ATV- och terrängfordons­försäkring

Försäkra din fyrhjuling
Ring oss för prisuppgift och för att teckna en försäkring för ditt terrängfordon direkt. Har du en MC-registrerad fyrhjuling? Då kan du se ditt bästa pris och teckna direkt online här.​
Ring 0771-111 110

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rätt försäkring för ditt terrängfordon

Precis som för bilen måste du enligt lag ha en trafikförsäkring för terränghjuling, fyrhjuling och ATV. För att få ett bra skydd bör du även förstärka med en halv- eller helförsäkring. Hos oss får du en försäkring som gäller både när du kör din terränghjuling​ och när den står förvarad. ​

.

 

Krishjälp ingår

Efter en olycka med din fyrhjuling kan det vara tryggt att få stöd av en terapeut. Krishjälp ingår i halv- och helförsäkringen.

.

 

Ersättning vid stöld

Väljer du att halvförsäkra din ATV kan du få ersättning om någon stjäl den eller din utrustning.

.

 

Upp till 20 % rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt!

​​​​​​​Försäkring för trygghet i terräng och förvaring​​

Praktisk hjälp i skogen, avkopplande turer i naturen, enkla transporter. Visst är det skönt att ha en egen terränghjuling. Med rätt försäkring får du dessutom ett bra skydd om något händer.​​

Hjälp om terränghjulingen blir stulen

Med en halvförsäkring får du ersättning om någon stjäl din terränghjuling eller om den skadas i en brand. Skulle du få ett stenskott, så ersätter vi även det. Dessutom ersätter vi dig om din skyddsutrustning förstörs, exempelvis om du ramlar av din terränghjuling och får en spricka i hjälmen.

Ersättning om fyrhjulingen skadas

Med en helförsäkring får du ett ännu starkare skydd. Utöver allt som ingår i din trafikförsäkring och halvförsäkring, får du också ersättning om din egen fyrhjuling skadas, t.ex. om du krockar, fastnar i ett hål eller om någon förstör den.​​​

​Ersättning om du kör in i ett träd eller välter

Trafikförsäkringen ersätter om du eller din passagerare råkar ut för en olycka, till exempel om du kör in i ett träd eller om terrängfordonet välter. Vi ersätter även skadorna som du orsakat personer och andra fordon om du har krockat.​​Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr där du kan få en bra översikt vad som gäller och hur du kan undvika olyckor.

Någon att prata med efter en svår händelse

Om du mår psykiskt dåligt efter en olycka med din ATV kan det vara tryggt att få stöd av en terapeut. Därför ingår även ett krisskydd i din försäkring. Du får också ersättning om du hamnar i en tvist och krävs på skadestånd vid exempelvis en försäljning eller om du krockat med någon.​

Jämför och hitta rätt terrängfordons­försäkring​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen.​​​​

Trafik
Halv
Hel
Trafik
 
Kan ge ersättning för:
​Skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Det kan t.ex. vara ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst.
Skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Kan ge ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
 
 
 
  
 
  
 
Glasrutor
 
Kan ge ersättning för vindruta som spräcks eller krossas.
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Några exempel på vad du kan få ersättning för:

Fordon, utrustning och tillbehör som stjäls. Du kan också få ersättning för stöld av kälke eller pulka även när de inte är kopplade till fordonet, samt fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls från terrängfordonet.
 
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Några exempel på vad du kan få ersättning för:
Dina advokatkostnader eller motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Du kan få ersättning för ​10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog, som vi hänvisar dig till.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Du kan få ersättning för s​kador på ditt fordon vid en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel att ett träd faller över fordonet eller att du kör på en sten.
 
 
  
 


Samla dina försäkringar och få rabatt!

Med allt på samma ställe blir livet lite lättare. Teckna flera försäkringar hos oss och få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har.

Läs mer om vår samlingsrabatt

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Terrängfordonsförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.​

 QuickQuotePlaceHolder

​​