Släpvagnsförsäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Släpvagnsförsäkring ett bra skydd för ditt släp​​

Köpa nya bokhyllor, köra höstlöv till återvinningen, lägga ner jollen. Visst är det smart att ha en egen släpkärra, men du tänker väl på att försäkra den rätt? Med vår försäkring för släpvagn får du ett starkt skydd för bara några tjugolappar i månaden.

.

 

Ersättning vid stöld

Väljer du att teckna en halvförsäkring kan du få ersättning om någon stjäl din släpvagn.

.

 

Skydd vid vagnskada

Med vår helförsäkring kan du få ersättning om släpet skulle skadas vid en olyckshändelse, t.ex. om du skulle backa i diket.

.

 

Upp till 20+5 % rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt. Teckna på webben och få ytterligare 5 % rabatt!

Så fungerar försäkringen​ för din släpvagn​

Rätt försäkri​ng för din släpvagn​

Det är viktigt att du har en riktigt bra släpvagnsförsäkring som bland annat ersätter dig om släpvagnen eller hästsläpet skadas eller om någon stjäl det. Du behöver däremot ingen trafikförsäkring, eftersom det täcks av den bil som drar släpet.​

Hjälp om du krockar eller backar ner i ett dike​

Väljer du att halvförsäkra släpet får du bland annat ersättning om det blir stulet eller skadas i en brand. Med en helförsäkring får du dessutom snabb hjälp och ersättning om du krockar eller om släpet skadas av en olyckshändelse, exempelvis om du råkar backa ner i ett dike.​

Jämför och hitta rätt släpvagnsförsäkring​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.​


 
HalvHel
Brand
 
Du kan​ ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag eller explosion. Självrisken för ett privatägt släp är 1 500 kronor, för företagsägda släp är självrisken 5 eller 10 procent av prisbasbeloppet.
  
 
  
 
Glasrutor  (gäller privatägt släp)
 
Du kan få ersättning för rutor som spräcks eller krossas.​ Självrisken för ett privatägt släp är 100 kronor om glaset går att laga eller 1 500 kronor om glaset måste bytas.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du kan få ersättning om släpet och släptillbehör stjäls eller skadas i samband med inbrott
eller stöld.​
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Du kan få ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol.
Tvisten kan röra en trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av släpet. Du kan få 
ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

Högsta ersättning är 250 000 kronor.
  
 
  
 
Vagnskada
 
Du kan få ersättning för yttre skador på ditt släp vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra
yttre olyckshändelser. Till exempel om ett träd faller över fordonet.
 
  
 

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar din släpvagnsförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.