Personförsäkring

Trygg-Hansa har flera olika personförsäkringar att välja mellan, beroende på var i livet du befinner dig. Med våra personförsäkringar för vuxna är du tryggt försäkrad både vid sjukdom och olycksfall, du kan välja mellan Vuxen sjuk & olycksfall (TryggaVuxna), VuxenOlycksfall och Olycksfall 55+. Med Sveriges populäraste barnförsäkring TryggaBarn, är ditt barn försäkrat dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar. Sjukvård Privat ger garanterad tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när den behövs och på de tider som passar dig bäst.