Sjukvårdsförsäkring för företag

Försäkring för ett friskare företag

Vår sjukvårdsförsäkring minskar både sjukdagarna och företagets kostnader. Den ger också dig och dina anställda en uppskattad förmån!

.

 

Gäller dygnet runt

Sjukvårdsförsäkringen gäller dygnet runt för vård inom Sverige. 

.

 

Snabb vård

Du får kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar, och tid för operation inom 14 arbetsdagar. Om inte betalar vi 1 500 kr i ersättning per dag. Vårdgaranti, helt enkelt.

.

 

Dra av kostnaderna

Hela premien är avdragsgill för företaget.En extra trygghet

Försäkringen garanterar tillgång till planerad vård i vårt privata vårdnätverk i hela Sverige. Gäller alltid när den behövs och på de tider som passar bäst. Utöver den valda självrisken bekostas den privata vården av försäkringen.

Friskare arbetsgivare och personal

Med vår sjukvårdsförsäkring har du och dina anställda tillgång till vår egen Vårdplanering. Den består av erfarna sjuksköterskor som ger råd i medicinska frågor och hjälper till med tidsbokning inom ett noga utvalt, rikstäckande och välrenommerat privat vårdnätverk.

Teckna direkt för upp till 30 anställda

Sjukvårdsförsäkringen som du tecknar här gäller för företag med upp till 30 anställda. Har du fler anställda än så?

Hör av dig till oss på 0771-111 110 så hjälper vi dig.

Enkelt och smidigt att få hjälp

Du kan kontakta Vårdplaneringen direkt på din mobil, dator eller surfplatta, via trygghansa.se. I Vårdplaneringen kan du sedan välja att chatta eller ringa för att prata med en sjuksköterska.

Lägre pris på hälsoundersökning

Genom sjukvårdsförsäkringen erbjuds du även en hälsoundersökning till ett rabatterat pris. Betala 1 620 kronor istället för ordinarie 2 500 kronor. I hälsoundersökningen ingår:

• Hälsodeklaration
• Provtagning
• Sammanställning av resultatet

Vad kostar sjukfrånvaron ditt företag?

Funderar du på om det är värt att betala för en sjukvårdsförsäkring för dig och dina anställda? Det är det i stort sett alltid. Skillnaden mellan att ha en sjukvårdsförsäkring och att inte ha en kan handla om höga siffror – i många fall sexsiffriga belopp. Har företaget fler än en sjukskrivning per år? Ja, då blir beloppet såklart ännu högre.

Med vår sjukvårdsförsäkring kan du minska kostnaderna för sjukfrånvaro eftersom du och dina anställda har tillgång till snabb rådgivning och vårdgaranti. Det kan både minska längden på sjukfrånvaron och förhindra den helt – allt till priset av en sjukvårdsförsäkring.

Kostnader för en sjukskrivning

När någon däremot blir sjukskriven betalar du betydligt mer än vad en sjukvårdsförsäkring kostar. Som arbetsgivare är du skyldig att betala 80 % i sjuklön dag 2–14 av sjukskrivningen. Därefter får den som är sjukskriven sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt många kollektivavtal har man även rätt till 10 % av lönen dag 15–90 av sjukskrivningen. Både semesterlön och arbetsgivaravgifter ingår i sjuklönen. Du är dessutom skyldig att betala för rehabilitering och återgång till arbetet.

Utöver sjuklön och rehabilitering kan det även uppstå kostnader för

  • rekrytering
  • konsulter eller vikarier
  • övertidsarbete
  • minskad produktion eller produktionstakt
  • minskad omsättning (på sikt till följd av minskad produktion)
  • fasta utgifter för tjänster och utrustning
  • övrig administration i samband med sjukskrivningen.​

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Grund
Stor
Privat läkarvård
 
Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförts av läkare. Ersättning lämnas för planerad vård.
  
 
  
 
Annan privat behandling
 
Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patientavgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per försäkringsfall. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.
  
 
  
 
Privat operation eller sjukhusvård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.
  
