Personalpaketet

Personförsäkring för anställda
Teckna personalpaketet idag! Få en offert här på webben eller ring oss på 0771-111 690.
Få offert

​Personalpaketet - o​lycksfall-, sjukvård- och rehabiliterings­försäkring

​​​​​​​​​​För en friskare arbetsplats

När företagets medarbetare inte mår bra presterar de sämre. Friska medarbetare ger däremot företaget energi och produktivitet! Du har alltså allt att vinna på att arbeta med hälsofrämjande insatser. Den hjälper dig som arbetsgivare att korta ner sjuktiden, minska företagets kostnader och ge dina medarbetare en uppskattad förmån.

.

 

Om olyckan är framme

Olycksfallsförsäkringen gäller både under arbetstid och till och från arbetet

.

 

Vårdgaranti

Kontakt med en specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar

.

 

Premien är avdragsgill!

För sjukvård- och rehabiliteringsförsäkring kan du dra av premien på skatten oavsett situation. Läs mer här.

​​

Försäkra sakerna – men glöm inte personalen

Dina anställda är företagets viktigaste resurs – ta hand om dem! Personalpaketet hjälper dig bland annat med att ta fram en rehabiliteringsplan, som du som arbetsgivare enligt lag är skyldig att göra.

Ingen hälsodeklaration krävs utan du som arbetsgivare intygar att samtliga anställda är fullt arbetsföra.

Enkel administration – allt samlas på en och samma faktura.


Snabbt tillbaka med rehabiliteringsförsäkring

Vi stöttar dig aktivt och bistår med underlag för att underlätta dina anställdas återgång till arbetet. Detta bidrar till att dina anställda tas om hand och får det stöd de behöver för att förebygga sjukskrivning eller komma ur den.

Rehabilitering – en väg tillbaka Tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Forskning visar att sjukfrånvaron är lägst i företag som har tydliga rutiner och fungerande processer. REHAB sätter in åtgärder vid sjukskrivningar över 14 dagar, upprepad korttidsfrånvaro eller om den anställde själv begär det. Läs om hur rehabiliteringen fungerar här.

Sjukvårdsförsäkring – för friskare personal

Med vår sjukvårdsförsäkring har du tillgång till vår egen Vårdplanering. Den består av erfarna sjuksköterskor som ger råd i medicinska frågor och hjälper till med tidsbokning inom ett noga utvalt, rikstäckande och välrenommerat privat vårdnätverk.

Enkelt och smidigt att få hjälp

Du kan kontakta Vårdplaneringen via vår app i mobil eller surfplatta alternativt via trygghansa.se. Du kan också välja att ringa för att prata med en sjuksköterska. Läs mer om våra appar.

Om ni inte kan bo hemma betalar vi för ett annat boende och ser till att ert hem återställs, så att ni kan flytta tillbaka så snart som möjligt.

Olycksfallsförsäkring för dig och dina anställda

Ett benbrott, en tandskada eller ett missprydande ärr efter en olycka kan drabba vem som helst. Med olycksfallsförsäkring kan du se till att dina anställda har ett grundskydd och ekonomisk trygghet om något oväntat skulle hända under arbetstid eller till och från arbetet.

Så funkar rehabiliteringsförsäkringen

Rehabiliteringen består av två faser. I den första tar vi fram en skräddarsydd rehabiliteringsplan för den anställde och dennes behov. I den andra ger vi förslag på åtgärder och behandlingar som ska hjälpa den anställde att kunna återgå till arbetet. Du kan läsa mer om de två faserna nedan.

FAS 1 - Utredning/analys/åtgärdsplan

Om någon i företaget varit sjukskriven i mer än 14 dagar, har upprepad korttidsfrånvaro eller självbegär rehabiliteringsutredning påbörjar REHAB-ledaren sitt arbete. REHAB-ledaren gör en kartläggning och tar fram en behandlingsplan. Vid behov anlitas medicinska specialister. REHAB har inga undantag när det gäller orsaker till sjukfrånvaro och gäller alltså även vid exempelvis missbruk och utbrändhet. Under utredningsfasen täcker försäkringen alla kostnader. REHAB-ledaren hjälper dig som arbetsgivare att planera den anställdes återkomst till arbetet eller att ta rehabiliteringsplan för hen – något du enligt lag är skyldig att medverka till.

FAS 2 - Rehabilitering/slutrapport

Under rehabiliteringen ersätter försäkringen 50 % av arbetsgivarens kostnader enligt den rehabiliteringsplan vi tagit fram. I den föreslår vi lämpliga vårdgivare inom exempelvis fysioterapi, psykoterapi och missbruksprogram. Om väntetiden inom den offentliga vården förväntas bli längre än 45 dagar efter remiss erbjuder vi omgående tillgång till Trygg-Hansas privata vårdnätverk. REHAB-ledaren finns hela tiden till hands för att driva processen och funka som stöd – både för den anställde och för dig som arbetsgivare. I vårt arbete värnar vi den anställdes integritet. Den anställde måste alltid ge sitt godkännande innan utredningen presenteras för arbetsgivaren. En avrapportering till dig som arbetsgivare sker efter varje avslutat fall.


Vanliga frågor och svar om personalpaketet

Vad ska jag som chef göra om en medarbetare inte mår bra eller är sjukskriven?
 

Försäkringen ger tillgång till en REHAB-ledare som hjälper den anställde till rehabiliterande vård och behandling. För att komma i kontakt med en Rehab-ledare ringer du som ledare 075-243 31 40.

Gäller försäkringen med självrisk?
 

Det är endast sjukvårdsförsäkringen som har en självrisk och som betalas vid första besöket i ett och samma skadeärende.

Varför behövs en olycksfallsförsäkring?
 

Den ger ersättning om du får en bestående skada, kostnader för läkarvård och resor efter ett olycksfall på arbetet.

Vad innebär vårdgarantin i sjukvårdsförsäkringen?
 

Kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar.


 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor.

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt på Mina sidor.

Logga in


Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder

Ok, jag förstår