Privat sjukvård

Sjukvårdsförsäkring – en extra trygghet
Ger dig garanterad tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när den behövs och på de tider som passar dig bäst.
Boka rådgivning

​​​​​​​​Tillgång till vårdplanering och rådgivning

Med försäkringen Sjukvård Privat får du tillgång till vår egen Vårdplanering. Den bemannas av erfarna sjuksköterskor som ger medicinska råd och hjälper till med tidsbokning inom ett rikstäckande och välrenommerat, privat vårdnätverk.​

.

 

Gäller dygnet runt

Försäkringen Sjukvård Privat gäller dygnet runt för vård inom Sverige.

.

 

Vårdgaranti

Du får kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar.

.

 

Medicinsk rådgivning

Digital kontakt med Vårdplaneringen. Du kan också välja att ringa för att prata med en sjuksköterska.


En extra trygghet

Försäkringen garanterar tillgång till planerad vård i vårt privata vårdnätverk i hela Sverige. Gäller alltid när den behövs och på de tider som passar dig bäst.

Medicinsk rådgivning dygnet runt

Utöver den valda självrisken bekostas den privata vården av försäkringen. Den garanterar att du får en kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar. Medicinsk rådgivning ingår dygnet runt under årets alla dagar.

Lägre pris på hälsoundersökning

I sjukvårdsförsäkringen ingår även en hälsoundersökning till ett lägre pris – du betalar bara 1 620 kronor, istället för cirka 2 500 kronor. Då får du hälsodeklaration, provtagning samt en sammanställning av resultat och rekommendation från läkare.

Enkelt och smidigt att få hjälp

Du kan kontakta Vårdplaneringen direkt på din mobil, dator eller surfplatta, via trygghansa.se. I Vårdplaneringen kan du sedan välja att chatta eller ringa för att prata med en sjuksköterska.

 

Jämför och hitta rätt sjukvårdsförsäkring​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Grund
Stor
Privat läkarvård
 
Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförts av läkare. Ersättning lämnas för planerad vård.
  
 
  
 
Annan privat behandling
 
Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patientavgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per försäkringsfall. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.
  
 
  
 
Privat operation eller sjukhusvård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.
  
 
  
 
Eftervård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård.
  
 
  
 
Resor och logi
 
Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.
  
 
  
 
Hjälpmedel
 
Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.
  
 
  
 
Second opinion
 
Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
  
 
  
 
Kristerapi
 
Om du drabbas av en psykisk ohälsa efter en skada får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.​
  
 
  
 
Offentlig vård
 
Du får ersättning för patientavgifter upp till gällande högkostnadsskydd. Med offentlig vård menas vård som betalas enligt landstingets fastställda patientavgifter.
 
  
 
Läkemedel
 
Receptbelagda läkemedel upp till gällande högkostnadsskydd.
 
  
 
Förstahjälpersättning
 
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 600 kr om du råkar ut för sjukdom eller olycksfallsskada som medför akut inläggning på sjukhus över natt.
 
  
 
Ersättning vid sjukhusvistelse
 
Vid inskrivning på sjukhus över natten för vård av sjukdom eller olycksfallsskada betalas en dygnsersättning på 100 kr i högst 365 dagar.
 
  
 
Hemhjälp
 
Ersättning kan lämnas för hemhjälp, upp till 20 timmar per försäkringsfall, efter en privat operation som täcks av försäkringen. Hemhjälp kan innebära hjälp med att handla eller städa eller familjeservice i form av barnpassning.
 
  
 
Tillfällig vistelse utomlands
 
Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar under tillfällig vistelse utomlands ersätter Sjukvård Stor självrisken för vårdkostnader från annan försäkring (t ex hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring) med högst 5 000 kr. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat från utresedagen.
 
  
 


Vanliga frågor om sjukvårdsförsäkringen

Vad är vårdplaneringen?
 
Hur länge gäller sjukvårdsförsäkringen?
 

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen Privat sjukvård.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder