Tillägg för din företagsägda bil

​Förstärk försäkringen för din företagsbil

Du kan komplettera grundskyddet i försäkringen Företagsägd bil med ett eller flera av våra tillägg. På så sätt kan du få precis det skydd ditt företag behöver.


Hyrbilsförsäkring

Med denna försäkring får du hjälp om företagets bil blir stulen eller skadad så att du inte kan använda den. Vi hjälper dig med hyrbil och ersätter 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden i högst 65 dagar.

Om du väljer att inte hyra bil får du i stället:
100 kronor per dag för personbil.200 kronor per dag för lätt lastbil.

  
Utökad personskada (vård efter trafikolycka)

För dig som ofta kör bil i ditt arbete. Du och dina passagerare får extra ersättning för vårdkostnader, rehabilitering och bestående skador vid trafikolycka.

Egendom i bil

För dig som transporterar och ansvarar för egendom i ditt yrke. Du får ersättning för egendom som du äger eller hyr i företagets verksamhet. Dessutom gäller den även för egendom som tillhör dina kunder och anställda.


Självriskrabatt 3 000 kr (självriskreducering)

För dig som kör mycket eller parkerar din bil i stan. Du får 3 000 kr lägre självrisk vid skadegörelse om din bil blir repad eller om du kör på ett djur.