Söndag 24/10 mellan kl 04-16 uppdaterar vi ​våra system. Under denna tid kan det tidvis vara problem att teckna en fordonsförsäkring.​

Bilförsäkring stor

Just nu: 5 % rabatt när du tecknar på webben!

Genom att gå vidare bekräftar du att du haft möjlighet att ta del av hur Trygg‑Hansa behandlar personuppgifter.
När du tecknar en försäkring här får du ett automatiskt pris och innehållsförslag från våra system.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Vår mest omfattande bilförsäkring

Vill du ha vårt bästa skydd för din bil? Lägg på tilläggspaketet Bilförsäkring stor – och få försäkringen som är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan april 2018. Skydd för din bil, dina passagerare och dig som kör.

.

 

Upp till 20+5 % rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt. Just nu får du dessutom 5 % rabatt när du tecknar på webben!

.

 

Topprankad bilförsäkring

Bilförsäkring stor är rankad 1:a i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse av svenska bilförsäkringar.

.

 

Alla tillägg ingår

Med Bilförsäkring stor får du vårt mest omfattande skydd. Alla tilläggsförsäkringar ingår, plus extra fördelar!

Välkommen till vår bästa bilförsäkring

Bilförsäkring stor är för dig som gillar din bil. Om olyckan är framme har du det bästa skydd vi kan erbjuda. Teckna försäkringen som hel eller halvförsäkring.

Endast 750 kr i självrisk

För dig med Bilförsäkring stor halverar vi försäkringens grundsjälvrisk. Du betalar endast 750 kronor.

Förlängt skydd för motorn och elektroniken

Med Bilförsäkring stor förlänger vi din motor- och elektronikförsäkring. Istället för att gälla i upp till 8 år gäller den i upp till 10 år, när bilen inte körts mer än 12 000 mil.

Bärgning – helt utan självrisk

Ring vårt journummer 0771-111 510, dygnet runt, så är hjälpen på väg! Du får bärgning till närmaste verkstad om din bil inte går att köra – två gånger per år helt utan självrisk. Dessutom ersätter vi kostnaden för att du och dina passagerare ska ta er tillbaka till hemorten.

Hyrbil i upp till 65 dagar

Stannar vardagen utan bilen? Oroa dig inte. Vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil när din egen bil inte går att köra. Behöver du ingen hyrbil får du istället 150 kronor per dag i kontantersättning..

Hjälp tillbaka efter en olycka

Bilförsäkring stor ger utökad ersättning och hjälp till både förare och passagerare efter en trafikolycka. Alla passagerare kan få ersättning för bestående skador (nedsatt funktionsförmåga) och alla mellan 16 och 64 år kan dessutom få ersättning för och tillgång till privat vård.

Spara 3000 kr på självrisken

Tecknar du Bilförsäkring stor står vi för 3 000 kronor av din vagnskadesjälvrisk om bilen behöver repareras efter skadegörelse, krock med ett djur eller en parkeringsskada som godkänns av Trafikförsäkringsföreningen.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Trafikförsäkring
 

Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst, eller för skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.

  
 
Brand
 

Du får ersättning om bilen skadas av brand, blixtnedslag eller explosion.

  
 
Glasrutor
 

Du får ersättning för att laga eller byta vind-, sido- eller bakrutor som har spräcks eller krossas. Om rutan går att laga är självrisken endast 100 kronor.

  
 
Stöld och inbrott
 

Du får ersättning om bilen eller biltillbehör stjäls, eller om bilen eller tillbehör skadas i samband med inbrott eller stöld.

  
 
Motor och elektronik 10 år
 

Du får ersättning för skador på motor, elektronik, växellåda och klimatanläggning ända upp till 12 000 mil under förutsättning att din bil inte är äldre än 10​ år.

  
 
Drulle
 

Du får ersättning om något händer i bilen, till exempel om du spiller kaffe eller repar sätet. Du får också ersättning om du blir av med bilnycklarna eller om du råkar tanka fel drivmedel.

  
 
Bärgning
 

Du får bärgning till närmaste verkstad om bilen inte går att köra. Två gånger per år kan du få bärgning helt utan självrisk.

Vi ersätter också kostnaden för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Ring vårt journummer 0771-111 510 dygnet runt. så är hjälpen på väg!

  
 
Rättsskydd
 

Du får ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av bilen.

Du får ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kr.

  
 
Krishjälp
 

Om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.

  
 
Vagnskada
 

Du får ersättning för skador på din bil vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra olyckshändelser utanför fordonet. Till exempel om ett träd faller över bilen eller, du krockar med en annan bil eller backar på en lyktstolpe.

* Har din bil vagnskadegaranti? När du köper en helt ny personbil kan det ingå en treårig vagnskadegaranti (se köpehandlingarna). I så fall räcker det att du tecknar en halvförsäkring. Efter de tre åren ändrar vi den automatiskt till en helförsäkring.

 
 
Vård och ersättning efter trafikolycka
 

Tillägget Privat vård och ersättning vid medicinsk invaliditet ger utökad ersättning och hjälp till både förare och passagerare efter en trafikolycka.

Alla skadade kan få ersättning för bestående skador (nedsatt funktionsförmåga). Alla 16–64 år kan få ersättning för och tillgång till privat vård hos specialistläkare (efter remiss från offentliga vården) och annan privat behandling, t.ex. fysioterapi.

  
 
Hyrbilsförsäkring
 

Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil om din egen bil blir stulen eller skadas så att du inte kan använda den. Du kan få ersättning i upp till 65 dagar.

Om du inte behöver en hyrbil får du i stället 150 kr i kontantersättning de dagar bilen repareras.

  
 
Självriskrabatt 3 000 kr
 

Självriskrabatt 3 000 kr ersätter vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisk om du råkar ut för skadegörelse, krockar med ett djur eller drabbas av en parkeringsskada som godkänns av Trafikförsäkringsföreningen.

Två gånger per år står vi också för hela bärgnings-självrisken om din bil behöver bärgas.

  
 
Självriskrabatt 50 %
 

Vi sänker självrisken med 50 % vid skador som ersätts av Trafikförsäkringen eller av Brand, Glasrutor, Stöld och inbrott, Motor och elektronik 10 år eller Drulle.

  
 

 InsertSharedText

Teckna flera försäkringar och få samlingsrabatt

Samlingsrabatt

När du samlar dina försäkringar hos oss får du rabatt på premien. Med fem eller fler försäkringar kan du spara 20 procent!

Läs mer om samlingsrabatt

Med 2 st rabattgrundande försäkringar
Med 1 st försäkring

0%

1 st

5%

2 st

10%

3 st

15%

4 st

20%

5+ st

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar
på Mina sidor.

Logga in

Vanliga frågor och svar

Vilka tilläggsförsäkringar behöver jag?
 
Vem ska stå på bilförsäkringen?
 
Gäller försäkringen utomlands?
 
Hur anmäler jag en krock eller olycka?
 

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Bilförsäkring stor

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder

Ok, jag förstår