 
  
 
Eftervård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård.
  
 
  
 
Resor och logi
 
Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.
  
 
  
 
Hjälpmedel
 
Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.
  
 
  
 
Second opinion
 
Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
  
 
  
 
Kristerapi
 
Skäliga kostnader för behandling hos legitimerad psykolog med maximalt 10 behandlingstillfällen, om du drabbas av krisreaktion till följd av sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts samt på grund av brand, explosion och inbrott i egen bostad. All tidsbokning ska ske genom Trygg-Hansa.
  
 
  
 
Offentlig vård
 
Du får ersättning för patientavgifter upp till gällande högkostnadsskydd. Med offentlig vård menas vård som betalas enligt landstingets fastställda patientavgifter.
 
  
 
Läkemedel
 
Receptbelagda läkemedel upp till gällande högkostnadsskydd.
 
  
 
Förstahjälpersättning
 
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 600 kr om du råkar ut för sjukdom eller olycksfallsskada som medför akut inläggning på sjukhus över natt.
 
  
 
Ersättning vid sjukhusvistelse
 
Vid inskrivning på sjukhus över natten för vård av sjukdom eller olycksfallsskada betalas en dygnsersättning på 100 kr i högst 365 dagar.
 
  
 
Hemhjälp
 
Ersättning kan lämnas för hemhjälp, upp till 20 timmar per försäkringsfall, efter en privat operation som täcks av försäkringen. Hemhjälp kan innebära hjälp med att handla eller städa eller familjeservice i form av barnpassning.
 
  
 
Tillfällig vistelse utomlands (självriskreducering)
 
Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar under tillfällig vistelse utomlands ersätter Sjukvård Stor självrisken för vårdkostnader från annan försäkring (t ex hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring) med högst 5 000 kr. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat från utresedagen.
 
  
 

Vanliga frågor & svar

Vem kan teckna försäkringen?
 

Företag, förbund och organisationer kan teckna Sjukvård som ett gruppavtal för sina anställda och medlemmar mellan 16 och 64 år. Sjukvård går att teckna som obligatorisk eller frivillig försäkring.

Obligatorisk försäkring betalas alltid av arbetsgivaren och gäller för alla i en bestämd grupp av personer. Det kan vara en avdelning, division eller hela organisationen. Det räcker med att arbetsgivaren intygar att samtliga försäkrade är fullt arbetsföra.

Frivillig anslutning kan arbetsgivaren välja om företaget eller den anställde ska betala premien. Den person som ansöker om försäkringen ska dock alltid lämna en hälsodeklaration. Den försäkrade kan också medförsäkra sin make/maka, sambo eller registrerade partner. Den medförsäkrade ska då fylla i en hälsodeklaration. Lämnas hälsodeklaration ska den alltid godkännas av oss för att försäkringen ska bli giltig.

Tillkommer det självrisk?
 

Sjukvård Grund och Sjukvård Stor gäller alltid med självrisk. ​

Självrisken betalar du för det första privata vårdbesöket vid en skada. För efterföljande besök för samma besvär betalar du ingen självrisk. Det är ingen självrisk på kostnadsersättningar i Sjukvård Stor, som exempelvis offentlig vård och läkemedel.

Var och hur länge gäller försäkringen?
 

Sjukvård gäller vanligtvis från 16 till 70 års ålder, eller enligt överenskommelse. Den gäller dygnet runt för vård inom Sverige, för personer som är fullt arbetsföra och antingen är bosatta och folkbokförda i Sverige eller förvärvsarbetar i Sverige men har sin fasta bosättning i annat skandinaviskt land. Försäkringen ger även möjlighet till viss cancervård utomlands. Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt genom att ni fortsätter betala premien.

Gruppförsäkringen upphör då gruppmedlem eller medförsäkrad inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp som kan försäkras. Gruppförsäkringen upphör även vid utgången av den månad då gruppmedlemmen uppnår den i avtalet angivna slutåldern. Se också Efterskydd och Fortsättningsförsäkring.


 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl en skada här
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan., som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder