Utlandsstudent och aupair

Vill du teckna försäkring?
Ring oss om du vill har frågor eller vill teckna försäkring. Tänk på att försäkringen måste vara betald innan du lämnar Sverige.
Ring 0771-111 600

​​​​​​​​Försäkring för utlandsstudier eller jobb som au pair

 Utlandsstudent och aupair är en hemförsäkring som bland annat ersätter dina saker om du skulle råka ut för ett inbrott eller en brand. Det ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller under fritiden. Allt för att du ska kunna koppla av och njuta av din tid i utlandet.
Vi uppmanar alla att tänka efter noga innan en resa och att hålla sig informerad om hur smittan påverkar resmålet. Försäkringen går inte att teckna för vistelse i länder som UD avråder resor till.


.

 

Upp till 200 000 kr

Du kan få upp till 200 000 kr​ i ersättning för dina saker. Skydd om något går sönder, förstörs eller blir stulet.

.

 

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller på fritiden, och under resor i och utanför det land du bor i. För dig som är au pair gäller den även under arbetstid.

.

 

Reseförsäkring ingår

En grundläggande reseförsäkring ingår. Utöka den och få ett av marknadens bästa avbeställningsskydd!

Vad ingår i försäkringen?​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.Egendomsskydd för lös egendom
 

Stöld, inbrott och skadegörelse:
Du kan få ersättning för stöld och skadegörelse i din bostad eller i ett låst förråd. Du kan också få ersättning för stöld utanför din bostad, till exempel under en resa

Brand:
Du kan få ersättning för skador på lös egendom orsakade av brand, explosion och nedsotning. Du kan även få ersättning för merkostnader för till exempel ersättningsbostad efter en brand.

Vatten och läckage:
Du kan få ersättning för skador på lös egendom orsakade av läcka från avlopp, vattenledningssystem och värmesystem, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin. Du kan även få ersättning för merkostnader för till exempel ersättningsbostad efter en vattenskada.

Skyfall, storm och snösmältning:
Du kan få ersättning för skador på lös egendom orsakade av skyfall, snösmältning eller stigande vatten från sjö eller annat vattendrag. Du kan även få ersättning för skador på lös egendom orsakade av storm, hagel, snötryck, blixtnedslag eller jordrörelser.

När något går sönder:
Du kan få ersättning för tvätt som förstörs när tvättmaskinen eller torktumlaren går sönder samt livsmedel som förstör när kylen eller frysen går sönder.

  
 
Drulleförsäkring
 

Gäller för skador som inte omfattas av egendomsskyddet, till exempel fickstölder, att du tappar mobilen i sjön eller att någon har sönder dina glasögon.

  
 
Reseskydd
 

Reseförsäkringen gäller för dig både i det land där du studerar eller arbetar som au pair och vid resa utanför detta land. När du reser utanför ditt studieland gäller reseskyddet under resans första 45 dagar.

  
 
Överfallsskydd
 

Om du som privatperson blir utsatt för misshandel kan du få ersättning både för skador, eventuell invaliditet och för den kränkning du har utsatts för.

  
 
Krisförsäkring
 

Gäller om du drabbas av en krisreaktion efter en stöld, överfall (även av en person som du bor tillsammans med), brand eller explosion.

  
 
Ansvarsförsäkring
 

Gäller om du krävs på skadestånd för att du skadat en person eller någon annans egendom. För dig som är au pair gäller den även under arbetstid.

  
 
Rättskydd
 

Gäller om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol, till exempel om ett avtal eller en identitetsstöld. Vid en tvist om vårdnad, umgänge, underhåll eller barns boende gäller skyddet om tvisten uppstår minst ett år efter överenskommelsen eller myndighetsbeslutet. För dig som au pair gäller den även under arbetstid.

  
 
Olycksfallsförsäkring
under fritiden
 

Ger ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan, s.k. medicinsk invaliditet, på grund av ett olycksfall. Försäkringen gäller på fritiden, och under resor i och utanför det land du bor i. Om du reser utanför det land du bor i gäller den under resans första 45 dagar. För dig som är au pair gäller den även under arbetstid.

  
 

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt
på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Utlandsstudent och Aupair

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.​