​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Har du drabbats av skador efter skyfall eller översvämning? Läs mer här om vad du kan göra.​

Barnförsäkring

30 % rabatt första året - om du tecknar före treårsdagen​​

Teckna barnförsäkring nu!
Vår barnförsäkring ger ekonomisk hjälp vid både sjukdomar och olycksfall. Teckna Sveriges populäraste barnförsäkring du också!
Se pris och teckna

Sveriges populäraste barnförsäkring

Vi har flest barn och ungdomar i Sverige. Försäkrade, alltså. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring har drygt 1,5 miljoner barn och unga vuxna i Sverige en individuell barnförsäkring. Av dem är ungefär hälften försäkrade hos oss. Ge ditt barn Sveriges populäraste barnförsäkring!

.

 

Vi har flest barn i Sverige

Försäkrade alltså. I över 40 år har vi sett, hört och löst det mesta som barn kan råka ut för.

.

 

Stor trygghet

Välj ett försäkringsbelopp på upp till 2,4 miljoner kronor och priset justeras därefter. Hög ersättning, alltid utan självrisk.

.

 

Snabb hjälp

När ditt barn behöver dig som mest. Du får upp till 240 000 kr i ersättning direkt vid diagnos för en rad sjukdomar och olycksfall.

​​

Välkommen till vår barnförsäkring

Första leendet eller första lördagsmorgonen tillsammans med din bebis. Livet är fyllt av händelser ni får uppleva för första gången. Ge det nya livet en ekonomisk trygghet med vår barnförsäkring. Den gäller dygnet runt, ända tills den lilla blivit 25 år.

Familjehjälpen – ingår i vår barnförsäkring​

Genom Familjehjälpen får du vägledning i frågor som rör samhällets stöd till barn och ungdomar. 

Till exempel hjälper vi dig att reda ut vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart ni kan vända er i olika situationer. Det kan handla om barnets rätt till stöd i skolan, vilka ersättningar ni kan söka från Försäkringskassan eller något annat som är aktuellt för just er.

Vad kan Familjehjälpen göra fö​r dig?

En trygg start – teckna tidigt för bäst skydd

Vi rekommenderar att du tecknar försäkringen för din bebis så snart ni har kommit hem från BB eller annan vård. En försäkring kan ju aldrig ge ersättning för sådant som hänt innan den tecknades, så passa på tidigt.

När du tecknar försäkringen får du svara på frågor om spädbarnets hälsa. Svaren avgör vilket skydd vi kan erbjuda ditt nyfödda barn. På så sätt får du veta exakt vad försäkringen omfattar innan du börjar betala – och riskerar inga överraskningar om något händer i framtiden.

Kompletterar skolförsäkringen

Barn och ungdomar är ofta försäkrade genom förskolan eller skolan. Men skolförsäkringen gäller bara vid olycksfall – och vissa skolförsäkringar gäller bara under skoltid. Vår försäkring för barn gäller dygnet runt, året runt och kan dessutom ge ersättning om barnet får en sjukdom eller en diagnos. Vid vissa diagnoser får ni upp till 240 000 kronor så snart diagnosen är ställd.

Ekonomisk trygghet för barn och föräldrar

Vi hoppas att inget någonsin händer ditt barn. Men om det gör det kan barnförsäkringen finnas där och göra ekonomisk skillnad. Försäkringens ersättning kan till exempel ge er föräldrar råd att arbeta mindre om barnet behöver er extra mycket, eller göra livet enklare om barnet inte kan arbeta som vuxen.

Vad kostar en barnförsäkring?

Priset på en barnförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Du kan välja mellan 600 000, 1 200 000, 1 800 000 och 2 400 000. Väljer du ett lägre försäkringsbelopp betalar du mindre för barnförsäkringen – och väljer du ett högre belopp betalar du mer. Räkna ut ditt pris och se vad barnförsäkringen kostar här.


​​Vad ingår i barnförsäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i Fö​r- och efterköpsinformationen som du kan hitta längre ner på sidan.


Medicinsk invaliditet  (nedsatt funktionsförmåga)
 

Ni får ett engångsbelopp om barnet drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan efter ett olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom. I det fullständiga villkoret framgår vilka sjukdomar som inte är ersättningsbara.

Ersättningen beräknas i procent av försäkringsbeloppet och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 20 % eller mer får ni även en tilläggsersättning. Högsta ersättning inklusive tilläggsersättning är 300 % av försäkringsbeloppet.

