När olyckan är framme

Anmäl ett olycksfall
Har du redan anmält ett olycksfall? Följ ditt ärende här
Anmäl en skada

​​​​​​​​​​​​​​​​När du h​ar råkat ut för en olycka​

När du eller någon i familjen varit med om en olycka är det mycket att tänka på. Det viktigaste är förstås att ta hand om den som har skadats. Men sen då? Vad behöver du göra, och när ska du kontakta oss på Trygg-Hansa? Vi har samlat det mesta ​du behöver veta här!

Ta en sak i taget

Direkt efter en olycka ska du fokusera på att ta hand om dig.

SOS

Sök vård om du behöver. Du behöver inte kontakta oss först.

Anteckningsblock

Anmäl olyckan när du kan, eller be någon annan göra det åt dig.

Pengar

Begär ersättning. Det kan du göra flera gånger om det behövs.

Kalender

Åte​rkom om du får nya symptom eller kostnader från olyckan.

Anmäl olycksfall till oss

Du anmäler enkelt här på trygghansa.se. Du kan anmäla även om du inte vet hur allvarliga skadorna är.

När ska jag höra av mig till Trygg-Hansa?
 

Vi rekommenderar att du anmäler olycksfallet till oss efter att du har varit hos sjukvården första gången (om du har behövt det). Då är det fortfarande lätt att komma ihåg vad som hänt, samtidigt som du oftast har fått en första prognos eller indikation på hur det kommer att gå.

Om det visar sig att skadan är lindrigare eller allvarligare än det först verkade så hanterar vi det senare. Vi tar hand om tusentals olycksfall varje år, och vet att det mesta kan hända.

Även om det är bra att anmäla en skada tidigt så måste du inte göra det. Enligt lag har du tio år på dig.

Hur anmäler jag ett olycksfall?
 

Anmäl olyckan här på trygghansa.se. Du loggar in med BankID.

Anmäl åt någon annan
Du kan anmäla ett olycksfall som har drabbat någon annan, och någon annan kan anmäla en olycka åt dig. Däremot kan man bara söka ersättning åt sig själv.

Om du anmäler åt någon annan behöver du ha den personens personnummer och försäkringsnummer. Du behöver också veta en hel del detaljer kring olyckan, till exempel om personen varit i kontakt med vården och i så fall var.

Efter anmälan kommer vi bara att ha kontakt med personen som är skadad. Om det är ett barn under 18 år kommer vi av sekretesskäl bara att ha kontakt med den eller de vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos.

Läs mer om skadeanmälan här.

Vad behöver jag veta när jag anmäler?
 

För att anmäla behöver du veta

  • vem som är skadad och vad som har hänt
  • vilka skador det handlar om (som det ser ut nu – visar sig flera skador senare så tar vi det då)
  • om det finns tidigare skador på samma kroppsdel
  • om den skadade har varit i kontakt med vården, och i så fall vilket sjukhus, vårdcentral eller tandläkare.

Om du vill anmäla en skada som drabbat någon som inte ingår i ditt hushåll behöver du också veta den personens personnummer och försäkringsnummer.

Papper och intyg
Du behöver inga papper och intyg för att anmäla ett olycksfall. Däremot kan vi behöva intyg senare under handläggningen, så det är bra om du sparar kvitton, intyg, remisser etc. Vi kan också be om en fullmakt för att få ta del av dina journaler. I så fall hör vi av oss.


Begär ersättning

När du har anmält olycksfallet kan du begära ersättning för skador och kostnader du har haft på grund av olyckan. Får du fler kostnader senare kan du begära ersättning igen.

Hur begär jag ersättning?
 

När du har anmält olyckan kan du begära ersättning på Mina sidor. Där kan du redovisa sjukhusvistelser, kostnader, förstörda kläder m.m. Du behöver inte ladda upp kvitton när du begär ersättning, men vi kan be om det i efterhand.

Du kan söka ersättning i ärenden som rör dig själv eller ditt barn. Om du anmäler ett olycksfall åt en annan vuxen måste den personen själv begära ersättning.

Det går att söka ersättning i samband med att du gör anmälan, men du kan också göra det senare. Får du nya kostnader kan du söka ersättning igen. Ersättning för ärr eller invaliditet kan du inte begära förrän tidigast ett år efter olycksfallet eller det senaste ingreppet.

När får jag svar?
 

När du gjort en ny skadeanmälan får du ett första svar från oss inom en vecka. Där får du en första bedömning av ditt ärende och vi meddelar om vi behöver någon mer information från dig.

Det går inte att säga exakt när du får ett beslut om ersättning eftersom olika olycksfall kräver olika mycket utredning. Kostnader för sjukhusvistelser, sjukskrivning, mediciner eller förstörda saker kan du normalt få ersättning för ganska snart efter att du begärt det, medan andra saker kan kräva mer utredning.

