Mopedförsäkring

Försäkra din moped nu
Kom ihåg att teckna en försäkring direkt efter att du har köpt mopeden.
Har du en moped klass II kan du istället ringa oss på 0771-11 11 10 för ditt bästa pris.
Se ditt bästa pris

​​​​​​Mopedförsäkring – trygghet hela vägen

Hälsa på kompisar, köra till träningen, glida ner till badet. Visst är det roligt att köra moppe, men som du vet kräver det också ett stort ansvar. Vår mopedförsäkring ger ett bra skydd för både dig och mopeden, scootern, flakmoppen eller din motordrivna cykel.
 

Bra skydd oavsett moped

Oavsett om du har en EU-moped (klass I) eller en vanlig moped (klass II), så får du lika bra skydd hos oss.​

 

Snabb hjälp vid stöld

Väljer du att halvförsäkra moppen kan du få ersättning om någon stjäl den eller din hjälm.

 

Bärgningshjälp

Om mopeden går sönder när du är ute och kör ser vi till att den bärgas till närmaste verkstad.

Lika bra skydd oavsett vilken moped du har

Oavsett om du har en EU-moped eller en vanlig moped, så får du lika bra skydd hos oss. Du måste ha en trafikförsäkring enligt lag och det är viktigt att du tecknar den samma dag som du köper din scooter, moped eller motordrivna cykel.

Ersättning om du sladdar in i någon​

Trafikförsäkringen ersätter om du eller den du skjutsar skadar sig i en olycka med din moped, t.ex. om du krockar med en annan moped. Försäkringen ersätter också skador på den andra moppen och personen du krockat med.

Om din moped skadas​​

Med en helförsäkring får du ett ännu starkare skydd. Utöver allt som ingår i din trafikförsäkring och halvförsäkring får du även ersättning om din egen moped skadas t.ex. i en krock, när den välter eller om någon vandaliserar den.

Snabb hjälp vid stöld

Väljer du att halvförsäkra mopeden får du ersättning om någon stjäl den eller om den börjar brinna. Du får också ersättning om någon stjäl din hjälm eller annan utrustning till mopeden. Får du ett stenskott, så att vindrutan behöver bytas, ersätter vi även det, och om moppen går sönder när du är ute och kör ser vi till att den bärgas till närmaste verkstad.

Om det känns jobbigt efter en skada

I din mopedförsäkring ingår även hjälp hos en terapeut om du mår dåligt efter en olycka med mopeden. Skulle du bli oense med någon efter till exempel en krock eller om du säljer din moppe, så betalar vi dina advokatkostnader.

Vad ingår i mopedförsäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


TrafikHalvHel
Trafik
 
Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst, eller för skador som du orsakar på någon annans egendom,till exempel en bil eller ett staket.​
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag eller explosion​.​
 
 
 
  
 
  
 
Glasrutor
 
Du kan få ersättning för skador på vindrutan. Försäkringen gäller inte vid skador på lyktglas eller i samband med att mopeden har kolliderat, vält eller kört av vägen. Dessa skador kan i vissa fall ersättas av Vagnskada om du väljer en helförsäkring.
​ 
  
 
  
 
Stöld och inbrott​
 
Du kan få ersättning om mopeden eller mopedltillbehör stjäls, eller om mopeden eller tillbehör skadas i samband med inbrott eller stöld. Du kan också få ersättning om fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls, till exempel GPS.​
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Du kan få bärgning till närmaste verkstad om mopeden inte går att köra. Vi ersätter också kostnaden för transport av förare och passagerare till den plats där resan började eller till resans mål, beroende på vad som ligger närmast.​
 
 
 
  
 
  
 
Krishjälp​​
 
Om du drabbas av en psykisk ohälsa efter en skada får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.
 
  
 
  
 
Rättsskydd​​
 
Du kan få ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av mopeden. Du kan få ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
 
  
 
  
 
Vagns​kada​​​
 
Du kan få ersättning för yttre skador på din moped vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser. Till exempel om ett träd faller över mopeden eller om du kör på en lyktstolpe.​
 
 
  
 

 InsertSharedText

Teckna flera försäkringar och få samlingsrabatt

Samlingsrabatt

När du samlar dina försäkringar hos oss får du rabatt på premien. Med fem eller fler försäkringar kan du spara 20 procent!

Läs mer om samlingsrabatt

Med 2 st rabattgrundande försäkringar
Med 1 st försäkring

0%

1 st

5%

2 st

10%

3 st

15%

4 st

20%

5+ st

​​ 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du ska anmäla en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt
på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Mopedförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder

​​​
Ok, jag förstår