TryggaBarn

Teckna vår barnförsäkring åt det värdefullaste du har

Ge ditt barn en trygg start i livet med vår barnförsäkring – den populäraste i Sverige. Ju tidigare du tecknar desto bättre för din bebis. Har du vår Gravidförsäkring Extra? Då kan du få 1 250 kr i rabatt.


Få pris & teckna

Första leendet du får av din bebis eller första lördagsmorgonen tillsammans. Livet är fyllt av händelser som ni får uppleva för första gången. Små eller stora äventyr som kan vara livsförändrande. Med vår barnförsäkring TryggaBarn är ditt barn skyddat dygnet runt, i hela världen och inför framtiden. ​​

Vi har flest barn i Sverige – försäkrade alltså. I över 40 år har vi sett, hört och löst det mesta som barn kan råka ut för.​
Störst trygghet  – hos oss kan du välja det högsta försäkringsbeloppet i Sverige på 2,4 miljoner kr. Alltid utan självrisk.

Snabb hjälp när ditt barn behöver dig som mest. Du får upp till  240 000 ​kr i ​ersättning direkt vid diagnos för en rad sjukdomar och funktionsnedsättningar. ​

 
Om något händer kan vår barnförsäkring göra stor ekonomisk skillnad. Den är ett viktigt komplement till samhällets skydd och gäller ända tills ditt barn är 25 år. TryggaBarn är också den enda barnförsäkringen med Familjehjälpen ​
en uppskattad service för dig som behöver hjälp att hitta rätt stöd åt ditt barn från samhället.​

​Så får du rabatt

Om du tidigare har köpt vår Gravidförsäkring Extra så får du 1 250 kr i rabatt när du tecknar vår barnförsäkring TryggaBarn. För att få rabatten är det viktigt att du tecknar barnförsäkringen så tidigt som möjligt, helst så fort ditt barn har skrivits ut från BB eller annan vård, men senast när ditt barn har fyllt sex månader.

Samla dina försäkringar och få rabatt
Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har. Läs mer om samlingsrabatten.

Läs vidare

Det här ingår i din barnförsäkring:

 • Medicinsk invaliditet –​ bestående skada

  Högsta ersättning 7 200 000 kr

  Vi betalar ut ett engångsbelopp om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan på grund av ett olycksfall eller en sjukdom.

  Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är. Som mest kan ni få 300 procent av försäkringsbeloppet.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​

 • Ekonomisk invaliditet – förlorad arbetsförmåga

  Högsta ersättning 2 400 000 kr

  Ditt barn får ett engångsbelopp om hen förlorar sin arbetsförmåga efter ett olycksfall eller en sjukdom och inte kan arbeta som vuxen. Ersättningen är 50, 75 eller 100 procent av försäkringsbeloppet, beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Vissa diagnoser

  Högsta ersättning 240 000 kr

  Vi betalar ut ett engångsbelopp direkt efter diagnosen, om ditt barn t. ex. får cancer, brännskador eller någon annan av de diagnoser som finns angivna i villkoret.

  Ersättningens storlek är upp till 10 procent av det försäkringsbelopp du valt.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Sjukhusvistelse

  600 kr + 600 kr per dag

  Sjukhusvistelse vid akut inskrivning
  Vi betalar ut ett engångsbelopp på 600 kr om ditt barn blir akut inskrivet på sjukhus och måste stanna över natten. Gäller inte sjukhusvård som är planerad.

  Sjukhusvistelse
  Vi betalar 600​​ kr för varje dag som ditt barn är inskrivet för vård på sjukhus, i upp till 365 dagar.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Vård hemma efter sjukhusvistelse

  Vi betalar ut ersättning om ditt barn behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse. Ersättningen är 600 kr/dag för upp till 30 dagars vård.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Vårdbidrag och arbetsoförmåga

  Vårdbidrag
  Vi betalar ut en månadsersättning om ni beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för en sjukdom eller skada som omfattas av försäkringen. Ersättningen betalas ut som längst tills barnet fyller 19 år.

  Arbetsoförmåga
  Om ditt barn förlorar minst 50 procent av sin arbetsförmåga får hen en månadsersättning, tidigast från 18 års ålder och som längst till 30-årsdagen. Ersättningen för vårdbidrag och arbetsoförmåga beror på vilket försäkringsbelopp du valt och på hur stort vårdbidraget respektive arbetsoförmågan är. Högsta ersättningen är 9 500 kr per månad. ​

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Rehabilitering och hjälpmedel

  ​10 tillfällen plus halva kostnaden

  Vi ersätter rehabilitering och rehabiliteringshjälpmedel när det finns läkarintyg på att ditt barn behöver det, t.ex. sjukgymnastik och handikappanpassning av bostaden. För hjälpmedel får ni upp till 50 procent av kostnaden, som mest 220 000 kr.​

