprenad ber vi dig anmäla det som en ansvarsskada, se ovan informationen med rubriken ”Anmäl ansvarsskada”.

Förklara så tydligt som möjligt vad som har hänt och vad som har legat till grund för skadan. Om det finns avtal, bilder eller annan dokumentation av skadan, bifoga dem tillsammans med anmälan.

Om du hellre vill skicka din anmälan per post kan du göra det till:​
Trygg-Han​sa
Box 340,
901 07 Umeå

Vad händer efter att du har anmält?

När vi tagit emot din anmälan börjar vi utreda skadeärendet. Om vi behöver få in mer uppgifter tar vi kontakt med dig och den som drabbats av skadan.

Hur lång tid utredningen tar beror på hur komplext ärendet är och hur många parter som är inblandade.

Om vi efter utredningen bedömer att ni är ansvariga för skadan kommer vi att förhandla och ersätta den part som har drabbats av skadan. Om vi bedömer att ni inte ansvarar för skadan företräder vi er mot kravställarna.