  
 
Ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga)
 

Ni får ett engångsbelopp om barnet får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %, till följd av ett olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom som har gett nedsatt kroppsfunktion. I det fullständiga villkoret framgår vilka sjukdomar som inte är ersättningsbara.

Ersättningen beräknas i procent av försäkringsbeloppet och bestäms av hur stor nedsättningen av arbetsförmågan är: 50, 75 eller 100 %.

  
 
Vissa diagnoser
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos vid vissa sjukdomar och olycksfall. Ersättningen beräknas i procent av det valda försäkringsbeloppet. Högsta ersättning är 10 %. Alla diagnoser som omfattas finns listade i det fullständiga villkoret. Ni kan inte få ersättning för några andra diagnoser än de som finns där.

För att få ersättning för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar krävs att ditt barn förlorat arbetsförmågan (gäller från 18 år) eller att Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag.

Läs mer om diagnosförsäkring.

  
 
Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag eller nedsatt arbetsförmåga
 

Ni får månadsersättning om Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag på grund av en sjukdom eller ett​ olycksfall som omfattas av försäkringen. Barnet kan också, från 18 års ålder, få månadsersättning om hen förlorar minst 50 procent av sin arbetsförmåga. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar. Högsta ersättning är 9 500 kronor/månad.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om barnet blir inskrivet på sjukhus får ni 600 kronor för varje dag hen är där. Om inskrivningen var akut får ni dessutom 600 kronor extra i engångsersättning.

  
 
Akut inskrivning på sjukhus
 

Om barnet blir akut inlagd får ni 600 kronor extra i engångsersättning, utöver dygnsersättning för sjukhusvistelse.

  
 
Vård hemma efter sjukhusvistelse
 

Ni får 600 kronor per dag om barnet behöver vårdas hemma direkt efter en sjukhusvistelse. Vårdbehovet ska styrkas av ett läkarintyg och den totala tiden för vården på sjukhus och hemma ska vara minst 10 dagar.

  
 
Rehabilitering och hjälpmedel
 

Ni kan få ersättning för rehabilitering och hjälpmedel om ni har läkarintyg på att barnet behöver det. Vi ersätter till exempel fysioterapi, rehabiliteringshjälpmedel och kvalsterskydd, eller handikappanpassning av bil och bostad. För rehabilitering står vi för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen. För hjälpmedel ersätter vi upp till 50 % av kostnaden. Högsta ersättning för hjälpmedel är 220 000 kronor.

  
 
Ärr
 

Ditt barn får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar efter sjukdom eller skador från olycksfall som har krävt läkarbehandling. Läs mer om ersättning för ärr och utseendemässig förändring.

  
 
Kristerapi
 

Om ditt barn drabbas av en krisreaktion får hen behandling hos en legitimerad psykolog som vi hänvisar till. Det kan till exempel vara i samband med en svår sjukdom, mobbning, en nära anhörigs död eller något annat allvarligt i livet som är svårt att hantera. Vi står för kostnaden upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.

  
 
Ersättning vid dödsfall
 

Om barnet avlider betalar vi ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor. Ersättningen betalas ut till dödsboet.

  
 
Kostnader efter olycksfall
 

Ni får ersättning för kostnader i samband med ett olycksfall som har krävt läkarbehandling. Till exempel för medicin, resor till och från vården och kläder som gått sönder i samband med olycksfallet.

  
 
Kostnadsfri försäkring efter förälders död
 

Om någon av barnets försörjare avlider bjuder vi på försäkringen tills barnet fyller 18 år.

  
 
Fortsatt försäkring utan hälsoprövning
 

När ditt barn fyllt 25 år erbjuder vi hen att teckna en försäkring för vuxna utan att göra en ny hälsodeklaration.

  
 


 

Är barnet inte fött ännu?

Då rekommenderar vi en gravidförsäkring! Om du s​kaffar en gravidförsäkring kan du till exempel få ersättning om barnet föds med vissa sjukdomar eller med akut kejsarsnitt.

Läs mer om vår gravidförsäkring

Varför ska du skaffa en barnförsäkring?​

Vår expert Lisa Halvorsen svarar på varför du ska teckna en barnförsäkring.​​​ När du tecknar en barnförsäkring gör du ett viktigt val för ditt barn.

Varför behöver jag en barnförsä​kring?

Vanliga frågor och svar om barnförsäkringen

Vilket försäkringsbelopp ska jag välja i min barnförsäkring?
 

Försäkringsbeloppet påverkar hur stor ersättning barnet kan få, men även hur mycket försäkringen kostar. När du väljer belopp är det alltså viktigt att tänka både på vilken ekonomisk trygghet ni vill få genom försäkringen och på plånboken just nu. Oavsett vilket belopp du väljer så täcker försäkringen samma händelser, sjukdomar och skador. Det som skiljer är hur stor ersättningen blir.

