​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tre trygga försäkringar för sjukdomar och olycksfall

Säkert har du skyddat hemmet och dina saker, men har du även försäkrat dig själv? Hur klarar du ekonomin om något skulle hända dig? Vi har tre trygga försäkringar för dig som person. En av dem är vår sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger dig vårt mest omfattande skydd.

​​

Se ditt bästa pris​​​​​​

Fördelar hos oss:

Våra tre sjuk- och olycksfallsförsäkringar gäller dyg​net runtFörsäkringarna är viktiga komplement till de du har via jobbet eller facket Utan självrisker och med skattefria ersättningar

​Vilken försäkring passar dig bä​st?

Innehåller mest
 
 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring – TryggaVuxna

​​​


​Försäkra det viktigaste i din familjs liv, dig själv.  Den här försäkringen kan tecknas när du är mellan 18 och 54 år och gäller till 65 års ålder. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen passar dig som vill ha största möjliga trygghet vid både sjukdomar och olycksfall.


 • Ekonomisk hjälp när du blir sjukskriven länge

  Försäkringen gäller oavsett om du blir sjukskriven på grund av ett olycksfall eller sjukdom och ger​ ett utbetalat engångsbelopp. T​illägget Månadsersättning ger ekonomisk hjälp i upp till tre år och tillägget Ekonomisk invaliditet ​ger ersättning för förlorad arbetsförmåga.​

 • ​​Ersättning om du blir allvarligt sjuk

  För vissa sjukdomar, som t.ex. Alzheimers, anorexi, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller stroke, kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

 • Trygghet för dina nära och kära

  I TryggaVuxna ingår även en livförsäkring som ger dina närmaste 50 ​000 kr om du skulle avlida. Om du önskar kan du utöka beloppet upp till 3 miljoner kr.​

 • Teckna online – gäller direkt

  Försäkringen börjar gälla direkt när du har ansökt, om vi inte behöver följa upp något i din ansökan. I så fall kontaktar vi dig. Då gäller i stället en kostnadsfri ​olycksfallsförsäkring, tills din ansökan är godkänd.​

Läs mer om försäkringens innehåll och tillägg:

För­- och efter​köpsinformation
Produktfaktablad (IPID)
Fullständiga villkor 81:5
Tidigare villkor 81:4

Från 2,60 kr per dag
 
 
Olycksfallsförsäkring –​ VuxenOlycksfallKan tecknas när du är mellan 18 och 54 år och gäller till 65 års ålder. Vår olycksfallsförsäkring VuxenOlycksfall är till för dig som har behov av en riktigt bra försäkring om du skulle råka ut för en olycka. Den gäller både på fritiden och när du arbetar.​​ • Olycksfallshjälpen - om du blir sjukskriven

  Även om du inte lever ett riskfyllt liv kan något hända som vänder upp och ner på tillvaron. Olycksfallshjälpen är en ersättning som du kan få när du blir sjukskriven efter ett olycksfall. Om du får en bestående skada får du dessutom ekonomisk hjälp genom skyddet Medicinsk invaliditet.

 • ​​Vård utan väntan

  Tillägget Privatvård ger dig planerad vård snabbt efter ett olycksfall. Så fort du har fått en remiss från din läkare får du tillgång till privat vård inom ett rikstäckande nätverk.

 • Teckna direkt utan hälsofrågor

  För att få teckna vår olycksfallsförsäkring behöver du inte fylla i en ansökan eller svara på frågor om din hälsa. Den börjar att gälla så fort du har tecknat försäkringen.

Läs mer om försäkringens innehåll och tillägg:

För- och efterköpsinformation
Produktfaktablad (IPID)
Fullständiga villkor 83:5
Tidigare villkor 83:4

Från 1,50 kr per dag
 
 
Olycksfall för 55+​

​​

Är du över 55 år? Då kan livet börja. Kanske har du mer tid för dina intressen eller andra äventyr. I den här åldern brukar dock försäkringsskyddet via jobbet eller facket avta , för att helt upphöra när du är 65. Du behöver fortfarande en bra försäkring och med vår försäkring Olycksfall 55+ är du skyddad dygnet runt, livet ut. • Snabb ersättning efter en olycka

  Halkat på en isfläck eller trillat under cykelturen i skogen? Du får ett engångsbelopp direkt vid vissa olycksfallsskador som hjärnskada och fraktur på höft, underarm eller lårben. Om skadan blir bestående kan du dessutom få ersättning för medicinsk invaliditet.

 • Du kan välja ett tillägg som gäller för ett antal sjukdomar.

  Om du väljer tillägget Vissa sjukdomar betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos vid sjukdomar som cancer, Parkinsons och Alzheimers sjukdom.

 • Vård utan väntan

  Tillägget Privatvård ger dig planerad vård snabbt efter ett olycksfall. Så fort du har fått en remiss från din läkare får du tillgång till privat vård inom ett rikstäckande nätverk.

 • Teckna direkt utan hälsofrågor

  För att få teckna vår olycksfallsförsäkring 55+ behöver du inte fylla i en ansökan eller svara på frågor om din hälsa. Den börjar att gälla så fort du har tecknat försäkringen.

Läs mer om försäkringens innehåll och tillägg:

För- och efterköpsinformation
Produktfaktablad (IPID)
Fullständiga villkor 85:5
Tidigare villkor 85:4

Har du redan vår sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Om livet förändras kan du behöva ändra din sjuk- och olycksfallsförsäkring. På Mina sidor kan du höja ditt försäkringsbelopp och förstärka ditt skydd med tilläggsförsäkringar. Om du i stället vill sänka ditt försäkringsbelopp är det bara att fylla i en blankett som du skickar till oss.

Vad vill du göra?
Höja mitt försäkringsbelopp eller teckna tilläggsförsäkringar på Mina sidor.
Sänka mitt försäkringsbelopp eller ta bort tilläggsförsäkringar​.

Behöver du en barnförsäkring också?


Om olyckan är fra​mme
Vad behöver du göra, och när ska du kontakta oss på Trygg-Hansa?​


Vill du veta mer om vad du ska tänka på innan du anmäler en skada? Läs mer om skadeanmälan här.​​