Ersättning för ärr eller invaliditet kan du inte begära förrän tidigast ett år efter olycksfallet eller det senaste ingreppet (vi kontaktar dig när det är dags), men när du väl har gjort det kan vi oftast lämna besked inom en månad.

Hur stor ersättning får jag?
 

Ersättningens storlek beror på vad du haft för kostnader och skador.

Vissa saker ersätts med engångsbelopp, till exempel en viss summa per dygn vid en sjukhusvistelse. När du begär ersättning för till exempel skadade kläder bedöms klädernas värde och ersätts därefter.

Om du drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan kan du få ersättning för medicinsk invaliditet. Hur stor den ersättningen blir beror på hur stor nedsättningen är och vilket försäkringsbelopp du har. Om du till exempel skadas så att du bedöms ha 5 % medicinsk invaliditet, blir ersättningen 5 % av försäkringsbeloppet. Är du försäkrad för 600 000 blir det 0,05 x 600 000 = 30 000 kronor.

Hur stor ersättning du får för ärr beror bland annat på ärrets utseende och din ålder.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för sådant som är ett olycksfall enligt försäkringens definition. Exakt vad du kan få ersättning för beror på vilken försäkring du har valt.

Mina sidor kan du se vad som ingår i just din försäkring.

Vad räknas som ett olycksfall?
 

Allt som i dagligt tal kallas för en olycka är inte ett olycksfall när det gäller försäkringar. För att något ska klassas som ett olycksfall så att ska det vara en skada på kroppen som uppstått ofrivilligt, plötsligt och genom en yttre händelse. Det innebär att till exempel förslitningsskador eller andra skador som uppstår långsamt inte räknas som olycksfall, eftersom de inte är plötsliga.

Utöver olycksfall enligt definitionen ovan gäller våra olycksfallsförsäkringar även vid solsting, förfrysning, borrelia från fästingbett, hälseneruptur och så kallat vridvåld mot knän.

Vad ersätter försäkringen?
 

Exakt vad du kan få ersättning för beror på vilken försäkring du har. Våra olycksfallsförsäkringar ger normalt ersättning för sjukhusvistelser, skador som ger bestående men, tandskador, ärr och vissa kostnader du kan ha efter ett olycksfall, som mediciner och patientavgifter. (En förutsättning för att du ska få ersättning är att händelsen räknas som olycksfall enligt försäkringens definition.)

Olycksfallsförsäkringen kan ibland ersätta vissa saker som gått sönder vid olyckan, om den var så allvarlig att du själv fick läkarbehandling. Du kan bara få ersättning för sådant som det var rimligt att du hade på dig: kläder, glasögon, eller annan utrustning som var rimlig i den aktuella situationen. Om du till exempel cyklar omkull kan försäkringen ofta ersätta en trasig cykelhjälm, däremot inte cykeln eller din telefon om den går sönder. Sådana saker får du istället anmäla på din hemförsäkring.

Våra olycksfallsförsäkringar ersätter inte kostnader utanför Norden, utan då hänvisar vi istället till din reseförsäkring.

Logga in på Mina sidor för att läsa dina försäkringsvillkor.

Ersättning för ärr
Om olycksfallsförsäkringen gäller för det du varit med om kan du även få ersättning för ärr som uppstår efter skadan. Ersättningen får du som ett engångsbelopp, tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättning för ärr är bara aktuellt om olyckan var så allvarlig att den krävde behandling vid olyckstillfället, till exempel att du syddes eller tejpades.

Hur mycket ersättning du får för ett ärr avgörs av

  • din ålder
  • hur ärret ser ut
  • var på kroppen ärret sitter.

Vi använder en särskild tabell för att beräkna ersättningen. Vi gör bedömningen utifrån foton som du skickar in.

Olycksfall i trafiken eller på jobbet?
 

Om olyckan skett i trafiken eller medan du arbetade finns det flera försäkringar som kan vara aktuella. Blir du till exempel påkörd kan vi ersätta dig för tid du blir inlagd eller sjukskrivning, men du ska söka ersättning för trasiga kläder och patientavgifter från det inblandade fordonets trafikskadeförsäkring.

Även om du får ersättning från andra försäkringar bör du alltid anmäla olyckan till oss, för att du ska ha möjlighet att senare få ersättning för eventuella ärr eller kvarstående besvär.

Drabbas du av ett olycksfall i arbetet kan du ha rätt till ersättning från dels Försäkringskassan, dels eventuell kollektivavtalad försäkring. Läs mer och kontrollera vilka ersättningar du bör söka i Arbetsskadeguiden.

Om du blir skadad medan du gör värnplikt är du också försäkrad via Kammarkollegiet.

 QuickQuotePlaceHolder