Bostadsrättsförsäkring

Få pris och teckna direkt
Vår Hemförsäkring bostadsrätt skyddar dig, lägenheten och dina saker – både hemma och på resa. Se ditt pris och teckna direkt!
Se ditt bästa pris

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hemförsäkring för din bostadsrätt

En egen lägenhet, friheten att få bestämma själv. Men samtidigt ett delat ansvar med grannar och föreningen. Vår hemförsäkring för dig som har en bostadsrätt skyddar både det som är ditt och det du ansvarar för.

.

 

Upp till 1,5 miljoner

Du kan få upp till 1,5 miljoner i ersättning för dina saker. Skydd om något går sönder, förstörs eller blir stulet.

.

 

Brand & vattenskador

Vi ser till att du snabbt får hjälp och ersättning om en brand eller en vattenskada vänder upp och ned på vardagen.

.

 

Reseförsäkring ingår

Täcker kostnader om någon i familjen måste söka läkarvård på grund av sjukdom eller olycksfall på resan.

Illustration av ett höghus med bostadsrätter. 

Välkommen till vår bostadsrättsförsäkring

En alldeles egen etta med kokvrå, eller en femma där barnen springer mellan köket och sina rum? Oavsett om du bor litet eller stort, själv eller med familjen, så ger hemförsäkringen en stor trygghet. Du kan dessutom förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar.

Vid din sida efter brand eller vattenskada

Vi ser till att du snabbt får hjälp och ersättning efter en brand eller en vattenskada. Vi ersätter det som skadats och som du som ägare av bostadsrätten är ansvarig för. Och om du inte kan bo kvar hemma betalar vi för ett annat boende i väntan på att du kan flytta tillbaka.

Om du hamnar i juridisk tvist

Du får ersättning om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist med bostadsrättsföreningen eller någon annan. Vi kan företräda dig i rättegångar, och ge ersättning för skadestånd om du till exempel har sönder något som tillhör din förening, eller välter ett konstverk på ett museum.

Hjälp vid inbrott

Du får ersättning för det som blir stulet vid ett inbrott. Vi ersätter även saker som tjuvarna har förstört, till exempel uppbrutna lås.

Om någon i familjen mår dåligt efter inbrottet står vi också för upp till 10 tillfällen hos en psykolog.

Extra bra skydd med tilläggsförsäkringar

Förstärk ditt skydd med en eller flera tilläggsförsäkringar! Med vårt bostadsrättstillägg som heter Utökad bostadsrättsförsäkring får du bland annat skydd för fast inredning och ett förstärkt skydd vid vattenskador i badrum. Det kan göra stor skillnad om olyckan är framme. Tillägget Drulleförsäkring för lös egendom behöver du för att få ersättning om du till exempel tappar mobilen i backen.​

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Stöld, inbrott och skadegörelse
 
Ersättning vid stöld eller skadegörelse i din bostad och i låsta förråd. Du får även ersättning om något stjäls utanför din bostad, till exempel på jobbet eller på resa.
  
 
Bränder och vattenskador
 
Ersättning för skador som orsakats av bränder eller av läckage från avlopp, värme- eller vattenledningssystem, tvättmaskiner och diskmaskiner.

Du får även ersättning för merkostnader i samband med sådana skador, till exempel för en tillfällig bostad.
  
 
Skyfall, storm och snösmältning
 
Ersättning om saker skadas av naturens krafter: skyfall, snösmältning, stigande vatten från sjöar eller andra vattendrag, storm, hagel, snötryck, blixtnedslag och jordrörelser.
  
 
När något går sönder
 
Ersättning för skador på fast inredning som du själv har betalat för, och saker som tillhör bostadsrättsföreningen, men som finns i din bostadsrätt och som du är skyldig att underhålla.

Ersättning för skador på värmepumpar och hushållsmaskiner. Du får även ersättning för annat som förstörs i samband med skadan, till exempel mat som förstörs om frysen går sönder.
  
 
Reseförsäkring
 
Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader om du eller någon annan i familjen skadas i ett olycksfall eller blir akut sjuk på resa. Till exempel kostnader för sjukvård, medicin och resor.
  
 
Överfallsskydd
 
Ersättning om du blir skadad i en misshandel med uppsåtligt och allvarligare fysiskt våld. Högsta ersättning är 150 000 kronor. Om du får bestående skador efter misshandeln kan du även få upp till 1 miljon kronor i invaliditetsersättning.
  
 
Krisförsäkring
 
Om du mår dåligt efter en stöld, brand, explosion eller ett överfall får du upp till tio behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.
  
 
Ansvarsförsäkring och rättsskydd
 
Om du krävs på skadestånd för att du skadat någon eller något utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången. Du kan få ersättning för dina advokatkostnader om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol.
  
 

 

Valbara tillägg

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Drulleförsäkring för lös egendom
 

Drulleförsäkringen ger dig ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser på lös egendom. Till exempel om du tappar mobilen i golvet eller sätter dig på glasögonen. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

  Tillägg
 
Utökad bostadsrättsförsäkring
 

Utökad bostadsrättsförsäkring ger dig ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser på fast inredning. Till exempel om du tappar något tungt och förstör golvet. Du kan också få ersättning för skador som orsakats av läckande tät- och ytskikt i bad- och duschrum.

Tillägget minskar också åldersavdraget på din ersättning, från max 75 000 kronor till max 10 000 kronor.​​

  Tillägg
 
Utökad reseförsäkring
 

Utökad reseförsäkring ger dig ersättning för resekostnader om du behöver avbeställa en resa på grund av en akut sjukdom eller ett olycksfall som inträffar före resan. Högsta ersättning är 70 000 kronor per person. Du kan också få ersättning för kostnader för den del av en resa som du inte kan utnyttja om du skadas eller blir akut sjuk på resan. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person.

  Tillägg
 
Småbåtsförsäkring
 

Tillägget Småbåtsförsäkring kan ge dig ersättning om din båt förloras eller skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse, eller om du krävs på skadestånd för att du, med din båt, har skadat någon eller något.

Tillägget gäller för båtar som är värda högst 25 000 kronor, har en motoreffekt på högst 15 hk och där skrovet är mindre än 5 meter långt.

  Tillägg
 


Få samlingsrabatt på din bostadsrätts​försäkring!

Teckna flera försäkringar hos oss och​ få upp till 20 procents samlingsrabatt. En hemförsäkring och en bilförsäkring ger dig 5 procent. Fyll i dina försäkringar och kolla vad just du får!

Se din samlingsrabatt här

Vanliga frågor och svar

Vilka tillägg behöver jag till min bostadsrättsförsäkring?
 
Hur skyddar försäkringen om jag hyr förråd hos t.ex. Shurgard?
 
Vilka hemförsäkringar finns om jag hyr ut min bostadsrätt?
 
Vad gör jag med min bostadsrättsförsäkring om jag flyttar?
 
Hur vet jag om jag har ett bostadsrättstillägg? ​
 
 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på mina sidor

Du kan se och enkelt ändra dina försäkringar inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Hemförsäkring bostadsrätt

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

 Untitled