Båtförsäkring

En båtförsäkring till sjöss och på land
Försäkringen gäller både segelbåt och motorbåt. Har du nautisk kompetens i form av förarbevis eller skepparexamen? Då får du ett lägre pris.
Ring 0771-111 110

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En försäkring för båten och livet till sjöss

Båten glider sakta in i viken, där ett sista dopp väntar innan det är dags att segla till gästhamnen. Båtlivet bjuder både på frihet och på naturupplevelser. Med vår försäkring får du hjälp om något händer dig, din motorbåt eller din segelbåt.

.

 

Stöld och skadegörelse

Ersättning om båten eller motor blir stulen eller skadas, på land eller till sjöss.

.

 

​Hjälp vid olyckor till sjöss

Du kan få ersättning för reparation och bogsering om du kör på grund, kantrar eller krockar med en annan båt.

.

 

​Upp till 20 % rabatt!

Har du redan en försäkring hos oss? Med flera försäkringar kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt!​

Försäkra dina och båtens saker

Med halvförsäkring har du ett grundläggande skydd för båten och tillbehören, som fiskeredskap, kläder och annan personlig utrustning. När du väljer helförsäkring utökar du skyddet med ett skydd för motorn och för skador som inträffar ute på sjön.

​Om båten börja​r brinna eller skadas

Försäkringen gäller både segelbåt och motorbåt. Väljer du en halvförsäkring får du ett grundskydd för båten och tillbehör som fiskeredskap, GPS, flytväst och kläder. Du får ersättning om båten blir stulen eller skadas i t.ex. i en brand eller av ett blixtnedslag. Dessutom ger vi dig ersättning om båten skadas när du sjösätter eller när den ligger upplagd på land.

När motorn går sönder eller båten går på grund

Väljer du att helförsäkra båten, så får du ett starkare skydd. Utöver allt som ingår i halvförsäkringen får du också ersättning för skador på motorn och skador som kan inträffa på sjön, t.ex. om du kör på grund eller om båten kantrar. Du får också ersättning för bogsering om båten skadas så att du inte kan köra vidare.

Båtassistans när du får motorstopp

I helförsäkringen ingår även assistans där du får ersättning för bärgningskostna​den vid plötsliga och oförutsedda händelser, t. ex. motorhaveri o​ch andra tekniska problem.


​Någon att prata​ med efter en svår händelse

Om du mår psykiskt dåligt efter en olycka med båten kan det vara tryggt att få stöd av en terapeut. Därför ingår även ett krisskydd i din försäkring. Du får också ersättning om du hamnar i en tvist eller krävs på skadestånd t.ex. när du säljer båten eller om du kolliderar med en annan båt.

​Genom att komplettera med tillägget Utökad Bå​tförsäkring
får du vårt bästa skydd för dig och din båt.

Jämför och hitta rätt ​båtförsäkring​

Förstärk din båtförsäkring med en tilläggsförsäkring. .​​  Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

GrundskyddHalvHel
​Brand
 
Du kan få ersättning om båten skadas av blixtnedslag, explosion eller eld som kommit lös.​
  
 
  
 
Stöld och skadegörelse
 
Du kan få ersättning om båten blir stulen, skadas när någon försöker stjäla den och vid skadegörelse.
  
 
  
 
Sjösättning, upptagning och transport​
 
Du kan få ersättning för skador som orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse när båten är på land, sjösätts, tas upp och transporteras.
  
 
  
 
Krisförsäkring
 
Om du drabbas av en krisreaktion får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.
  
 
  
 
Ansvarsförsäkring​
 
Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du som privatperson i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid en eventuell rättegång. Högsta ersättning är 10 miljoner kronor.
  
 
  
 
Rättsskydd​
 
Rättsskydd hjälper dig om du som privatperson hamnar i en rättstvist i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader om du hamnar i en tvist med någon på grund av en kollision eller vid reparation, köp eller försäljning av din båt. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör eller allmän domstol. Vi ersätter även motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kr
  
 
  
 
Sjöskada
 
Du kan få ersättning för skador som direkt orsakas av grundstötning, sammanstötning,
strandning, kantring eller av någon annan plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.
Du kan också få ersättning för bogsering om båten får en skada som ersätts av försäkringen.
 
