​Varför behöver jag en företagsförsäkring?

Det kan kännas lockande att dra in på kostnaden för en företagsförsäkring, särskilt om man befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge. Men alla företag – oavsett storlek – behöver en försäkring.

Utan företagsförsäkring riskerar du att hamna i ekonomiska problem om något oförutsett händer i verksamheten. Det kan börja brinna, en maskin kan gå sönder, ni kan hamna i en kostsam tvist med en kund eller leverantör. I en företagsförsäkring ingår avbrottsskydd, ansvarsförsäkring mot kunder, rättsskydd och skydd av både inventarier och utrustning – ett ovärderligt skydd om olyckan skulle vara framme.

Hemförsäkringen räcker inte

Sitter du hemma och jobbar? Då är det viktigt att känna till att hemförsäkringen inte skyddar företagets saker – alla de saker du köpt och gjort momsavdrag för behöver en företagsförsäkring. Har du ett hemmalager, eller förvarar din byggfirmas verktyg hemma, täcker inte din hemförsäkring kostnaderna vid inbrott eller om inventarierna blir skadade.

Försäkra först för att undvika glapp

För att företagsförsäkringen ska gälla är det viktigt att du tecknar den innan ni börjar köpa utrustning, inventarier eller skriver på avtal. De avtal som du skriver med kunder under den tid då ditt företag är oförsäkrat, kommer nämligen inte att omfattas om du väljer att teckna eller förnya försäkringen senare. Se därför till att det inte blir något glapp där ditt företag står oförsäkrat. Kontakta oss gärna så går vi tillsammans igenom vilket skydd som just ditt företag behöver.Hitta rätt försäkring till ditt företag

Läs mer om våra försäkringar till företag.

Läs mer​