Livförsäkring

Ge din familj en extra trygghet
En livförsäkring kan göra stor skillnad för din familj om du skulle dö i förtid. Teckna din livförsäkring redan idag.
Se pris och teckna

​​​​​​För de som älskar dig

En livförsäkring tecknar du för att ge din familj ett ekonomiskt stöd om du skulle dö i förtid. Ersättningen från försäkringen kan till exempel hjälpa din familj att bo kvar i ert gemensamma h​em, eller få vardagen att fortsätta, utan ekonomisk oro.

.

 

Ersättning upp till 5 miljoner

Du väljer vilket belopp försäkringen ska ge. Välj på 250 000 kr till 5 miljoner.

.

 

Du väljer förmånstagare

Make​, barn eller sambo – du väljer till vem pengarna ska gå.

.

 

Livförsäkring även efter pensionen

Du har kvar försäkringen ända till du fyller 75 år.​​

Full koll på livförsäkring

Vad kostar en livförsäkring och hur mycket pengar kan familjen få? Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att veta om livförsäkringen och vad som kan vara bra att tänka på, till exempel ​​när du väljer försäkringsbelopp.

Så mycket pengar kan din familj få

När du tecknar en livförsäkring väljer du så kallat försäkringsbelopp. Det är det beloppet som betalas ut om du dör. Pengarna är skattefria och betalas ut som en engångssumma. Du kan välja på belopp mellan 250 000 kr och 5 miljoner.​

Innan du väljer belopp

Fundera över hur din familjs ekonomiska situation skulle påverkas om din inkomst försvann. Vad skulle pengarna behöva användas till? Det kan till exempel vara för att lösa bolån, så att din familj kan bo kvar i ert gemensamma hem. Pengarna kan även ge en möjlighet att gå ner i arbetstid en period eller behövas för att stötta ekonomiskt under barnens uppväxt.​​​

Vad kostar en livförsäkring?

Livförsäkringens pris beror på din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer. Du kan se vad livförsäkringen skulle kosta för just dig och jämföra olika försäkringsbelopp Livförsäkringens pris påverkas inte om du byter jobb, byter fackförbund eller går i pension. Livförsäkringen har ingen självrisk.​

Du väljer vem som får pengarna

Du väljer vem eller vilka som ersättningen ska gå till, alltså så kallade förmånstagare. Du kan välja att hela summan ska gå till en person, eller dela upp den till flera. ​

Om du inte gör ett aktivt val går ersättningen från livförsäkringen i första hand till din maka, make, registrerad partner eller sambo. Och i andra hand till dina arvsberättigade barn.​

Behåll livförsäkringen ända tills du fyller 75 år

Att du går i pension är inget som påverkar din livförsäkring, hos oss behåller du den ända tills du fyller 75 år. Men se till att teckna den innan du fyller 57​ år.​


Större valfrihet än bolåneskydd

Om du äger ditt boende tillsammans med någon erbjuder banker så kallat bolåneskydd, som löser din del av lånet om du skulle dö. Med en livförsäkring ger du dina efterlevande större valfrihet, eftersom de kan använda pengarna till vad de vill. ​


Kombinera med en sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det är inte bara dödsfall som kan slå hårt mot familjens ekonomi, även sjukdomar och allvarliga olyckor kan ställa till det. Därför kan du teckna vår livförsäkring tillsammans med en sjuk-och olycksfallsförsäkring​. Genom den kan du få stöd och ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. ​​Tecknar du båda försäkringarna samtidigt behöver du bara fylla i en hälsodeklaration.​

Vanliga frågor & svar

Varför ska jag ha en livförsäkring?
 

Livförsäkringen ger din familj ekonomisk hjälp om du skulle dö. I en tid av stor sorg underlättar det att inte behöva oroa sig för pengar.

Ersättningen från livförsäkringen kan till exempel hjälpa till att lösa bolån så att familjen inte behöver flytta, eller bidra till att vardagen kan fortsätta som vanligt även utan din inkomst. Ersättningen kan också vara ett viktigt stöd till dina barn under uppväxten.

Vem får pengarna om jag dör?
 

Pengarna går i​ första hand till din make/make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina arvsberättigade barn.

Ovan gäller om du tecknar livförsäkring idag. Om du har tecknat livförsäkringen tidigare, eller genom ditt fackförbund, kan andra regler gälla. Kolla i ditt försäkringsbrev!

Kan jag ändra vem som ska få pengarna?
 

Ja, du kan ändra vem som ska få pengarna. Du kan välja att ersättningen ska gå till en eller flera fysiska eller juridiska personer. Använd blanketten ​Anmälan om ändrat förmånstagarförordnande.

Måste min familj betala någon självrisk för att få ersättningen?
 

Nej, livförsäkringen har ingen självrisk.

Är ersättningen från livförsäkringen skattepliktig?
 

Nej, ersättningen är skattefri.

Måste jag svara på frågor om min hälsa för att skaffa livförsäkring?
 

Ja, du måste svara på frågor när du ansöker om försäkringen.

Vid vilken ålder får man teckna en livförsäkring?
 

Försäkringen kan tecknas av dig som fyllt 18 år men inte 57 år. Du kan behålla livförsäkringen tills du är 75 år. ​

Jag har redan er sjuk- och olycksfallsförsäkring. Kan jag lägga till en livförsäkring?
 

Ja, du kan enkelt själv teckna livförsäkring eller ringa oss på 0771-111 110 så hjälper vi dig.​​

Allt om Livförsäkringen

Du kan läsa mer om livförsäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen. Det är en sammanfattning av försäkringsvillkoret. Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare för livförsäkringen.