  
 
Assistans
 
Assistans hjälper dig vid plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel motorhaveri,
oväntade bränslestopp eller om båten sliter sig och driver ute i en farled.
 
  
 
Maskinskada​
 
Du kan få ersättning vid skador på båtens motor för framdrivning eller på drev och backslag
om skadan orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.
 
  
 


Valbart tillägg​ - Utökad båtförsäkring

Genom att komplettera med tillägget Utökad Båtförsäkring får du vårt bästa skydd för dig och din båt.​​  Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
​​

Allt som ingår i tillägget Utökad båtförsäkring
Drulle​
 

Du kan få ersättning om dina saker skadas eller förloras genom en plötslig och oförutsedd händelse.

Till exempel att någon spiller kaffe på dynorna eller tappar utombordsmotorn i vattnet när den hängs
av på hösten. Högsta ersättning är 50 000 kronor.

  
 
Utökat​ egendomsskydd
 

Momentet i tillägget höjer högsta ersättningen för lös egendom från 10 000 till 50 000 kronor.​​

  
 
Utökat giltighetsområde
 

Momentet gör att försäkringen även gäller i Nordsjön och Engelska kanalen, Storbritannien, Irland,
Tyskland, Belgien, Holland och Frankrike (norr om 48° N och ost om 11° E) och dessa länders territorialvatten. Shetlands-, Orkney- och Färöarna samt kanaler och sjöar i Europa.

Du kan också få ersättning för kostnader för den del av en resa som du inte kan utnyttja om du 
skadas eller blir akut sjuk på resan. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person.​

  
 
Privat uthyrning
 

Momentet Privat uthyrning kan ersätta skador som inträffar när du hyr ut din båt privat.

  
 
Utökat ansvarsbelopp vid kappsegling
 

Utökat ansvarsbelopp vid kappsegling höjer det högsta ansvarsbeloppet vid kappsegling till
30 miljoner kronor.

  
 
Utökad maskinskada
 

Utökad maskinskada förlänger skyddet för maskinskador med 5 år, så att det gäller för motorer som
är upp till 10 år gamla.​

  
 
​​​ 

Samla dina försäkringar och få rabatt!

Med allt på samma ställe blir livet lite lättare. Teckna flera försäkringar hos oss och få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har.

Läs mer om vår samlingsrabatt
​​ 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du ska anmäla en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

​Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt
​ på Mina sidor.​

Logga in

Allt om båt och båtägande

Det kan vara mycket att tänka på när man är båtägare, det är knopar, kardinalmärken och väjningsregler och när är det egentligen dags att ta upp båten för vinterförvaring? Här har vi samlat ett antal frågor samt​ artiklar med råd inför, under och efter båtsäsongen för att du ska få ha ett så bra båtliv som möjligt.​


Vanliga frågor & svar

Vad är ett kardinalmärke?
 

Ett kardinalmärke, eller väderstrecksmärke visar hinder eller farledens gräns genom sitt toppmärke som visar vilket väderstreck det märker ut. Ett kardinalmärke är gult och svart och är format som en pelarboj, isboj eller prick. Du kan läsa mer om flytande sjömärken på Sjöfartsverkets hemsida.

Hur fungerar väjningsregler på sjön
 

Det finns flera regler kring väjning när du kör båt. Reglerna skiljer sig beroende på vilken båttyp du kör, exempelvis så är det skillnad för en motorbåt och en segelbåt.​

Vad ska jag tänka på vid båtupptagning och vinterförvaring?
 

Det är mycket att tänka på när hösten kommer och det är dags för båtupptagning och ​förvaring inför vintern. För att hjälpa dig har vi​ tagit fram en checklista med saker som är viktiga att tänka på, du hittar checklistan här.

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar båtförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.​


Ok, jag förstår