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Ärr

  ​​Ditt barn får ett engångsbelopp för ärr eller annan utseendemässig förändring efter en skada som krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter. Ärret kan bedömas tidigast 1 år efter skadan.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Kristerapi –10 behandlingstillfällen

  ​​Ditt barn får behandling hos en legitimerad psykolog om hen drabbas av en krisreaktion, t.ex. i samband med svår sjukdom eller olycka, mobbning eller en nära anhörigs död. Vi bekostar även resorna till och från behandlingen.​

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Kostnader olycksfall

  Om ditt barn skadas i ett olycksfall får ni ersättning för era kostnader, t.ex. för läkarbesök och resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. Vi ersätter även behandling hos sjukgymnast, hjälpmedel, tandvård och vissa merkostnader. Vi ersätter kostnader i upp till fem år efter att skadan uppstod, men inte kostnader utanför Norden.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Livförsäkring

  ​50 000 kr

  Om ditt barn skulle avlida betalar vi ut ett engångsbelopp.

  Se mer information om innehåll och undantag i Förköpsinformation TryggaBarn ​(pdf).​
 • ​Kostnadsfri försäkring vid förälders död

  ​Om någon av barnets försörjare avlider blir försäkringen kostnadsfri tills barnet har fyllt 18 år.
 • ​Fortsatt försäkring  utan hälsoprövning

  ​När ditt barn har fyllt 25 år erbjuder vi hen att teckna en försäkring för vuxna, utan att behöva fylla i en ny hälsodeklaration.

Att läsa före köp

​För att din nyfödda ska få ett tidigt skydd rekommenderar vi att du tecknar vår barnförsäkring direkt efter att barnet har skrivits ut från BB eller annan vård. Barnförsäkringen täcker inte sådant som hänt före tecknandet.

Innan du bestämmer dig
Vad ingår och inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i Förköpsinformationen nedan. Förköpsinformationen är en sammanfattning av försäkringsvillkoret 82:6, som du också hittar nedan.

Förköpsinformation TryggaBarn
Fullständiga villkor 82:6

Vilket försäkringsbelopp ska du välja?
Försäkringsbeloppet avgör hur mycket du får i ersättning. Försäkringen täcker alltså fortfarande samma händelser oavsett vilket belopp du väljer. Det som skiljer är däremot hur mycket vi betalar ut efter en sjukdom eller olycksfall. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp kostar försäkringen mer men du får också högre ersättning.

Vem får ersättningen?
Ersättningen kan till exempel betalas ut till dig som förälder så att du har möjlighet att vårda ditt barn, till ett överförmyndarspärrat konto i ditt barns namn, eller till ditt barn efter att hen fyllt 18 år. Vem som får ersättningen varierar alltså beroende på vad som hänt. Se mer information i villkoret vid respektive del, där det står vem som får utbetalningen.

Läs vidare

​När din barnförsäkring har stor betydelse

Om det händer något oväntat är det skönt att ha en barnförsäkring. 

​​Klättringen som slutar med ett fall
Om olyckan är framme är det skönt att vara rätt försäkrad. Vår barnförsäkring gäller till exempel om ditt barn skadar sig i trappan, vid studsmattan eller på fotbollsmatchen. 

Ersättning kan bland annat betalas ut om barnet får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet). Vid allvarligare skador som leder till att ditt barn inte kan jobba som vuxen, kan barnet i vissa fall även få ersättning för s.k. ekonomisk invaliditet.​

När samhällets skydd inte räcker till
Vår barnförsäkring är ett viktigt komplement till försäkringen ditt barn har genom förskolan eller skolan, som bara täcker olycksfall. Dessutom gäller skolförsäkringen oftast inte på fritiden. Din barnförsäkring hos oss gäller dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar.

När ditt barn behöver dig som mest
Du ska inte behöva oroa dig för pengar om ditt barn blir sjukt. Vid vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, som t.ex. cancer betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos. Om ditt barn hamnar på sjukhus får du ersättning från första dagen. Om du efter tiden på sjukhus behöver vårda barnet hemma kan du även få ersättning för det.

I livets goda och svåra stunder
Om ditt barn blir mobbat, får ett tungt sjukdomsbesked eller drabbats av annan svår händelse kan vi erbjuda stöd av en legitimerad psykolog.

Värdefulla tips till dig som förälder
Få goda råd, rolig läsning och svar på frågor från experter, besök Familjen. Där hittar du även artiklar med viktiga tips för att göra badstunderna säkrare och tryggare.
Läs vidare

​Har du redan en barnförsäkring?

Läs försäkringsvillkoret tillsammans med försäkringsbrevet. Skadedagen avgör vilket försäkringsvillkor som gäller. Kontakta vår skadeservice för att få veta vad som gäller för er vid en skada eftersom det kan vara ett annat än nedan 82:5.

Tidigare villkor 82:5

Läs vidare