​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Försäkra dig om en trygg bilfärd​

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme.​

Minska dina kostnader om något händer

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre – i vissa fall upp till hela bilens värde. Det kan därför vara klokast att teckna en försäkring som sänker eller helt tar bort dina kostnader om något händer. 

Med Skadekostnadsreducering (CDW) reduceras dina kostnader vid skada på hyrbilen. 

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med försäkringen Skadekostnadsreducering stöld (THW) reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras. ​

Ta bort dina kostnader med vår tilläggsförsäkring

Tilläggsförsäkringen Skadekostnadseliminering (SPCDW) tar bort dina skadekostnader. För att försäkringen ska gälla måste de allmänna hyresvillkoren följas. Du kan endast teckna tilläggsförsäkringen i direkt anslutning till ditt och Europcars uthyrningsavtal, den går inte att teckna i efterhand.​

Ok, jag förstår