Barnförsäkring

30 % rabatt första året - om du tecknar före treårsdagen​​

Teckna barnförsäkring nu!
Vår barnförsäkring ger ekonomisk hjälp vid både sjukdomar och olycksfall. Teckna Sveriges populäraste barnförsäkring du också!
Se pris och teckna

Sveriges populäraste barnförsäkring

Vi har flest barn i Sverige. Försäkrade, alltså. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring har drygt 1,5 miljoner barn och unga vuxna i Sverige en individuell barnförsäkring. Av dem är ungefär hälften försäkrade hos oss. Ge ditt barn Sveriges populäraste barnförsäkring!

.

 

Vi har flest barn i Sverige

Försäkrade alltså. I över 40 år har vi sett, hört och löst det mesta som barn kan råka ut för.

.

 

Stor trygghet

Hos oss kan du välja ett försäkringsbelopp på upp till 2,4 miljoner kronor. Det kan ge hög ersättning om något skulle hända. Alltid utan självrisk.

.

 

Snabb hjälp 

När ditt barn behöver dig som mest. Du får upp till 240 000 ​kr i ​ersättning direkt vid diagnos för en rad sjukdomar och olycksfall.

Illustration av ett barn 

Välkommen till vår barnförsäkring

Första leendet du får av din bebis eller första lördagsmorgonen tillsammans. Livet är fyllt av händelser ni får uppleva för första gången. Ge det nya livet en ekonomisk trygghet med vår barnförsäkring. Den gäller dygnet runt, ända tills den lilla blivit 25 år.

Ekonomisk trygghet för barn och föräldrar

Vi hoppas att inget någonsin händer ditt barn. Men om det gör det kan barnförsäkringen finnas där och göra ekonomisk skillnad. Försäkringens ersättning kan till exempel ge er föräldrar råd att arbeta mindre om barnet behöver er extra mycket, eller göra livet enklare om barnet inte kan arbeta som vuxen.

Kompletterar samhällets skydd

Barn är ofta försäkrade genom förskolan eller skolan. Men deras försäkringar gäller ofta bara under skoltid och bara vid olycksfall. Vår barnförsäkring gäller dygnet runt, året runt och kan dessutom ge ersättning om barnet blir sjukt. Vid vissa diagnoser får ni upp till 240 000 kronor så snart diagnosen är ställd.

En trygg start – teckna tidigt för bäst skydd

Vi rekommenderar att du tecknar barnförsäkringen så snart ni har kommit hem från BB. En försäkring kan ju aldrig ge ersättning för sådant som hänt innan den tecknades, så passa på tidigt. 

När du tecknar försäkringen får du svara på frågor om barnets hälsa. Svaren avgör vilket skydd vi kan erbjuda ditt barn. På så sätt får du veta exakt vad försäkringen omfattar innan du börjar betala – och riskerar inga överraskningar om något händer i framtiden.

Familjehjälpen – vägledning till samhällets stöd

Familjehjälpen är en service som ingår i vår barnförsäkring. Genom Familjehjälpen får du vägledning i frågor som rör samhällets stöd till barn och unga vuxna. 

Till exempel hjälper vi dig att reda ut vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart ni kan vända er i olika situationer. Det kan handla om barnets rätt till stöd i skolan, vilka ersättningar ni kan söka från Försäkringskassan eller något annat som är aktuellt för just er.

Läs mer om Familjehjälpen

Så här tycker våra kunder 

4.6 / 5

Mer än nöjda!

"Vi har den försäkringen till våra 3 andra barn och är mer än nöjda. Därför ett självklart val till lilla M när hon kom till världen."

Tryggt & Enkelt!

"Fantastisk bra! Tryggt och säkert. Professionell och kunnig personal.
Enkel!"

Nöjd med mitt val

"Känner mig trygg med Trygg-Hansas gravid- och barnförsäkringar. Har varit så enkelt och smidigt när jag behövt nyttja den."

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Medicinsk invaliditet
 

Ni får ett engångsbelopp om barnet drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan efter ett olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom. I det fullständiga villkoret framgår vilka sjukdomar som inte är ersättningsbara.