​Du kan ändra försäkringsbeloppet senare. Kontakta oss, så hjälper vi dig. För att höja beloppet behöver du svara på frågorna om barnets hälsa igen.

Vilka undantag finns i barnförsäkringen?
 

En försäkring kan inte täcka allt – då skulle den bli alltför dyr. Därför har den undantag. I för- och efterköpsinformationen och produktfaktabladet beskrivs några viktiga undantag kortfattat.Du kan läsa mer om undantagen i det fullständiga villkoret.

​När du ansöker om försäkringen får du svara på frågor om barnets hälsa. Om ditt barn redan har drabbats av eller visat symptom på någon sjukdom kan hens försäkring få individuella undantag eller begränsningar. I så fall får du veta precis vilka innan du börjar betala för försäkringen.

När ska man teckna barnförsäkring?​
 

Du kan teckna en försäkring till ditt barn så fort barnet är fött och ni har blivit utskrivna från BB eller annan vård. Om du vill ha skydd för ditt ofödda barn kan du skaffa en gravidförsäkring. Det är det enda skyddet som finns för bebisen i magen!

När har jag rätt till en kostnadsfri barnförsäkring?
 

Om någon av barnets försörjare avlider har du rätt till kostnadsfri försäkring tills barnet fyller 18 år. Kontakta oss så snart som möjligt så hjälper vi dig.

Hur länge har man en barnförsäkring?
 

Vår barnförsäkring gäller upp till dess att ditt barn har fyllt 25 år. Därefter får ditt (numera vuxna) barn ett erbjudande om att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna.

Kan man byta barnförsäkring?
 

Om du ska byta barnförsäkring, tänk på att vara försiktig. Det är viktigt att den nya barnförsäkringen tar vid exakt när den gamla löper ut så att det inte blir något glapp och barnet är oförsäkrat. Dessutom måste du alltid fylla i en ny hälsodeklaration för ditt barn om du byter barnförsäkring. Oftast är det inte några problem att byta försäkringen om ditt barn är fullt friskt och inte har visat några symtom på någon sjukdom eller diagnos. Men om barnet har haft någon sjukdom, någon skada eller symtom på något kommer inte den nya försäkringen gälla för dessa. Tänk på att läsa på ordentligt om den barnförsäkring som du byter till, innehållet kan ofta skilja sig åt.

Gäller barnförsäkringen för ADHD och autism?
 

Ja, barnförsäkringen täcker NPF-diagnoser, som till exempel ADHD och autism. Men för att få ersättning för en NPF-diagnos krävs det att Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag, eller att ditt barn har förlorat arbetsförmågan till minst 50 % under minst sex månader i följd (gäller för barn över 18 år).

Kan barnförsäkringen ge ersättning för matallergi?
 

Ja, barnförsäkringen kan ge ersättning vid matallergi eller födoämnesallergi som det också kallas. Det krävs dock att allergin är konstaterad av läkare och bestående, vilket man oftast kan bedöma först efter 18 års ålder. Försäkringen kan aldrig ge ersättning för matallergier som går över eller växer bort. Ett exempel på en allergi som är bestående är celiaki (glutenintolerans).

Gäller barnförsäkringen för diabetes?
 

Ja, barnförsäkringen täcker diabetes. Barnet får ett större engångsbelopp i ersättning och du får även ersättning för de dagar barnet ligger på sjukhus. Det gäller även om barnet behöver fortsatt vård hemma under den första tiden. Från Försäkringskassan får du även något som kallas för omvårdnadsbidrag, vilket kan gälla under flera år (beror på barnets behov). Under samma tid har du också rätt till en månadsersättning från barnförsäkringen.

Vad är en barnförsäkring?
 

En barnförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning om ditt barn drabbas av en sjukdom, en diagnos eller ett olycksfall. Du kan läsa mer om innehållet och viktiga undantag i barnförsäkringens förköpsinformation och villkor. Där ger vi exempel på vad som ersätts och inte ersätts.


​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Barn och unga är vår hjärtefråga

Bebis, barn eller tonåring. När ni har vår barnförsäkring får ni allt från vattenvana till tips om säkerhet på studsmattan. Är vardagen tuff för din tonåring? Då kan ni också få hjälp till rätt stöd.​​

Lär känna oss​

Allt om barnförsäkringen

Läs det här innan du tecknar barnförsäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

​​​