Halvförsäkring

Just nu: 5 % rabatt när du tecknar på webben!

Rabatt på din nya bilförsäkring!

Nu får du 5 % rabatt när du tecknar en ny bilförsäkring här på trygghansa.se. Rabatten gäller första året.

Du kan välja att försäkringen ska börja gälla vid ett senare datum.

När du tecknar din försäkring får du rabatten automatiskt. Innan du tecknar försäkringen ser du ditt pris och vilken rabatt vi har dragit.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Teckna halvförsäkring för din bil

Inbrott i din bil, stenskott, bärgning eller borttappade nycklar? Det är några exempel på vad vår halvförsäkring kan ge ersättning för. Dessutom får du ekonomisk hjälp om du hamnar i rättstvist eller behöver prata med en psykolog efter en trafikolycka.

.

 

Upp till 20+5​ % rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt. Just nu får du dessutom upp till 5 % extra rabatt på webben!​​

.

 

Drulle ingår

Tappat nycklarna, spillt kaffe eller tankat fel bränsle? Vi vet att livet händer även i bilen. Därför ingår drulle i försäkringen.

.

 

Laga stenskott: 100 kronor

Stenskott stör både sikten och humöret. Om rutan går att laga betalar du bara 100 kronor i självrisk.


Vad är en halvförsäkring?

En halvförsäkring kan ge dig ersättning vid bland annat brand, problem med motorn eller elektroniken och vid stenskott. Halvförsäkringen är också rätt försäkring för bilar som har vagnskadegaranti. För en äldre bil kan halvförsäkring vara det bästa valet!

Bärgning – bara ett samtal bort

Ring vårt journummer, ​0771-111 510, dygnet runt, så är hjälpen på väg! Du får bärgning till närmaste verkstad om din bil inte går att köra. Dessutom ersätter vi kostnaden för att du och dina passagerare ska ta er tillbaka till hemorten.

Orolig för motorn, växellådan eller AC:n?

Du kan få ersättning för skador på bilens motor, växellåda eller elektronik – till exempel bilens klimatanläggning. Det gäller om bilen har varit registrerad i högst 8 år räknat från första registreringsdatum och har körts som längst 12 000 mil.

Ska du välja en halv- eller helförsäkring?

Om du har köpt en fabriksny bil ingår ofta en treårig vagnskadegaranti och då räcker det med att ha en halvförsäkring för att din bil ska ha ett fullgott skydd. När bilen varit registrerad i tre år omvandlar vi automtiskt din halvförsäkring till en helförsäkring, så att du fortsätter ha ett komplett och likvärdigt skydd.

Förstärk skyddet med tilläggsförsäkringar

Självriskrabatt 3 000 kr ersätter upp till 3 000 kronor av reparationskostnaden om du krockar med ett djur eller blir påkörd av en smitare.Tillägget Hyrbilsförsäkring ger ersättning för en hyrbil när din egen inte går att köra. Vård och ersättning efter trafikolycka ger extra hjälp till alla i bilen efter en trafikolycka.

Vad täcker halvförsäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av halvförsäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Trafikförsäkring
 

Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst, eller för skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.

  
 
Brand
 

Du får ersättning om bilen skadas av brand, blixtnedslag eller explosion.

  
 
Glasrutor
 

Du får ersättning för att laga eller byta vind-, sido- eller bakrutor som har spräcks eller krossas. Om rutan går att laga är självrisken endast 100 kronor.​
​​
Så fungerar det att laga ett ​stenskott.

  
 
Stöld och inbrott
 

Du får ersättning om bilen eller biltillbehör stjäls, eller om bilen eller tillbehör skadas i samband med inbrott eller stöld.

  
 
Motor och elektronik 8 år
 

Du får ersättning för skador på motor, elektronik, växellåda och klimatanläggning ända upp till 12 000 mil under förutsättning att din bil inte är äldre än 8 år.​

  
 
Drulle
 

Du får ersättning om något händer i bilen, till exempel om du spiller kaffe eller repar sätet. Du får också ersättning om du blir av med bilnycklarna eller om du råkar tanka fel drivmedel.

Läs mer om drulleförsäkring.

  
 
Bärgning
 

Du får bärgning till närmaste verkstad om bilen inte går att köra.

Vi ersätter också kostnaden för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Ring vårt journummer 0771-111 510​​ dygnet runt, så är hjälpen på väg!

  
 
Rättsskydd
 

Du får ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av bilen.

Du får ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kr.

  
 
Krishjälp
 

Om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.

  
 


Valbara tillägg

Förstärk din halvförsäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar.


Privat vård och ersättning för medicinsk invaliditet
 

Gäller för dig och dina passagerare om ni skadas i en trafikolycka. Ger ersättning med upp till 600 000 kr vid nedsatt förmåga, så kallad medicinsk invaliditet, och tillgång till privat sjukvård.​

  Tillägg
 
Hyrbil​
 

Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil​ om din egen bil blir stulen eller skadas så att du inte kan använda den. Du kan få ersättning i upp till 65 dagar.

Om du inte behöver en hyrbil får du i stället 150 kr per dag i kontantersättning de dagar bilen repareras.

  Tillägg
 
Självriskrabatt 3000 kr​
 

Vi står för 3 000 kronor av din vagnskadesjälvrisk om bilen behöver repareras efter skadegörelse eller krock med djur. Är din bil halvförsäkrad ger vi ersättning för reparationskostnaden upp till 3 000 kronor. Du har ingen självrisk vid bärgning eller vid en godkänd parkeringsskada. ​​

  Tillägg
 
Få samlingsrabatt på din halvförsäkring!

Teckna flera försäkringar hos oss ​och​ få upp till 20 procents samlingsrabatt. En bilförsäkring och en hemförsäkring ger dig 5 procent. Fyll i dina försäkringar och kolla vad just du får!

Se din samlingsrabatt här

Frågor och svar om halvförsäkring​

Vilka tilläggsförsäkringar behöver jag?
 
Vem ska stå på bilförsäkringen?
 
Hur gäller halvförsäkringen vid viltolyckor?
 
Vad händer om jag får en parkeringsskada?
 
Gäller halvförsäkringen utomlands?
 
Hur anmäler jag en krock eller olycka?
 
Vad är delkasko?
 
Vad kostar en halvförsäkring?
 

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar halvförsäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.