Ersättningen beräknas i procent av försäkringsbeloppet och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 20 % eller mer får ni även en tilläggsersättning. Högsta ersättning inklusive tilläggsersättning är 300 % av försäkringsbeloppet.

  
 
Ekonomisk invaliditet
 

Ni får ett engångsbelopp om barnet får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %, till följd av ett olycksfall eller eller en ersättningbar sjukdom som har gett nedsatt kroppsfunktion. I det fullständiga villkoret framgår vilka sjukdomar som inte är ersättningsbara.

Ersättningen beräknas i procent av försäkringsbeloppet och bestäms av hur stor nedsättningen av arbetsförmågan är: 50, 75 eller 100 %.

  
 
Vissa diagnoser
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos vid vissa sjukdomar och olycksfall. Ersättningen beräknas i procent av det valda försäkringsbeloppet. Högsta ersättning är 10 %. Alla diagnoser som omfattas finns listade i det fullständiga villkoret. Ni kan inte få ersättning för några andra diagnoser än de som finns där.

För att få ersättning för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar krävs att ditt barn förlorat arbetsförmågan (gäller från 18 år) eller att Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag.

  
 
Vårdbidrag & Arbetsoförmåga
 

Ni får månadsersättning om Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. Barnet kan också, från 18 års ålder, få månadsersättning om hen förlorar minst 50 procent av sin arbetsförmåga. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar. Högsta ersättning är 9 500 kronor/månad.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om barnet blir inskrivet på sjukhus får ni 600 kronor för varje dag han eller hon är där. Om inskrivningen var akut får ni dessutom 600 kronor extra i engångsersättning.

  
 
Vård hemma efter sjukhusvistelse
 

Ni får 600 kronor per dag om barnet behöver vårdas hemma direkt efter en sjukhusvistelse. Vårdbehovet ska styrkas av ett läkarintyg och den totala tiden för vården på sjukhus och hemma ska vara minst 10 dagar.

  
 
Rehabilitering och hjälpmedel
 

Ni kan få ersättning för rehabilitering och hjälpmedel om ni har läkarintyg på att barnet behöver det. Vi ersätter till exempel sjukgymnastik, rehabiliteringshjälpmedel och kvalsterskydd, eller handikappanpassning av bil och bostad. För rehabilitering står vi för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen. För hjälpmedel ersätter vi upp till 50 % av kostnaden. Högsta ersättning för hjälpmedel är 220 000 kronor.

  
 
Ärr
 

Ditt barn får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar efter skador och sjukdomar som har behandlats av en läkare. Hur stor ersättningen blir beror på hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter. ​

  
 
Kristerapi
 

Om ditt barn drabbas av en krisreaktion får han eller hon behandling hos en legitimerad psykolog som vi hänvisar till. Det kan till exempel vara i samband med en svår sjukdom, mobbning, en nära anhörigs död eller något annat allvarligt i livet som är svårt att hantera. Vi står för kostnaden upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.​

  
 
Livförsäkring
 

Om barnet avlider betalar vi ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor. Ersättningen betalas ut till dödsboet. ​

  
 
Kostnader i samband med ett olycksfall
 

Ni får ersättning för kostnader i samband med ett olycksfall som har krävt läkarbehandling. Till exempel för medicin, resor till och från vården och kläder som gått sönder i samband med olycksfallet.

  
 
Kostnadsfri försäkring efter förälders död
 

Om någon av barnets försörjare avlider bjuder vi på försäkringen tills barnet fyller 18 år.

  
 
Fortsatt försäkring utan hälsoprövning
 

När ditt barn fyllt 25 år erbjuder vi honom eller henne att teckna en försäkring för vuxna utan att göra en ny hälsodeklaration.

  
 


Vanliga frågor och svar om barnförsäkringen

​​​
Vilket försäkringsbelopp ska jag välja i min barnförsäkring?
 
Vilka undantag finns i barnförsäkringen?
 

 
 
 
 

Har något hänt?

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en händelse till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.​

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar barnförsäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder