Snöskoterförsäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rätt försäkring för din skoter

Precis som för bil måste du enligt lagen trafikförsäkra din snöskoter. ​För att få ett bra skydd bör du förstärka med en halv- eller helförsäkring. Hos oss får du en snöskoterförsäkring som gäller både när du kör och när den står förvarad.

.

 

Försäkra året runt till lägre pris

Oavsett om du väljer att trafik-, halv- eller helförsäkra din snöskoter​ kan du välja att ha den försäkrad året runt, eller bara under säsongen.

.

 

Ersättning vid stöld

Med vår hel- eller halvförsäkring kan du få ersättning om någon t ex stjäl din snöskoter eller din utrustning.​​

.

 

Upp till 20 % rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få upp till 20 % i samlingsrabatt.

 ​

​​​​​​En försäkring som skyddar din snöskoter i alla väder

Skotern glider fram i vinterlandskapet och snön gnistrar i solen … Oavsett om säsongen är i full gång eller om du väntar på den första snön är det viktigt att både du och skotern har ett bra försäkringsskydd.​

Ersättning om du krockar eller kör ner i diket

Trafikförsäkringen ersätter om du råkar ut för en olycka, till exempel om du ramlar av skotern eller kör in i en stubbe. Om du krockar med exempelvis en annan skoter ersätter vi skadorna, både på det andra fordonet och på personen du krockat med.

Ersättning om styrskidan träffar en sten

Med en helförsäkring får du ett ännu starkare skydd. Utöver allt om som ingår i din trafikförsäkring och halvförsäkring, får du ersättning också om din egen skoter skadas, t.ex. om styrskidan eller drivmattan går sönder. Du får även ersättning om din skoter utsätts för skadegörelse.

Snabb hjälp om vid stöld och skada

Med en halvförsäkring får du ersättning om någon stjäl själva skotern, kälken eller pulkan. Du får också ersättning om skotern skadas i en brand. Skulle du få ett stenskott som går att laga, betalar du bara 100 kr i självrisk. Dessutom får du ersättning om din skoterhjälm, overall eller annan utrustning skadas eller stjäls.​
​​

Någon att pr​​ata med efter en svår händelse

Om du mår psykiskt dåligt efter en olycka med skotern kan det vara tryggt att få stöd av en terapeut. Därför ingår även ett krisskydd i din skoterförsäkring. Du får också ersättning om du hamnar i en tvist och krävs på skadestånd vid t.ex. en försäljning eller om du krockat med någon.

Jämför och hitta rätt skoterförsäkring​​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i​ ​​För- och efterköpsinformationen.​​

 ​
TrafikHalvHel​
Trafik
 
Kan ge ersättning för skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Det kan t.ex. vara ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst.

Du kan också få ersättning för skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Kan ge ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.

Självrisk: 1500 kr.
 
  
 
  
 
Glasrutor
 
Kan ge ersättning för vindruta som spräcks eller krossas.
 
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Några exempel på vad du kan få ersättning för är fordon, utrustning och tillbehör som stjäls.

Du kan även få ersättning för stöld av kälke eller pulka även när de inte är kopplade till fordonet, samt fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls från snöskotern.
 
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Några exempel på vad du kan få ersättning för är dina advokatkostnader eller motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Du kan få ersättning för ​10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog, som vi hänvisar dig till.
 
  
 
  
 
Vagnskada​
 
Du kan få ersättning för s​kador på ditt fordon vid en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel att ett träd faller över fordonet eller att du kör på en sten.
 
 
  
​ ​​Samla dina försäkringar och få rabatt!

Med allt på samma ställe blir livet lite lättare. Teckna flera försäkringar hos oss och få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har.

Läs mer om vår samlingsrabatt

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar din snöskoterförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.​​

​​